Wave of Prayer 13 november 2014

Lees hieronder de gebeden die afgelopen donderdag tijdens de viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem werden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

God, we bidden hartstochtelijk dat het geweld aan beide kanten niet verder zal escaleren in Israël, op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem. Deze week stak een Palestijn afkomstig van de Westelijke Jordaanoever, afkomstig uit een vluchtelingenkamp, een Israëlische soldaat dood in Tel Aviv en stak een andere Palestijn verschillende mensen neer bij de Alon Shvut nederzetting op de Westelijke Jordaanoever, waarbij een werd gedood. God van vrede, we bidden dat de kernoorzaken van het geweld van de bezetting en onderdrukking niet zullen leiden tot een toename van extremistische acties aan beide kanten en dat er spoedig vrede zal komen in dit gewonde land.

Heer, ontferm U.

God, de spanning in Galilea liep erg hoog op toen vorige week een Palestijnse man uit de stad Kafr Kana in noord Israël dood werd geschoten door de politie bij een duidelijk niet levensbedreigende aanval. Deze excessieve macht is exemplarisch voor de discriminatie die de Palestijnen, die in Israël als tweederangs burgers leven, ondervinden. God van recht, we bidden dat de Palestijnse burgers en de Joodse burgers in Israël als gelijken worden behandeld voor de wet.

Heer ontferm U.

God, de Israëlische Ministeriele Commissie van Wetgeving heeft deze week een wetsvoorstel goedgekeurd om de Israëlische wet te laten gelden voor illegale Joodse kolonisten op de Westbank. Dit wetsvoorstel wordt gesteund door leden van de Knesset die de nederzettingen op Palestijnse grond willen annexeren. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zal die niet gelden voor de meerderheid van de bevolking op de Westbank, de Palestijnen, die onder een onderdrukkende militaire wet leven.
God, we bidden dat een halt wordt toegeroepen aan elk tegemoetkomen aan Israëls onrechtmatig land toe-eigenen en we bidden voor een beëindiging door Israël van de ongelijke behandeling van twee volken.

Heer, ontferm U.

Dank u God voor uw zegeningen over Sabeel en haar programma’s, hardwerkende medewerkers en vrijwilligers, en haar loyale gemeenschap. We spreken onze dankbaarheid ook uit voor het werk voor vrede en gerechtigheid dat in het buitenland gebeurt. In Nederland wordt deze week de film “The Stones Cry Out” vertoond , een film over Palestijnse christenen.

Heer, ontferm U.

We bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor de Republiek Congo, Gabon, Sao Tome en Principe.

Heer, ontferm U.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.