Wave of Prayer 13 oktober 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vandaag tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Israël heeft 22 Palestijnse gebouwen vernield, de helft ervan waren huizen waar gezinnen woonden, verdeeld over 5 kleine gemeenschappen. De verwoestingen veroorzaakten dat 56 Palestijnsen plus nog eens 30 alleenstaanden dakloos zijn. De autoriteiten vernielden ook water cisternen en hokken bestemd voor beesten. Tot slot vernielden ze nog een gedeelte van een schoolgebouw. Dit alles is het resultaat  van een voorlopige grote huizenvernielings campagne om de Palestijnse er toe te dwingen Area C te verlaten. Dit heeft sinds het begin van 2016 tot gevolg gehad dat 1010 mensen dakloos zijn, inclusief 530 mensen die alleen wonen.

Eeuwige, iemand die een huis vernielt veroorzaakt grote wanhoop bij de mens die daar woont. Wij denken aan de mensen die dakloos zijn geworden vanwege de kwade bedoelingen die de bezetting in zich draagt. Bulldozers sommeren de mensen opzij te gaan om zo hun huis met de grond gelijk te maken. Maar met uw hulp en genade zijn ze niet instaat om het leven in ieder van ons te doden.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Ingelichte bronnen vermelden dat het Israëlische leger maar door gaat het vuur te openen op Palestijnse boeren en herders die langs de grens aan de oostzijde van Gaza stad zich ophouden. Maar ook de vissers die in de wateren van Gaza varen richting het zuiden van dit stukje land worden aangevallen.

Eeuwige, vissers en schaapherders riskeren hun leven als zij bezig zijn de dagelijkse kost te verdienen. Heer, uw hebt de herders te Bethlehem verwelkomd en U hebt zorg gedragen voor de vissers aan het meer van Galilea. Wij vragen U inspireer de wereld opdat zij opkomen voor onze mensen die aan de rand van de samenleving wonen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De productie Between two times uitgebracht door Sabeel Nzareth heeft een bijzonder groot succes gehad. Er waren 2 uitvoeringen, maar er is voor de komende week nog om een derde uitvoering gevraagd, omdat alle kaarten snel waren uitverkocht. Een vriend die de uitvoering had gezien, zei dat het ‘een fascinerend toneelspel was  dat ging over het present zijn van Arabieren gedurende een periode van 250 jaar in Nazareth. ‘De boodschap’, zo zei hij, ‘was duidelijk.’ Deze stenen en deze gebouwen zijn getuigen van ons behoren tot dit land.

Eeuwige, wij danken U voor het leiderschap van het kantoor van Sabeel Nazareth, voor hun harde werken en de creativiteit van de jeugd die dit toneelstuk vorm en inhoud hebben gegeven en het ook op waardige wijze hebben gespeeld. Wij zijn U ook dankbaar voor allen die op vrijwillige basis dag en nacht hebben geholpen om het tot een succes te maken. Wij zeggen ook dank aan onze partners van het Mennonieten Centraal Comité die dit initiatief  mogelijk hebben gemaakt door het financieel te steunen.

Heer, wij vragen U blijf ons werk zegenen en verhoor ons.

Een zeer bekende Palestijnse activist en organisator Misbah Abu Sbieh, vuurde zondag in Jeruzalem met een of ander wapentuig twee mensen dood. Er waren ook 5 gewonden. Daarna werd hij zelf gedood.

Eeuwige, U heeft ons geleerd geweld ten alle tijden niet goed te keuren. Wij denken hierbij aan alle onschuldige slachtoffers en hun familieleden. Bloed vergieten scheurt het hart dat recht wil doen. Wij bidden ook voor de familie van Abu Sbieh nu zij ook de prijs zullen moeten betalen voor deze aanval door het vernietigen van hun huis. Wij bidden U dat mensen noch de hoop verliezen in geweldloosheid, noch toe te geven aan het kwade door kwade bedoelingen te bewerkstelligen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het Witte Huis en het Huis van Afgevaardigden bekritiseerden vorige week het  Israëlische parlement die toegestemd had een nieuwe Joodse nederzetting te bouwen waar 300 huizen op de bezette Westelijke Jordaanoever zouden komen te staan.  Israël heeft zijn commitment, toegezegd aan de Verenigde Staten, gebroken en heeft gezegd dat de huizen gebouwd zullen worden vlak nadat zij van de Amerika 38 miljard US dollars aan militaire steun heeft ontvangen.

Eeuwige, sterk ons om hoop te behouden te midden van hopeloosheid. Geef ons de moed  om door te gaan de waarheid uit te spreken naar hen die macht bezitten. Verlicht en inspireer ons, liefdevolle God, als wij nieuwe activiteiten ondernemen, opdat de ogen zullen worden geopend van de gulzige onderdrukkers die ons, humane mensen aan alle kanten kleineren.  Wees barmhartig zo vragen wij U als onze buren doorgaan met ons land te confisqueren, onze huizen te verwoesten, onze geschiedenis uit te willen uitwissen en hun nederzettingen te bouwen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Afghanistan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Mongolië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.