Close

Wave of prayer (Sabeel, 11 juli)

Vorige week gaf het Israëlische leger opdracht tot een massale evacuatie van ongeveer 250.000 Palestijnen in Gaza, een teken dat troepen waarschijnlijk een nieuwe grondaanval zullen lanceren. Minstens 1,9 miljoen Palestijnen in Gaza zijn al verschillende keren ontheemd. Israël zet zijn intense aanvallen in heel Gaza voort, waarbij zonder onderscheid wordt gedood. Sinds 7 oktober bedraagt ​​het dodental in Gaza minstens 38.000, met nog duizenden gewonden en vermisten. Nergens is het veilig in Gaza.

Emmanuel, waar ben je? Je lijkt afwezig voor ons. Kunt u de bevolking van Gaza niet redden en bevrijden? Wij houden vast aan ons geloof dat u net als iedereen in Gaza lijdt en dat u werkelijk Emmanuel bent. Heer, help ons, terwijl wij tot U weeklagen, uw stem te onderscheiden en te horen. Geef ons geloof, o Heer.

   Eeuwige in uw genade… hoor ons gebed

 

Vorige week heeft Israël vooruitgang geboekt met zijn plan om administratieve detentie uitsluitend voor niet-joodse gevangenen te reserveren. De nieuwe wet zal het illegaal maken voor Israëlische burgers die geen lid zijn van voorgeschreven terroristische groeperingen om onder administratieve detentie te worden gehouden, wat betekent dat het controversiële bevel feitelijk alleen van toepassing zal zijn op Palestijnen. Hierdoor kunnen kolonisten en joodse extremisten detentie vanwege hun joodse nationaliteit vermijden.

God van gerechtigheid, wij herinneren ons de woorden van de profeet Jesaja: “Wee degenen die onrechtvaardige wetten maken, degenen die onderdrukkende decreten uitvaardigen” (Jesaja 10:1). Heer, aangezien het systeem ons als onmenselijk beschouwt, vragen wij U ons eraan te herinneren dat onze menselijkheid niet kan worden weggenomen door de onderdrukker. Heer, geef ons wijsheid om te weten hoe effectief we kunnen zijn in de strijd tegen onze onderdrukking, en verlos ons van de verleiding om kwaad met kwaad te overwinnen.

   Eeuwige in uw genade… hoor ons gebed

 

Twee weken geleden verenigden de leiders van verschillende kerken in Jeruzalem zich in hun verzet tegen de Israëlische gemeentewet om gemeentelijke belastingen op kerkelijke eigendommen te heffen. In een gezamenlijke verklaring die zondag werd vrijgegeven namens de patriarchen en hoofden van kerken, uitten de leiders hun diepe bezorgdheid over de stap van de gemeente, die in tegenspraak is met eeuwen van historische overeenkomsten tussen de kerken en de burgerlijke autoriteiten.

Heilige God, verlicht aan de wereld hoe de joodse suprematie, zowel op straat als in regeringen, al degenen die niet-joden zijn, onderdrukt. Heer, wij bidden dat U tussenbeide komt en een einde maakt aan de onrechtvaardige belastingheffing aan de kerken in het Heilige Land. Heer, wij bidden ook voor de Kerken om de ethiek van het Koninkrijk niet in gevaar te brengen om hun institutionele leven te behouden. Mogen zij partijdigheid hebben voor de onderdrukten.

   Eeuwige in uw genade… hoor ons gebed

 

De Algemene Vergadering van de Presbyterian Church (VS) heeft gestemd voor het afstoten van Israëlische obligaties vanwege de langdurige militaire bezetting van het land en de genocidale oorlog in Gaza. De resolutie werd unaniem goedgekeurd onder de ongeveer 500 commissarissen die aanwezig waren voor de tweejaarlijkse bijeenkomst. Bovendien stemde de vergadering ervoor hun medeplichtigheid aan het christelijk zionisme te bekennen en te proberen het lezen van educatief materiaal aan te moedigen om een ​​einde te maken aan de Israëlische apartheid. De maatregel weerspiegelt een groeiende trend onder instellingen die uit Israël willen desinvesteren.

God, wij danken u voor uw medewerking aan alle mensen die hebben gewerkt om deze resolutie aan te nemen. Heer, als we U vragen: “Wat kunnen we doen?”, geef ons dan de creativiteit geïnspireerd door de Heilige Geest, een geloof als een mosterdzaadje en de kracht van Christus, zodat onze daden verandering teweegbrengen. Herinner ons eraan dat onze passiviteit en passiviteit het Evangelie van het koninkrijk in gevaar brengen.

   Eeuwige in uw genade… hoor ons gebed

 

Op 30 juni heeft de Commissie voor Gerechtigheid en Vrede in het Heilige Land een document uitgegeven waarin de nadruk wordt gelegd op de bewapening van de doctrine van de ‘rechtvaardige oorlog’ om het aanhoudende geweld in Gaza te rechtvaardigen. De Commissie verklaarde: “Als katholieken in het Heilige Land, die de visie van paus Franciscus voor een vreedzame wereld delen, zijn wij verontwaardigd dat politieke actoren in Israël en daarbuiten de theorie van ‘rechtvaardige oorlog’ mobiliseren om de aanhoudende oorlog te bestendigen en te legitimeren. oorlog in Gaza.” De Commissie merkte op dat “het getuigenis dat we brengen er niet één is van oorlog, maar één van transformerende liefde, één van vrijheid en gelijkheid, één van gerechtigheid en vrede, één van dialoog en verzoening.”

God van liefde, we belijden onze zonden voor alle manieren waarop we uw naam misbruiken en ons geloof verdraaien om geweld en onderdrukking te rechtvaardigen. Heer, help ons getuige te zijn van uw liefde door alle theologieën die zoveel lijden en zonde rechtvaardigen te corrigeren, en ons te wenden tot theologieën van de liefde. Wij danken u voor de Justice and Faith Commission en bidden dat andere geloofsleiders en commissies hun voorbeeld volgen.

   Eeuwige in uw genade… hoor ons gebed

 

Op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem worden massale sloop van huizen uitgevoerd. Een voorbeeld zijn de tien huizen die werden gesloopt in Umm al-Khair, een Palestijns dorp in het noorden van Masafer Yatta, waardoor tientallen gezinnen dakloos werden. Bovendien zetten de kolonisten hun geweld tegen de Palestijnen voort en intensiveren ze deze.

God incarneerde in Masafer Yatta, terwijl we getuige zijn van deze misdaden tegen uw kinderen, herinneren we ons uw woorden: “De Heer haalt het huis van de hoogmoedigen neer, maar handhaaft de grenzen van de weduwe.” (Spreuken 15:25). Heer, geef het dagelijks brood aan alle Palestijnen die ontheemd zijn of dreigen te ontheemden. Geef ons bevrijdende gerechtigheid.

   Eeuwige in uw genade… hoor ons gebed

 

Wij sluiten ons aan bij de Wereldraad van Kerken in hun gebed voor de landen Eritrea en Ethiopië.

   Eeuwige in uw genade… hoor onze gebeden