Wave of prayer 14 april 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Plannen om te bouwen op het Palestijns grond gebied van Beit Safafa, in zuidelijk Jeruzalem zijn in de ijskast gestopt. Tegelijkertijd werd ook een aanvraag om huizen te bouwen op Palestijns privaat grondgebied niet toegestaan door het Israëlische gerechtshof. En een zelfde verzoek door joodse aannemers vlakbij deze locatie werd gelijk goedgekeurd. Een aangeboden petitie om te vragen wat de reden was van deze vorm van discriminatie werd beantwoord met: dat het om politieke redenen was dat dit was besloten én dat dit besluit ook nog geheim gehouden moet worden vanwege de veiligheid de buurt.

Eeuwige, God van recht en gerechtigheid, wij leggen onze frustratie en woede voor U neer vanwege de oneerlijke behandeling die Palestijnen ondergaan in vergelijking met hun joodse buren. De discriminatie die plaatsvindt tegen één partij is duidelijk en pijnlijk. Wij vragen U, wees met die inwoners van Beit Safafa die graag op eigen land willen bouwen maar dat niet kunnen. Help ons om een weg te vinden die vooruit kijkt en uiteindelijk tot vrede zal leiden.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Human Rights Watch, een non profit internationale organisatie bracht onlangs een rapport uit waarin staat dat de Israëlische politie kinderen, die in de gevangenis verblijven, misbruikt. Het aantal kinderen dat gearresteerd is sinds oktober 2015 is dramatisch toegenomen en er zijn vele gevallen bekend van geweld en onnodige machtsvertoon tijdens de arrestaties. Er zijn ook kinderen die ondervraagd worden zonder dat er een volwassen beveiliger bij is. Dit is tegen alle internationale humanitaire wetten in.

Eeuwige, barmhartige God, wij rouwen om deze kinderen die zijn mishandeld door een systeem dat toch gebaseerd zou moeten zijn op rechten en wetten. Wij rouwen ook voor diegenen wiens verhalen niet gehoord worden en die opgesloten blijven in de gevangenissen ver weg van hun families en zonder een behoorlijk proces. Wij vragen U, zend uw heilige Geest om te zijn met hen die lijden en geef hen hoop en vertrouwen dat ooit op een dag er een einde komt aan onrecht.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Palestijnse buurt van Ras Khamis is gelegen in de gemeentelijke grensstreek van Jeruzalem, maar werd er van afgesloten vanwege het bouwen van de MUUR. Hierdoor is Jeruzalem niet meer de plaats waar basis diensten worden geleverd aan Ras Khamis en ook als het gaat om loodgieterswerk, infrastructuur en het ophalen van vuil. Om hier wat aan te doen, heeft een groep Palestijnse jongeren een lokale raad gevormd om deze problemen op te lossen en pas geleden een geld bedrag van over de 531,000 $ opgehaald van ingezetenen om een nieuwe weg te bouwen door deze buurt heen.

Eeuwige, God van ons allen, wij vieren samen met de inwoners van Ras Khamis het succes dat zij hebben behaald door zaken in eigen hand te nemen, om een zo noodzakelijke weg aan te leggen in hun dorp. Wij bidden U dat hun vastberadenheid anderen zal inspireren die in dezelfde onrechtmatige omstandigheden leven. Dat hun voorbeeld aan jongeren over geheel Palestina iets laat zien en hen de kracht geeft voor een positieve verandering.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze komende vrijdag wordt er door Sabeel in Bethlehem een eitjes zoeken evenement georganiseerd voor kinderen die in weeshuizen wonen. Ongeveer 90 kinderen zullen hier aan deelnemen en gelukkig is de weersvoorspelling: zonnig en warm. De zoektocht is half april gepland zodat het precies valt tussen de westerse en oosterse paasvieringen .

Eeuwige, wij danken U voor de mogelijkheid om samen met de kinderen, die normaal gesproken niets van dit alles beleven, blijdschap en geluk te vieren. Wees aanwezig, zo vragen wij U met allen die vrijdag aanwezig zijn en laat het een moment zijn om alles even te vergeten als het gaat om de onlangs gebeurde politieke strijdtonelen. Dat zij in plaats daarvan zich verheugen op het goede nieuws dat Pasen brengt.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen Oost-Timor, Indonesië en de Filippijnen.

Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.