Wave of Prayer 14 augustus 2014

Lees hieronder de gebeden voor deze week die tijdens de viering van Schrift en Tafel aanstaande donderdag op 12.00 uur op het kantoor van Sabeel Jeruzalem worden uitgesproken.
Ze gaan de hele wereld rond als een voortdurende gebedsstroom.
Sabeel geeft aan dat er de komende weken geen Wave of Prayer zal zijn vanwege vakantie en tijdelijke sluiting van het kantoor.
5 september, schrijven zij, zijn ze weer present. Zij vragen ondanks deze korte pauze, ons blijvend gebed voor wat er allemaal in Palestina gebeurt.
Eeuwige, God van gerechtigheid en erbarmen,
We houden niet op om vurig te blijven bidden opdat het ‘staakt het vuren’ stand houdt en het bloedvergieten voor goed zal ophouden. We rouwen om het verlies van zoveel mensenlevens.
Wij maken ons zorgen om de gewonden, om hen die ontheemd zijn en om al diegenen die getraumatiseerd zijn door zoveel leed. Wij huilen mee met de families die het overleefd hebben, maar waarvan velen zoveel familieleden hebben verloren en verder moeten met zoveel verdriet in hun harten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Eeuwige, God van gerechtigheid en erbarmen,
Nu de internationale gemeenschap debatteert over de toekomst van de inwoners van Gaza, smacht de bevolking er naar om handel te drijven, om te vissen in hun eigen zeewateren, om hun huizen weer op te bouwen, om familie te bezoeken buiten de grenzen of om onderwijs te volgen en werk te krijgen.
Wij bidden U God, dat de illegale blokkade wordt opgeheven en dat mensen in Gaza leren wat mensenrechten te betekenen hebben die hen al te lang zijn onthouden, vanwege de machten die er zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, God van gerechtigheid en erbarmen,
De massaslachting in Gaza heeft geheel Palestina en Israël getroffen vanwege onrecht en discriminatie. Daarnaast heeft het allemaal tot veel spanningen geleid. Op de Westelijke Jordaanoever zijn er de laatste maand gedurende protesten in solidariteit met de mensen in Gaza minstens 16 mensen gedood door Israëlische soldaten die hen gewoon doodschoten.
God van liefde, wij bidden U dat deze onrechtmatige dodelijke schietpartijen op houden zodat geweld zich niet verder verspreidt en dat er een begin gemaakt kan worden met heelwording in dit chaotische land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, God van gerechtigheid en erbarmen,
Het Midden-Oosten bevindt zich in een chaotische situatie vanwege de dagelijkse verschrikkingen die zich afspelen in Irak en Syrië en met name in de kleine gemeenschappen. Geef, zo vragen wij U barmhartige God, uw mensen daar ter plaatse uw kracht en bescherming. Dat uw vrede zich sneller uitbreidt dan haat en oorlog.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, genadige God wij blijven U vragen om uw zegen over de leiding van Sabeel en de vrijwilligers die onvermoeibaar werken voor vrede en gerechtigheid. Geef hen wijsheid en inzicht als zij bezig zijn programma’s en evenementen te plannen voor de komende maanden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen: Nieuwe Zeeland en Australië.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.