Wave of Prayer 14 december 2017

Ook deze donderdag werd er een viering gehouden op het kantoor van Sabeel. De gebeden die werden gebeden staan in vertaling hieronder. Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden om op de hoogte te blijven van het wel en wee van de Palestijnse christelijke gemeenschap en het Palestijnse volk.

Deze week is het 30 jaar geleden dat de eerste Palestijnse intifada plaatsvond. Deze Palestijnse opstand die bijna geheel geweldloos verliep, werd over de gehele wereld beschouwd als een grassroots model van geweldloosheid.

Eeuwige, wij danken U voor de veerkracht en vastberadenheid van het Palestijnse volk. Wij bidden dat zij doorgaan met te bewijzen dat gerechtigheid machtiger is dan het zwaard te hanteren. Dat het volk zijn verplichting tot geweldloosheid opnieuw bevestigt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Terwijl de Palestijnen bezig zijn te reageren op de uitspraken van de Verenigde Staten die Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkennen, proberen de inwoners van Jeruzalem hun aandacht en hoop te vestigen op het Kind in de kribbe, als het gaat om een toekomst visioen wat betreft de redding en bevrijding uit de duisternis van de Israëlische bezetting.

Eeuwige, wij bidden U voor het gegeven dat aanstaande zaterdag een kerstdiner, georganiseerd door Sabeel, plaatsvindt. Plaatselijke voorgangers uit verschillende religieuze denominaties, internationale werkers en mensen overal vandaan, die tot de gemeenschap behoren, komen samen in broeder en zusterschap, om te eten en te zingen. Wij bidden dat U, God, geëerd en geloofd mag worden door hun manier van vieren en samenzijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Israëlische minister van huisvesting, Yoav Galant is een plan aan het promoten voor de bouw van 14.000 nederzettingen in het bezet gebied van de stad Jeruzalem. Als het aan de media analisten ligt zullen er 7000 units de komende week goedgekeurd worden.

Eeuwige, de dwaze Israëlische beslissing makers gaan maar door nederzettingen te bouwen op zand en daarmee uw wil tot gerechtigheid te negeren. Wij bidden U voor de Palestijnen die als maar gebombardeerd worden door zowel Israëlische ongerechtigheden als door de diefstal van land. Dat zij niet opgeven en verzinken in de hopeloosheid en de wanhoop.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De aankondiging van het Witte Huis om Jeruzalem als de hoofdstad van Israël te erkennen heeft tot gevolg gehad dat er vele demonstraties wereldwijd zijn gehouden. Maar ook de veroordeling van de Verenigde Nations en solidariteits verklaringen uit alle hoeken van de wereld werden gehoord.

Eeuwige, wij danken U voor alle mensen die gewetensvol uitroepen dat ‘gerechtigheid’ niet een dood gegeven is. Wij bidden voor honderd duizenden joden, moslims en christenen die samen door de straten liepen om te laten zien dat internationaal recht en mensenrechten nog steeds gerespecteerd worden en niet genegeerd mogen worden door hen die macht hebben.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Er zijn tenminste vier doden gevallen in de Gaza strook toen er schermutselingen waren langs de grens met Israël en óók toen de Israëlische luchtaanvallen werden gericht op de militaire posities van Hamas. Er zijn ook over de honderd mensen gewond geraakt op de Westelijke Jordaanoever. Al deze schermutselingen gebeurden als antwoord op het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël door de Verenigde Staten.

Eeuwige, barmhartige God, wij bidden dat de gewonden spoedig zullen herstellen en wij bidden ook voor uw Geest om die families te troosten waarvan iemand gestorven is. Wij vragen U dat de Palestijnen niet toegeven aan de verleiding om geweld te gebruiken en zich binden aan geweldloosheid, de enige manier om meer zelfberaden te worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Leerlingen en studenten over geheel Palestina en Israël zijn bezig zich voor te bereiden op de halfjaarlijks examens.

Eeuwige, wij vragen U geef hen de helderheid om goed na te denken, om een snelle manier om informatie terug te halen. Geef hen ook vrede om deze school periode goed af te sluiten, juist nu er zoveel politiek onzekerheid is en onrust.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Cambodja, Laos en Vietnam.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.