Wave of Prayer 14 januari 2016

 

Ook dit jaar publiceert Sabeel Jeruzalem wekelijks de ‘Wave of Prayer’. Het gaat daarbij om de gebeden die tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Vrienden van Sabeel Nederland zorgt voor een vertaling van deze gebeden.

Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Eeuwige, de Kersttijd is weer voorbij en het Nieuwe Jaar ligt nu voor ons, met vele mogelijkheden. Maar desondanks is het voor hen die in Palestina wonen moeilijk om een echte verandering in de situatie aan de horizon te ontdekken.

Eeuwige, na bijna een halve eeuw van Israëlische bezetting is er alleen maar een tijd geweest van roerig gewelddadig verzet met name onder jongeren die geen sprankje licht zien aan het einde van de nooit eindigende tunnel van de Israëlische bezetting.

Eeuwige, we beginnen aan een nieuwe maand, aan een nieuw jaar. Wij vragen U geef ons hoop te midden van deze wanhoop. Laat ons, zo bidden wij U uw licht zien te midden van deze duisternis.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het grootste obstakel om vrede in ons land te bewerkstelligen is het in bezit nemen van Palestijns land en de uitbreiding van de illegale Israëlische nederzettingen. Nog onlangs heeft de Israëlische minister Moshe Ya’alon toestemming gegeven om een op de Westbank gelegen compound in bezit te nemen en om het om te bouwen tot de illegale Gush Etzion nederzetting. Dit betekent dat er zich een continue reeks van nederzettingen zal vormen met als gevolg dat het Westelijke Jordaanoever gebied versnipperd wordt.

Eeuwige, God van recht en gerechtigheid, wij bidden U om gerechtigheid in dit gebroken land dat grote behoefte heeft aan een vredige politieke oplossing.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Er zijn nu 407 kinderen van 12 tot 17 jaar die gevangen worden gehouden in Israëlische gevangenissen. Dit is een toename van 138 % sinds september en het hoogste aantal sinds maart 2009. Vijf van deze kinderen zitten vast zonder enige vorm van berechting. Rapporten over fysiek misbruik en de ontkenning van de basisrechten van ieder kind houden aan, zoals genoemd bij UNICEF in 2013.

Eeuwige, wij bidden U wees deze kinderen nabij, help hen te geloven dat U degene bent die het voor het zeggen heeft. Eeuwige, wij vragen U een einde te maken aan deze onhoudbare situatie die van deze kinderen slachtoffers maakt.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij voelen ons vaak machteloos en hebben soms geen controle meer over ons eigen leven. Wij zien dit met name in het leven van Mohammad al Qeq, een Palestijnse journalist die werd gearresteerd op de 21ste november en die weer opnieuw is veroordeeld tot zes maanden celstraf. Hij is aan een hongerstaking van 49 dagen begonnen als een protest tegen zijn gevangen neming zonder enige vorm van aanklacht en de verdere normale gang van berechting. Zijn conditie gaat zienderogen snel achteruit.

Eeuwige, uw volk schreeuwt om vrijheid om een einde te maken aan de Israëlische bezetting.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen Bahrein, Iran, Irak, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Jemen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.