Wave of Prayer 14 januari 2021

Op vrijdag 1 januari kwamen honderden  Palestijnen bijeen voor een vredig protest  in Deir Jarir ten noordoosten van Ramallah. De Palestijnen protesteerden tegen de uitbreiding van de Israëlische kolonies waar door grote stukken Palestijns land vlak bij hun dorp gevaar loopt. De Israëlisch militairen gebruikten kogels van staal met rubber en  ook traangas om de demonstranten weg te jagen, een Palestijn liep een hoofdwond op.                                          Op die zelfde dag werden Palestijnse herders in Masafer Yata, district Hebron, aangevallen. De illegale kolonisten vielen de herders en hun schapen aan met stokken en stenen en versperden de  weg naar hun weidegebied.

Eeuwige, wij bidden U om een eind te maken  aan de Israëlische uitbreidingen in de bezette Palestijnse gebieden. Wij bidden om een einde aan het geweld van de Israëlische militairen tegen Palestijnse demonstranten. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

De Palestijnse inwoners van het dorp Kafr Quaddum dicht bij de stad Qalqillla, ondervinden dagelijks aanvallen van Israëlische kolonisten. Op 1 januari raakten 18 dorpelingen gewond toen het Israëlische leger kogels en traangas gebruikte om het protest tegen de Israëlische uitbreidingen van de kolonies te stoppen.

Eeuwige, wij bidden voor alle Palestijnen en  hun protest tegen de diefstal van hun land voor  Israëlische kolonies. God, U bent een “rots voor de onderdrukten in tijd van nood” Ps 9:9.  U belooft , , dat “nooddruftigen”  niet zullen worden vergeten en dat de hoop van de armen niet zal worden voor altijd zal verdwijnen”. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op 1 januari werd Haroun Abu Aram, een jonge Palestijn, door een Israëlische soldaat in zijn nek geschoten in Tuwana, district Hebron. Hij raakte verlamd vanaf zijn nek.  Hij hielp een paar dorpelingen tegen de Israëlische soldaten die een electrische generator wilden meenemen uit een vernield huis.

Eeuwige, wij bidden voor Haroun en zijn familie nu hij met die vreselijke verwonding moet leven. Wij bidden voor de inwoners van zijn dorp die zagen dat hun huizen werden gebulldozerd tijdens de pandemie en de verarming. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op woensdag 6 januari werd Issa Amro  in de Israëlsiche rechtbank te Ofer door een Israëlische rechter veroordeeld vanwege deelname aan vredige  demonstraties in 2010. Issa is de mede oprichter van Youth Against Settlements, een groep vredelievende Palestijnse activisten uit Hebron. Amnesty International  noemde  de beschuldiging tegen hem  “ongegrond” en stellen dat de Israëlische autoriteiten  een “ vervolgings campagne” tegen hem voeren.

Dank U Heer, dat er nog jonge Palestijnen zijn die zich willen uitspreken tegen onrechtvaardigheden die zij zien gebeuren in hun bezette land. Wij bidden voor Issa Amro en wij  bidden dat alle beschuldigingen tegen hem worden ingetrokken als zijn zaak voorkomt. Eeuwige, in Uw genade hoor ons gebed.

De Grieks Orthodoxe Patriarch van Jerusalem heeft woede veroorzaakt  over zijn recente plannen  voor de verkoop van 27 hectare land , dat van het Mar Elias klooster is.  Hij is van plan het land te verkopen aan twee Israëlische bouwbedrijven: Talpiot Hadasha en Broeket Habsaga. Deze firma’s willen de grote Israëlische kolonie Gilo, die op Palestijns grondgebied is gebouwd, verbinden met het district Talpiot in Jerusalem.

Eeuwige, wij bidden dat de Orthodoxe Kerk de plannen voor de verkoop van het  land van het Mar Eliasklooster herziet. Wij bidden dat begrip zal worden getoond voor de manier waarop het land door de Israëlische autoriteiten wordt gebruikt en de consequentie die dat heeft voor de Palestijnen die in dat gebied wonen. Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

Wij bidden ook voor de Wereldraad van Kerken  en voor de landen Irak, Iran en Syrië. Eeuwige, in Uw genade,  hoor ons gebed.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.