Wave of Prayer 14 juli 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vandaag tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Ons gebed wordt gevraagd voor de volgende intenties:

** 9 juli, 12 jaar geleden vaardigde het Internationale Gerechtshof op verzoek van de Verenigde Naties een adviserende opiniërende stem uit over de wettigheid wat betreft de bouw van de MUUR op de Westelijke Jordaanoever. Het Internationale Gerechtshof bevestigde dat de Gaza strook, de Westelijke Jordaanoever en Oost Jeruzalem ‘Bezet Palestijns gebied’ zijn. Daarbij komt nog dat de MUUR door Israël gebouwd en de nederzettingen in strijd zijn met de Vierde Geneefse Conventie. Israël gaat echter door met de ontkenning van deze opiniërende stem van het Internationale Gerechtshof.

Eeuwige, de bouw van de muur gaat gewoon door en de door Israël opgelegde beperkingen aan Palestijnen nemen alleen maar toe. Wij bidden U dat Israël ophoudt, met zoveel dedain het Internationaal Recht met voeten te treden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**Na meer dan 10 jaren van procederen, heeft het Israëlische hoogste Gerechtshof vorig jaar mei uitgesproken dat de staat op legale wijze toestemming heeft om de Arabische dorpen Atir en het buurdorp Umm al-Hiran in de Negev woestijn met de grond gelijk te maken.
Atir zal een uitbreiding worden van een reeds bestaand bos dat behoort tot de joodse nederzetting Yatir, terwijl Umn al-Hiran een joodse nederzetting van
‘Hiran’ zal worden. Israël is bezig met de voorbereiding de twee dorpen met de grond gelijk te maken.

Eeuwige, de rechtbanken brachten geen recht tot stand en hebben de mensen verraden. Vandaag spelen kinderen buiten in de velden van Umn al-Hiran en Atir, met de angst dat het hun laatste spelmogelijkheid zal zijn in hun dorpen. Buren en vrienden drinken koffie met elkaar terwijl zij weten dat dit misschien wel het laatste samenzijn zal zijn onder bomen van hun dorpen.
Wij bidden U om vastberadenheid van deze dorpsmensen en dat profetische stemmen luid zullen klinken en dat zij het niet zullen toestaan dat deze dorpen verdwijnen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**De Constitutie van de Knesset, Justitie en het Comité van het Gerechtshof hebben een wet goedgekeurd waarin het mandaat geldt iemand op te sluiten in de gevangenis. Daarbij gaat het om iemand die christen arabieren ontraadt vrijwilligers werk in het leger te doen of hem overhaalt er uit te stappen als ze eenmaal zich verbonden hebben aan dit werk.
De Knesset heeft ook de ‘NGO’ wet goedgekeurd bij een stemming van 57 tegen 48 stemmen.
Deze wet houdt in het mandaat speciale inlichtingen te verzamelen van non gouvernementele organisaties die hun geld krijgen van buitenlandse regeringen en aan hen die kritiek leveren en aan hen die zich bezig houden met mensenrechtenorganisaties. Deze worden zeer hardhandig behandeld en aangevallen.

Eeuwige, U hebt hen die aan vrede werken gezegend en hen beloofd dat zij uw kinderen genoemd zullen worden.
Lieve God, U hebt aan mensen die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid uw Koninkrijk beloofd. Om in uw Koninkrijk te mogen wonen en uw kinderen te mogen zijn, houdt een prijs in: een prijs, zo bidden wij U die we geloofwaardig en dapper zullen betalen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

** De resultaten van de Tawjihi (het nationale examen van Palestijnse leerlingen die hun 12de leerjaar hebben doorlopen) zijn buitengewoon gewoon goed vergeleken met vorige jaren. Deze Tawjihi examens leggen een enorme druk op leerlingen en hun families, omdat de resultaten van dit examen bepalen of iemand wel of niet aan de universiteit wordt toegelaten. 1061 Palestijnse gevangenen zitten nu in Israëlische gevangenissen en kunnen dus niet meedoen aan het examen.

Eeuwige, wij bidden U voor de duizenden jonge mensen die vieren dat ze geslaagd zijn en wij denken ook aan hen die het niet gehaald hebben. Dat de Palestijnse studenten hun genoten onderwijs in dienst stellen van hun gemeenschappen om zo die gemeenschap waarin zij leven krachtiger te maken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.