Wave of Prayer 14 juli 2018

Elke week is er een viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem. De gebeden die dan worden uitgesproken worden in vele talen vertaald en verspreid. Ook in het Nederland. Lees hieronder wat de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina/Israël bezig houdt.

De protesten gehouden vanwege de Grote Mars tot Terugkeer duren nu al vier maanden. Het is een roep om het recht van terugkeer.  Op vrijdag 13 juli schoten Israëlische soldaten Othman Halas, een Palestijnse tiener, die mee deed aan de protesten, dood.
Eeuwige, wij bidden voor de familie Othman nu zij rouwen om het verlies van hun zoon. Wij vragen U opnieuw om veiligheid voor hen die protesteren en voor hen die doorgaan om op geweldloze manier hun eisen te kennen te geven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Vorige week heeft Israël sinds de oorlog in Gaza in 2014 vele raketten afgevuurd op steden die dichtbij de grens liggen. Er is een staakt het vuren van Nowa overeengekomen tussen Israël en verschillende Palestijnse afdelingen.
Eeuwige, wij rouwen om zoveel geweld in Gaza dat gebeurt als wraak op de raketten afgevuurd op grensdorpen in Israël.  Wij bidden voor alle families die getroffen zijn. En wij bidden dat het staakt het vuren mag worden gerespecteerd door alle partijen om meer lijden en verdriet te voorkomen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Israëlische leger heeft meer dan 400 meter van de waterleiding verwoest. Deze leiding is een vitale ader die toegang geeft tot het land van Palestijnse boeren en Bedoeïnen in de Jordaan vallei. Velen proberen hun bestaans mogelijkheden veilig stellen in enclaves die ingesloten zijn door militaire zones, checkpoints en meer dan 30 illegale Israëlische nederzettingen. Onlangs heeft het leger bulldozers gebruikt om de grond om te woelen op zoek naar gaten waar water uitkomt en zij hebben waterbronnen verwoest in verschillende delen in de Jordaanse vallei.
Eeuwige, nu wij rondkijken en dit verschroeid en uitgedroogd land zien, denken wij aan U en hoe onze ziel dorst naar uw gerechtigheid.
Laten wij bidden met de woorden van psalm 14:8: ‘Toon mij de weg die ik moet gaan. Tot U verhef ik mijn ziel.’
De Ierse Senaat heeft gestemd voor een wet waarin het invoeren van goederen en diensten wordt verhinderd. Het gaat hier specifiek om goederen die van de Israëlische nederzettingen komen.
Eeuwige, wij blijven bidden voor al het werk dat gedaan wordt als het gaat om recht in deze wereld. Wij danken voor de mensen die gewetensvol recht op blijven staan en solidair blijven met het Palestijnse volk.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op zaterdag 14 juli namen 7000 Israëlische demonstranten in Tel Aviv deel aan een protest mars tegen de voorgestelde Nation State wet. Als deze wet aangenomen zou worden door de Knesset dat zouden er alleen joodse gemeenschappen bestaan en dan zou Hebreeuws de algemene voertaal worden. De wet erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël, zou de Hebreeuwse kalender als de officiële kalender erkennen en stelt vast dat de joodse vakanties de juiste vakanties zijn. Als deze wet wordt aangenomen dan betekent dit een aanval op de mensenrechten, de democratie en het internationale recht. De wet zou Palestijnse burgers in Israël zowel van economische, politieke als sociale rechten onthouden.
Eeuwige, wij blijven bidden voor recht en vrijheid voor alle mensen in ons zo gekwelde land.  Wij vragen U om uw Geest om ons sterk te maken en oevereind te blijven met onze vragen voor gelijkheid en democratie. Wij danken U voor al die mensen die niet ophouden om de uitdaging tegen ongerechtigheid en tegen discriminerende wetten van de regering, aan te gaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel leidt en traint deze maand twee bijbelgroepen om daarna met de opgedane kennis weer leiding te kunnen geven aan andere groepen. De deelnemers komen uit verschillende kerken en denominaties in Palestina. Zij krijgen les van theologen en gaan daarna weer terug naar hun steden en dorpen om contextuele bijbelonderwijs te geven.
Eeuwige, wij zijn U dankbaar voor de honger naar uw woord in de gelovige gemeenschappen die geholpen worden door Sabeel. Wij bidden dat uw heilige Geest deze training zal begeleiden, dat dit alles geschiedt ter ere van uw naam. Zegen, zo vragen wij U allen die deelnemen aan de cursus.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Djibouti en Somalië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.