Wave of Prayer 14 mei 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die morgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Komende vrijdag gedenken de Palestijnen de dag van de Nakba, een dag die markeert hoe deze catastrofe hen overkwam toen in 1948 de staat Israel werd gesticht. Wij denken dan aan de Palestijnse vluchtelingen en de Palestijnen die in de diaspora leven, die van hun huizen en hun dorpen werden verdreven en het recht om terug te keren niet werd/wordt toegestaan.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij bidden U voor al deze mensen zonder land en wij vragen U dat de vredestichters gesterkt worden om te zoeken naar een juiste oplossing gebaseerd op Internationaal Recht. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week toen de minister president, Benjamin Netanyahu, bezig was de laatste hand te leggen aan een op rechts georiënteerde regering, kwam ineens een plan op tafel voor de bouw van 900 woningen in de Joodse nederzetting Ramat Shlomo in Oost Jeruzalem. Ook deze week werd door Israëlische autoriteiten orders gegeven om in omgeving van Semiramis in Oost-Jeruzalem huizen af te breken.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij bidden U dat de Internationale Gemeenschap niet alleen deze alsmaar aanhoudende illegale bouw van nederzettingen veroordeelt, maar actie onderneemt om dit te stoppen omwille van een rechtvaardige vrede. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Israëls Hoger Gerechtshof wees vorige week een petitie af, opgesteld door de inwoners van een niet erkend Bedoiene dorp, Umm al-Hirande, tegen de verplaatsing van hun dorp en zodoende ook de samenhang tussen de inwoners zou verbreken. Dit alles om daar een nieuwe stad voor Joodse inwoners te bouwen.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij zijn ontdaan vanwege het feit dat het Hoger Gerechtshof wetten vervaardigt die voorschrijven dat het land de staat toebehoort en hier maar mee doorgaat tegen alle historische ongerechtigheid in. Wij bidden U voor die oude Bedoeïen gemeenschappen die van hun land zullen worden verwijderd en nergens heen kunnen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Er zijn de komende week allerlei programma’s die georganiseerd worden: o.a. het bekend maken en lanceren van het boek over het geweldloze verzet in de Islam en in de christelijke traditie op de Birzeit Universiteit; een Sabeel-Nazareth uitstap naar het Palestijns Natuur Historisch Museum en naar het klooster van Maria van de gekruisigde Jezus.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij bidden U dat al deze onderlinge ontmoetingen de moeite waard zijn en zo de solidariteit versterken. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken, bidden wij voor de landen Kenia en Tanzania. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.