Wave of Prayer 14 mei 2020

Deze week richt Kumi Now zich op het werk van BADIL, het Toevluchtcentrum voor Palestijnse Toevluchtsoorden en Vluchtelingen Recht (Resource Centre for Palestinian Residency and Refugee Rights). Deze mensenrechtenorganisatie werkt aan  het beschermen en bevorderen van de rechten van Palestijnse vluchtelingen en mensen die binnen de grens moeten verhuizen. Veel Palestijnen werden gedwongen verplaatst door de Nakba in de jaren 1947 – 49 en de Zesdaagse Oorlog in 1967. Hun gemeenschap lijdt onder gedwongen verplaatsing als gevolg van de discriminerende politiek die door de Israëlische regering wordt gevoerd en daar onder valt de weigering van woonvergunning en het vorderen van land.

Eeuwige, wij danken U voor organisaties zoals BADIL die opkomen voor Palestijnse vluchtelingen van wie alles werd afgenomen. Miljoenen vluchtelingen op de West Bank, Gaza en in kampen in buurlanden van het Midden Oosten worstelen  om te overleven in die overvolle vluchtelingenkampen. Zij verlangen naar terugkeer naar hun vaderland maar hun rechten en hun hoop worden constant ontkend.  Wij bidden voor een rechtvaardige en eerlijke oplossing voor het Palestijns Israëlische conflict. Heer, in Uw erbarmen, hoor ons gebed.

Als antwoord op de Covid-19 pandemie  heeft UNWRA (United Nations Relief  and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East: ( hulp en arbeidsbureau van de Verenigde Naties voor Palestijnse vluchtelingen in het nabij Oosten) een nieuw noodplan in het leven geroepen om 93.400 dollar bijeen te brengen. Dit UNWRA plan is bedoeld om een rampzalige situatie te voorkomen waarin duizenden slachtoffers vallen. Basis behoeften zoals voedsel, water en medische hulp moeten  worden verstrekt aan een verarmde bevolking.

Heer, we bidden dat de internationale gemeenschap tot de conclusie komt dat gelden bijeen gebracht moeten worden voor de UNWRA om de kwetsbare vluchtelingen gemeenschappen in het Midden Oosten, die kampen met de pandemie,  te ondersteunen. Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

De Patriarchen en de kerkleiders van de kerken in het Heilige land  hebben op 7 mei een verklaring uitgevaardigd betreffende Israëls plan de bezette West Bank te annexeren. Zij stelden dat de annexatie elke poging om tot een  vredesverdrag in de toekomst in  gevaar brengt. Zij gaven uitdrukking  aan hun “diepe zorg” over Israëls eenzijdige besluiten en deden een beroep op de internationale gemeenschap en ook op de Palestijnse  Bevrijdingsbeweging om  gehoor te geven aan de vredes initiatieven die in overeenstemming zijn  met internationale wetten.

Heer, U bent onze kracht en onze  redding. Wij bidden tot U als wij van de voortdurende annexatie van land dat van de Palestijnen getuigen zijn.  Wij bidden dat zelfs de mensen die “de schijn van recht die onheil sticht aanhangen” (Ps 92:20) zich bekeren en vrede zoeken en zich houden aan het internationale recht.  Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

Elk jaar op 15 mei herdenken de Palestijnen Nakba Dag. Zij herdenken dan dat 750.000 Palestijnen gewelddadig werden verdreven door Joods militanten die van plan waren de staat Israël in 1948 te stichten. In die tijd werden meer dan 500 Palestijnse dorpen ontvolkt en veel dorpen werden  volledig verwoest.

Heer , wij bidden voor de vele Palestijnse vluchtelingen in het Midden Oosten, op de West Bank, in Gaza en in de diaspora als zij op Nakba Day aan hun vaderland denken.  Heer,  in Uw genade, hoor ons gebed.

Het Palestijnse Ministerie van Buitenlandse Zaken en voor  Voormalige Landgenoten (Palestinian Foreign Affairs and Expatriates Ministry) veroordeelde de toestemming die werd gegeven voor de constructie van 7000 illegale kolonisten eenheden in Efrat, ten zuiden van Jerusalem. De Israëlische minister van Defensie, Naftali Bennet,  stemde in met de massale kolonisten uitbreiding vlak bij Bethlehem, dit met bewuste ontkenning van het internationale recht.

Heer Jezus, wij zien de heuvels rond Uw geboorteplaats aan alle kanten bezaaid met illegale kolonisten eenheden,  terwijl de plaatselijke Palestijnen lijden onder overbevolking en dat ze het recht wordt ontzegd om op hun eigen land te bouwen.  Wij bidden dat de internationale rechters met meer dan woorden alleen zullen ageren om zo te voorkomen dat de Israëlische regering doorgaat met het ontkennen van het internationale recht door uitbreiding van kolonisten eenheden  in het bezette Palestijnse territorium. Eeuwige, Uw genade, hoor ons gebed.

De Knesset (het Israëlische Parlement) heeft  donderdag 7 mei een wet goedgekeurd dat een nieuwe coalitie tussen Netanyahu en Gantz samen het premierschap delen. Hiermee kwam een eind aan de politieke impasse.  De president van Israël ging hier op in door Netanyahu te vragen een regering te vormen: Netanyahu zal gedurende de eerste  twee   van de vier  coalitiejaren-jaren premier zijn met Gantz als zijn vervanger.  Voor die datum had het Hoge Gerechtshof petities verworpen  die Netanyahu zouden tegenhouden als persoon die wetten maakt  maar toch ook op crimineel gebied verdacht is.

Eeuwige,  wij bidden dat de regering van Israël  zal gaan werken in het belang van alle mensen die in Palestina en Israël wonen, in het bijzonder in deze tijd van grote nood vanwege de Covid-19 pandemie. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Wij voegen  ons bij de Wereldraad van Kerken bij hun gebeden voor de landen Bangladesh, Bhutan en Nepal.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.