Wave of Prayer 14 november 2019

De Wave of Prayer van Sabeel van donderdag 14 november 2019.

Tijdens de 82 ste Grote Mars tot Terugkeer zijn op 8 november 2019 104 Palestijnse burgers gewond geraakt waaronder 43 kinderen, een vrouw en iemand van het verzorgend personeel.
Dit gebeurde  door het Israëlische bezettings leger, die het vuur opende op mensen die vredig aan het protesteren waren. Dit leger  bedient zich van excessief geweld: zij schieten namelijk met scherp. 41 burgers liepen verwondingen op. Twee kinderen verkeren op dit moment in kritieke toestand. Daarnaast zijn anderen gewond geraakt door rubber kogels en traangas, die voornamelijk mensen in het bovenlichaam raken.
Eeuwige, wij blijven tot U bidden voor allen die demonstreren voor gerechtigheid en gelijkwaardigheid. Wij vragen dit in naam van Jezus uit Nazareth die op de berg verkondigde: ‘Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’
(Matteüs 5,6)
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Kumi Now project houdt zich deze week bezig met het Palestijns netwerk van de Mennonieten. (MennoPIN) Deze organisatie vraagt de aandacht voor de huizen afbraak in de bezette gebieden. De Israëlische regering geeft minder dan 2% van de aanvragen, d.w.z. permissie om te bouwen. En als ze toch gaan bouwen zonder vergunning dan worden ze gedwongen het huis weer te laten afbreken. Daarbij gebruiken ze de dreiging om het weer af te breken als een collectieve straf omdat deze families tegen de Israëlische regering zijn. Dit alles wat hier gebeurt is bij de wet, als het gaat om Internationaal Recht, illegaal.
Eeuwige, wij bidden voor allen die gedwongen worden hun huizen weer zelf te moeten afbreken en voor hen die hiervoor moeten betalen aan de Israëlische regering als het om de afbraak met Israëlische bulldozers gaat. Wij vragen dat deze inhumane wijze van politiek voeren, ophoudt. Dat de Palestijnen het recht krijgen om huizen te bouwen voor hun families.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het hoogste Israëlische gerechtshof heeft het besluit van de regering geratificeerd om de lokale directeur van het bewaken en handhaven van Mensen Rechten, Omar Shakir het land uit te zetten.
Hij een officieel inwoner van de Verenigde Staten en hij heeft twintig dagen de tijd om voorgoed! het land te verlaten. Dit alles op grond van het feit dat hij de boycot van Israëlische goederen ondersteunt.
Bij de wet, in 2017 uitgevaardigd, kan de regering zijn hernieuwde aanvraag Israël binnen te komen blokkeren of het aanvragen van een nieuw visum afwijzen. Dit geldt voor iedereen die de boycot van Israëlische nederzettingen in de bezette westelijke Jordaan oever ondersteunt.
Eeuwige, wij bidden voor de werkers van de Human Rights Watch in Israël. Wij vragen U dat zij doorgaan te blijven werken aan het geven van een eerlijke getuigenis en dat pogingen om hun woorden die naar waarheid worden uitgesproken, niet in de doofpot worden gestopt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Israëlische autoriteiten hebben twee inwoners uit Jordanië, die voor twee maanden onder administratieve detentie vielen, uit de gevangenis ontslagen. Het zijn Hiba al-Labadi en Abdul Rahman Miri. Zij gingen op woensdag 6 november over de King Hussein brug om terug te keren naar Jordanië.
Deze aanhoudingen hebben de relatie tussen Israël en Jordanië, nadat er 25 jaar geleden een vredesverdrag was getekend, onder spanning gebracht.
Eeuwige, wij danken U dat Hiba en Abdul Rahman zijn vrij gelaten na interventie van de Jordaanse autoriteiten. Wij weten dat er in Israël zoveel Palestijnen jaren lang in administratieve detentie zitten zonder te kunnen en mogen verwijzen naar de eerlijke rechtsgang. Wij vragen met klem dat Israël een einde maakt aan deze vorm van detentie.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Nu Violet Khoury, tot nu toe zeer actief werkzaam op het kantoor Sabeel Nazareth met pensioen gaat, is het plan gerezen haar te eren en te danken voor hetgeen zij al die jaren heeft gedaan. Vele buitenlandse bezoekers herinneren zich haar als een vrouw die zich van jongs af aan heeft ontwikkeld tot een Palestijns christen in Nazareth en daarna sinds 1948 is bestempeld als een tweederangs inwoner in Israël. Zij behaalde haar einddiploma voor de studie pharmacie, allereerst in Jeruzalem en vervolgens in Rome. Daarna begon ze ondanks alle toestanden die speelden haar eigen apothekers zaak. Ze zal in onze herinnering blijven en zo ook geëerd worden als een sterke vasthoudende vrouw die hard gewerkt heeft om zowel haar gezin te onderhouden als gedurende zovele jaren voor Sabeel te werken.
Zij wordt lid van Algemene Landelijk Bestuur van Sabeel.
Eeuwige, wij danken U voor al het werk dat Violet Khoury heeft verzet voor Sabeel. Wij danken U voor de gaven waarmee ze is begiftigd en de manier waarop zij anderen steeds een helpende hand bood.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
15 november is de dag van de onafhankelijkheid. Helaas, nu 31 jaar later is de staat, in 1988 onafhankelijk verklaard, nog steeds geen realiteit.
Eeuwige, wij, Palestijnen, zijn alle mensen en organisaties dankbaar voor het werk dat zij verricht hebben om een rechtvaardige en eerlijke vrede te bewerkstelligen. Een vrede die de Palestijnen de mogelijkheid biedt om werkelijk onafhankelijk te zijn. Wij vragen U om verandering en vrijheid in dit land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Nieuw Zeeland en Australië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.