Wave of prayer 14 oktober 2021

De online bijeenkomst van Kumi Now behandelde deze week het probleem  in hoeverre de geestelijke gezondheid en het welzijn van de Palestijnen zijn aangetast door meer dan 70 jaar Israëlische bezetting. Op dinsdag 21 oktober gaat Kumi Now uitzoeken, in de online bijeenkomst, wie profiteert van de bezetting. Regeringen, kerken en individuele personen worden uitgedaagd uit te zoeken of hun verbintenis met maatschappijen die profiteren van de bezetting of de handel met kolonies bijdragen aan het overeind blijven van een  illegaal verdeelsysteem

Gebed:                                                                                                                                                                                  

Eeuwige, onze harten roepen naar U over de manier waarop de Israëlische autoriteiten proberen het Palestijnse volk te onderdrukken. Wij bidden dat stemmen in de internationale gemeenschap zich krachtig uitspreken tegen het steeds heviger geweld en het verlies van Palestijnse levens onder de Israëlische bezetting.                                                                                                                                                  

Eeuwige, in Uw genade  . . . . . . .hoor ons gebed. 

                                                                                                                                                                      

Op zondag 3 oktober mocht een Palestijnse boer zijn stuk land betreden in Salfit op de bezette West Bank om de olijven van zijn 26 olijfbomen te oogsten. Toen hij arriveerde, ontdekte hij dat zijn hele olijfoogst was gestolen door de kolonisten van de nabijgelegen, illegale, kolonie Arial.  Dit is nog maar een voorbeeld van de vele misdaden die worden begaan door Israëlische kolonisten die in de illegale kolonies wonen.                  Gebed:                                                                                                                                                                             

Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnse boeren die voor hun levensonderhoud van de olijfoogst afhankelijk zijn.  Wij vragen U  om ondersteuning en bescherming van deze Palestijnen. Wij bidden dat Israëlische overheidsinstanties  zich aan internationale wetten houden, dat ze ophouden met het vastzetten en verplaatsen van de bevolking naar de bezette Palestijnse gebieden en dat alle kolonisten die nu al in de illegale kolonies wonen  worden weggestuurd.                                                             

Eeuwige, in Uw genade  . . . . . hoor ons gebed.                                                                                                                                                                       

In de maand augustus werden bijna honderd Palestijnen  uit hun huis gezet in het bezette Oost Jeruzalem vanwege het ontbreken van een bouwvergunning volgens het bureau van de Verenigde Naties voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken. Bij één gebeurtenis moesten de eigenaars van een huis in de Shufatbuurt  hun eigen huis in puin leggen  om boetes te vermijden waardoor 4 families dakloos werden. De Palestijnse eigenaars vertelden dat ze het stuk land in 1952 hadden gekocht maar het Israëlische Hoge Gerechtshof besloot dat Israëlische kolonisten nu het land in bezit hadden.                                                                                                                                                                         Gebed:                                                                                                                                                                                  

Eeuwige, wij bidden voor alle Palestijnse families  die uit hun huis werden gezet omdat ze geen bouwvergunningen konden krijgen voor de mensen die leven met de voortdurende dreiging dakloos te worden na de uitzetting uit hun huis . Wij bidden dat de hele wereldgemeenschap  de Israëlische autoriteiten bevraagt over de manier waarop zij hun  werk als bezettingsmacht onder  internationale wetten  uitvoert .                    Eeuwige,  in Uw genade . . . . . . hoor ons gebed . 

 

 

                                                                                                                                                                        

Dit delen: