Wave of Prayer 14 september 2017

Elke donderdag is er op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem een viering. De gebeden die tijdens die viering worden uitgesproken worden overal ter wereld door vrienden van Sabeel mee gebeden als een ‘golf van gebed’.

Aan het begin van dit schooljaar is er een groot te kort aan klaslokalen, welgeteld 2000, waarin Palestijnse leerlingen les kunnen krijgen. Dit speelt zich voornamelijk af in bezet Oost-Jeruzalem. De gemeente van Jeruzalem en andere autoriteiten hebben nagelaten te zorgen voor deze klaslokalen zoals voorgeschreven door het Hoge Israëlische Gerechtshof. Het meeste geld van de gemeente Jeruzalem wordt besteed voor Israëlische inwoners. Zo ontrieven ze de Palestijnse gemeenschap van hun basis benodigdheden.

Eeuwige, onze Palestijnse leerlingen krijgen les in discriminatie, dat hen wordt aangedaan door de Israëlische regering. Wij bidden U dat er een dag zal komen dat deze verschrikkelijke bezetting beëindigd zal zijn en dat Palestijnen hun vrijheid weer terug zullen krijgen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op woensdag 6 september 2017 heeft het Hoge Gerechtshof en zitting gehouden, waarin geheime procedures aan bod kwamen die te maken hebben met het werk van Israëlische Atoom Energie Commissie, ondanks het feit dat de oppositie van de staat Israël tegenstand bood. De beslissing van het Hoge Gerechtshof kwam door een oproep van 108 opposanten die zich uitgesproken hadden tegen deze gang van zaken. Zij willen wetgeving in deze, enige vorm van organisatie en management. Daarnaast zou het monitoren van al deze nucleaire activiteiten belangrijk zijn.

Eeuwige, wij danken U voor de mensen die de moed hebben en de uitdaging met de staat Israël wat betreft de voortgang van het nucleair programma, aangaan. Wij bidden U om een wereld waar geen nucleaire wapens en reactoren zijn. Dat wat het Gerechtshof zal beslissen transparantie zal brengen en de Israëliërs alert maken en houden over wat de gevaren zijn van het nucleair programma van de regering.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Maandag 4 september is een belangrijke voorvechter van mensenrechten, Issa Amro, gevangen genomen door veiligheid agenten. Zijn arrestatie kwam een dag nadat hij op facebook commentaar had geleverd op de arrestatie van een journalist. Issa is op zondag 10 september 2017 weer vrij gelaten.

Eeuwige, wij bidden U voor alle gevangenen en vooral voor diegenen die pleiten voor vrijheid van meningsuiting. Lieve God, mogen de mensen van goede wil blijven werken aan recht en gerechtigheid, wat hun huiskleur, godsdienst of nationaliteit ook is en in het bijzonder wie hun onderdrukkers ook zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Activisten en inwoners van het dorp Jubbet al-Dhib, gelegen in het zuidelijke bezette gebied van de Westelijke Jordaanoever, in het district Bethlehem, hebben in één nacht hun school herbouwd. Deze was door het Israëlische leger twee weken geleden met de grond gelijk gemaakt.

Eeuwige, wij danken U voor de moed en toewijding van de activisten die de Israëlische wetten aan hun laars lapten en de school weer herbouwden. Dat de staat Israël zich realiseert dat de Palestijnen recht hebben op onderwijs. God, geef ons kracht om op te bouwen als de vijand zaken met de grond gelijk maakt. Geef ons de vastberadenheid om te planten als de vijand alles wat geplant is, omver haalt. En leer ons de vaardigheid om lief te hebben als de vijand haat verspreidt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Israëlische politie heeft in Oost-Jeruzalem een Palestijnse familie uit hun huis verdreven. Deze familie Shamasnehs verliet hun huis, waar zij 53 jaar hadden gewoond, nadat het gerechtshof had besloten dat de ‘rechtmatige’ eigenaar vóór 1948 dit huis al in zijn bezit had. Dit soort zaken/beslissingen gebeuren regelmatig door de rechterflank van non-gouvernementele organisaties.

Eeuwige, sinds 1948 worden Palestijnse families uit hun huizen gezet door aanhangers van religieus extremisme en zionistische ideologie. Wij vragen en bidden U om gerechtigheid voor de familie Shamasnehs en voor alle Palestijnen die hun huizen gedwongen hebben moeten verlaten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor landen Ghana en Nigeria.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.