Wave of Prayer 15 april 2021

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Deze week is de online bijeenkomst van Kumi Now gefocust op de politiek van de verwoesting, het omverhalen van Palestijnse huizen. Volgens het akkoord van het Israëlisch comité tegen huizen verwoesting, het ICHAD, hebben sinds 1967 de Israëlische autoriteiten meer dan 60.000 Palestijnse huizen en gebouwen vernield in de bezette Palestijnse gebieden.
Volgende week zal Kumi Now zich bezighouden met Administratieve Detentie vanwege de te houden Gevangenen dag op zaterdag 17 april. Zo kunnen we aandacht aan deze dag besteden en die in herinnering brengen.
Eeuwige, wij bidden dat de Israëlische autoriteiten willen stoppen met de politiek huizen van Palestijnen omver te halen. Dit alleen maar om hen zowel uit hun huizen als van hun land te verdrijven. Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.
’Hoop zal zegevieren’ was het thema van de Virtuele Paasviering in het  Verenigd Koninkrijk gehouden op zaterdag 10 april. Voorganger, pastor Fadi Diab uit Ramallah. Hij sprak over de hoop die ondanks alles steeds blijft bestaan in de Palestijnse christelijke gemeenschap.
Eeuwige, uw zoon Jezus verscheen na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen om hun hoop nieuw leven in te blazen. Hij zei tegen hen: ‘’Vrede zij met jullie.’’
Wij bidden dat U ook de hoop wilt vernieuwen in onze harten. Zegen ons met uw vrede als wij op zoek zijn dienend in de wereld aanwezig te zijn. Eeuwige, in uw genade….. hoor ons gebed
Een Palestijnse moeder en haar twee jaar oude dochtertje waren op dinsdagavond 5 april op weg in de oude stad van Hebron om vrienden op te zoeken die woonden in de Ash-Shuhadastraat, toen ze werden aangevallen door Israëlische kolonisten. De vader van het kind, Mufeed Sharbati vertelde dat zijn zoon ook al eerder in de week lastig was gevallen.
Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de constante aanvallen door Israëlische kolonisten, gemunt op Palestijnen. Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.
Het gemeente bestuur van Jeruzalem heeft toestemming gegeven voor de bouw van 540 huizen voor kolonisten in het bezette Oost-Jeruzalem.
Deze bouw zal schadelijk zijn voor het Palestijnse dorp Beit Safafa en het dorpje Sharafat ten noorden van Bethlehem.
Het zal ook twee grote illegale nederzettingen Har Homa en Givat Hamatos met elkaar verbinden. Daardoor wordt Beit Safafa van de andere dorpen richting het oosten en vanuit Bethlehem naar het zuiden, geïsoleerd.
Eeuwige, wij bidden dat vanuit de hele wereld tegengeluid zal worden gehoord als het gaat om de uitbreiding van de illegale Israëlische nederzettingen, maar ook door de splitsing en het uiteenvallen van Palestijnse gemeenschappen in Bezet Oost-Jeruzalem en de West Bank. Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed.
Palestijnen zullen op zaterdag 22 mei stemmen voor een gekozen wetgevende macht, maar ook op zaterdag 31 mei mogen ze stemmen voor het presidentschap na 15 jaar van stilte over dit onderwerp. De Israëlische regering heeft nog niet geantwoord op deze Palestijnse verzoeken om de burgers in Oost-Jeruzalem om te mogen stemmen in de stembureaus zoals dat altijd de gewoonte was tijdens vorige verkiezingen.
Eeuwige, wij bidden dat alle Palestijnen die wonen en leven in de bezette Palestijnse gebieden, Oost –Jeruzalem inbegrepen, aanstaande zomer kunnen deelnemen aan vrije en eerlijke verkiezingen. Eeuwige, in uw genade……hoor ons gebed.
Casif, het enige Joodse lid van de Knesset van de overwegend gezamenlijk Arabische partij werd door de Israëlische politie geslagen tijdens een protest demonstratie in Oost-Jeruzalem. Deze demonstraties gehouden zowel door Palestijnen als Israëliers samen, zijn aan de orde van dag in Sheikh Jarrah om te protesteren tegen het besluit van het Israëlische gerechtshof om 550 Palestijnen uit hun huizen te verwijderen.
Eeuwige, wij blijven en worden overspoeld door de geheel verkeerde acties van Israël. Wij vragen om uw Geest om ons kracht te geven en ons te sterken om door te gaan met ons geweldloos verzet om zo een einde te maken aan de Israëlische bezetting. Eeuwige, in uw genade….. hoor ons gebed.
Deze komende week zullen moslims broeders en zusters in Palestina, Israël en over de gehele wereld beginnen aan de heilige maand van de Ramadan.
Eeuwige, wij bidden dat ondanks alle geweld en onderdrukking in vele delen van het Midden- Oosten dat diegenen die zich houden aan de Ramadan, tijd vinden voor vrede en reflectie. Wij vragen dat de Ramadan ook een vreugdevolle tijd mag zijn als families en vrienden het brood breken met elkaar. Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Bulgarije, Hongarije en Roemenië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.