Wave of Prayer 15 augustus 2019

Ook vandaag, 15 augustus, is er een viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem. De gebeden die daar zijn uitgesproken geven we graag door.

De Mars tot Terugkeer op vrijdag 9 augustus verliep veel rustiger dan andere keren en er waren geen meldingen van opgelopen verwondingen. Deze rust is voornamelijk te danken aan het offerfeest dat op zondag begon en het afnemen van de protesten door de bemiddelingsrol van Egypte in dit hele gebeuren. Ondanks dit alles zijn een aantal Palestijnen gedood omdat zij probeerden vanuit Gaza Israël binnen te komen. Het Israëlische bezettingsleger beweerde dat het gewapende militanten waren en om die reden als antwoord hierop schoten zij terug op verschillende gebieden in Gaza.
Eeuwige, wij blijven doorgaan met het bidden voor de mensen uit Gaza.
Wij vragen dat er ooit een dag komt dat zij terug mogen gaan naar hun huizen en dat er een einde komt aan de alsmaar doorgaande Israëlische militaire blokkade. Geef aan hen die belangrijke posities in de wereld bekleden de moed zich uit te spreken voor de waarheid en niet bang te zijn zich hardop uit te spreken en daarna te handelen als onrecht gebeurt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust Kumi Now op het werk van de verdediging van kinderen uit Palestina, maar dan op internationale schaal door DCIP. Deze organisatie helpt de rechten van kinderen te verdedigen door ze in alle openheid op legale wijze kosteloze hulp te bieden. De gewelddadigheden worden volgens het Internationaal Recht gedocumenteerd en advocaten zijn aanwezig om de kinderen te beschermen.
De Israëlische autoriteiten zijn er niet in geslaagd een einde te maken aan geweld tegen kinderen, ondanks herhaalde oproepen. Enkele voorbeelden:  een halt toe te roepen aan arrestaties die ‘s nachts plaats vinden, slechte behandelingen en martelingen van Palestijnse kinderen in militaire gevangenissen.
Eeuwige, wij bidden dat de inhumane behandeling van kinderen, gepleegd door de Israëlische autoriteiten aan het licht komen en beëindigd worden. Wij danken U voor het werk van de DCIP en voor hun zorg voor Palestijnse kinderen die gevangen zitten in situaties waar volwassenen geen weet van hebben en zich dat niet kunnen voorstellen. Lieve God, uw Zoon. Jezus uit Nazareth, wist wat het was om na zijn arrestatie gemarteld te worden. Wij vragen U uw handen uit te strekken naar deze kinderen die vandaag lijden en hen te zegenen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op zondag 11 augustus zijn aan aantal moslims die aan bidden waren in de Al Aqsa moskee vanwege het Offerfeest door het Israëlische bezettings leger gewond geraakt. De leiders van alle andere moskeeën hadden opgeroepen de moskeeën te sluiten en met zoveel mogelijk mensen naar de Al-Aqsa moskee te gaan. Israëlische autoriteiten hadden permissie gegeven aan enkele joden de compound binnen te gaan om het feest van Tisha B’av, te gedenken. Zij werden omringd en beschermd door gewapende bewakers, iets wat verboden is tijdens het Offerfeest.
Eeuwige, wij bidden voor vrede en rust in de stad Jeruzalem. Wij vragen dat de Israëlische autoriteiten die de bezetting in stand houden de rechten respecteren van al zijn inwoners opdat zij zonder enige belemmering mogen bidden in heilige plaatsen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op woensdag 7 augustus heeft August Riyad al-Maliki, de minister van buitenlandse zaken van de Palestijnse autoriteit aangekondigd dat Nicaragua besloten heeft een ambassade in Palestina te openen.
De laatste paar jaren hebben verschillende Europese en Zuid-Amerikaanse landen Palestina, als land erkend. Tot nog toe hebben deze veranderingen nog te weinig diplomatiek effect gehad.
Eeuwige, wij bidden om uitingen van ondersteuning voor Palestina vanuit de gehele wereld. Wij vragen dat er een duidelijke boodschap komt van mensen die zich bezig houden met het vast stellen van internationale wetten. Ook aan het lijden, veroorzaakt door onderdrukking moet een einde komen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Na een twee jarig durende strijd heeft een groep studenten van de Fordham Universiteit in New York een historische overwinning behaald. Studenten van de Palestijnse club (SJP)  die zich sterk maken voor gerechtigheid mogen wonen op de campus. De Universiteit had in 2016 een veto uitgesproken over de goedkeuring van SJP, maar de studenten vervolgde de universiteit vanwege het tegenspreken van zijn eigen regels die in april 2017 werden vastgesteld en zo hebben zij deze zaak gewonnen.
Eeuwige, goede God, wij danken U voor de moed en het uithoudings vermogen van studenten, die vochten voor het recht van vrijheid van meningsuiting om recht te kunnen spreken als het gaat om Palestina.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israël heeft plannen goedgekeurd om 2300 illegale nederzettingen te bouwen op de Westelijke bezette Jordaanoever. Dit is grootste golf van zulke goedkeuringen sinds dat president Trump aan de macht kwam. De Israëlisch groep Vrede Nu heeft deze politiek een catastrofale poging genoemd om de twee-staten oplossing te voorkomen met als gevolg zo een stuk land of de gehele West Bank te kunnen annexeren.
Eeuwige, wij bidden voor die Palestijnen, die geen vergunning krijgen om te bouwen op de westelijke Jordaanoever en zelfs hun huizen zien afbreken en tegelijkertijd geconfronteerd worden met het gegeven dat illegale nederzettingen met duizenden worden gebouwd. God wij roepen tot U over dit onrecht hen aangedaan en vragen ‘Dat U de armen uit het stof wilt doen opstaan.’ ,(1 Samuel 2,7)
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De laatste voorbede wordt gebeden omdat het inkomen van vele Palestijnen wordt gehalveerd, om de Israëlische regering een hoeveelheid belastinggeld voor zichzelf eist. Dit geld zou oorspronkelijk gebruikt worden om Palestijnse families waarvan een familielid is gedood of in de gevangenis zit, te ondersteunen. Er wordt een grimmig spel over en weer gespeeld dat bijna niet te begrijpen is.
Eeuwige, wij bidden voor allen die getroffen worden door inkomsten verlies als gevolg van de handelswijze van de Israëlische autoriteiten die discriminatoire beslissingen nemen. Wij vragen U dat zij inzien wat voor een impact hun politieke praktijken hebben op het leven van de Palestijnen. Wij bidden en hopen dat zij de fondsen waaruit geld gefinancierd wordt weer in ere hersteld worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritanië en Niger.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.