Wave of Prayer 15 december 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vandaag tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

 Vorige week hebben Israëlische wetgevers gestemd over een wet die het binnenkort mogelijk zou maken huizen van kolonisten, gebouwd op privé Palestijns grondgebied te legaliseren. Alle Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationale recht illegaal en zijn serieuze hinderpalen op de inspanningen om vrede te bewerkstellingen, omdat zij op het land van Palestijnen zijn gebouwd die dat als deel van hun toekomstige land zien

Eeuwige, zij die macht hebben in Israël beginnen samen te spannen tegen Palestina en zijn inwoners. Onze mensen voelen zich hulpeloos en hebben geen herder die kundig is hun rechten te beschermen. Geef ons zo vragen wij U de kracht die we nodig hebben om door te gaan en hardop te roepen totdat zij die macht hebben ons horen en zien hoe wij er aan toe zijn.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen zondag heeft tijdens de viering een explosie in een kerk in Cairo het leven gekost aan tenminste 25 mensen. En daarnaast zijn 49 mensen gewond geraakt, met name vrouwen en kinderen. Dit speelde zich af in de buurt van de hoofdkathedraal van de Koptische kerk in Egypte. De Egyptische president heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Eeuwige, liefdevolle God, de mensen schreeuwen het uit en waarom blijft U stil? Wij vragen om uw bemiddeling in het Midden-Oosten en daarbuiten om een einde te maken aan deze dwaasheid. Wij zijn niet uit op wraak maar wij zoeken naar troost en steun voor onze harten. Wij smeken U laat ons niet in de steek, omdat de gelovigen in dit land vol spanningen, weigeren hun geloof in U los te laten.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

Eeuwige, wij bidden voor hen die aanstaande zaterdag uitgenodigd zijn voor het kerstdiner in Jeruzalem. Lokale pastores van verschillende denominaties, internationale werkers en leden van de gemeenschap van allemaal verschillende groeperingen komen broederlijk samen om te eten en te zingen. Wij bidden dat U, Eeuwige, geprezen wordt door onze feestelijke viering.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voorbereidingen voor de 10de Internationale conferentie die in maart gehouden wordt, gaan door. Deelnemers melden zich nog steeds aan voor deze belangrijke conferentie uit Australië, Canada, Colombia, Engeland, Fiji, Frankrijk, Duitsland, India, Israël, Japan, Kenia, Nederland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Palestina, Schotland, Zuid Afrika, Zweden, de Verenigde Staten en nog enkele andere landen.

 

Eeuwige, wij bidden om wijsheid voor de coördinatoren van de conferentie. Dat hun werk vruchtbaar mag zijn en dat de conferentie de vele deelnemers van over de gehele wereld mag motiveren en inspireren.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op 10 december was het 66 jaar geleden dat de dag van de Rechten van de Mens werd opgericht. Het markeert de verjaardag van de algemene vergadering van de Verenigde Naties, waarin de verklaring  van de Rechten van de Mens werd vastgelegd. De declaratie houdt in: dat het respect voor mensenrechten en menswaardigheid, de ‘basis is voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.’

 

Eeuwige, wij bidden U dat alle landen van de wereld, Israël en Palestina incluis, respect hebben voor en handelen naar de waarden van deze universele verklaring. Dat de machtigen respect mogen hebben voor de rechten van gewone mensen en dat onrecht verdwijnen zal uit deze wereld.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen: Kaap Verdi, Gambia, Guinee-Bissau en Senegal.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.