Wave of Prayer 15 februari 2018

De gebeden die vandaag tijdens de wekelijks viering op het kantoor van Sabeel in Jeruzalem zijn uitgesproken staan hieronder in vertaling.

De Veertigdagentijd is begonnen, wereldwijd. Afgelopen vrijdag organiseerde Sabeel een evenement  in Jericho waarbij 101 mensen uit Nazareth en Jeruzalem bij elkaar kwamen om kennis met elkaar te maken en om na te denken wat de Veertigdagentijd te betekenen heeft in Israël en Palestina.

Eeuwige, wij bidden U om de heilige Geest om deelnemers van de verschillende programma’s die georganiseerd worden, te blijven begeleiden. Dat er tijdens de Veertigdagentijd mogelijkheden zijn om de ervaringen te delen met anderen in de kerken te Nazareth en Jeruzalem. Dat de harten en de geestkracht  van de plaatselijke christenen geopend mogen worden in deze voorbereidingstijd naar Pasen. 

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen zaterdag hebben Israëlische strijdkrachten voorkomen dat er een feestelijke viering plaatsvond van docenten die met pensioen zijn. Dit evenement was georganiseerd door de Raad van commissarissen van Onderwijs, samen met de minister van onderwijs, Sabri Saidam en verschillende mensen van het departement van onderwijs die er ook aan mee zouden doen.

Eeuwige, wij bidden voor onze onderwijzers en docenten, dat zij de vrijheid, die anderen genieten in andere delen van de wereld, ook mogen ervaren. Lieve God wij danken U voor al het onderwijzend personeel wereldwijd die zich in hun leven wijden aan het geven van onderwijs aan kinderen. Wij bidden voor de stad Jeruzalem en zijn inwoners die alsmaar verstoken zijn van een normaal leven. 

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen donderdag waren honderden schoolkinderen uit Hebron blootgesteld aan een hoge uitstoot van traangas toen Israëlische soldaten hun school vol spoot met dit gas.

Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnse leerlingen die voortdurend het slachtoffer zijn van de Israëlische bezetting en zijn gewelddaden. Wij denken daarbij aan de doodsbange kinderen en onderwijzers nu zij weer bijkomen en opknappen van het trauma van deze ervaring.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Ongeveer drie jaar geleden stak een Israelische militaire jeep tijdens een inval in zijn dorp Kufr Malek ten noorden van Ramallah plotseling de weg over en doodde de 21 jarige Abdallah. Dit jaar ontving de familie een rekening van Israël van $28,000 vanwege de beschadigingen aan de jeep.

Eeuwige, wij denken aan de familie van Abdallah die alsmaar lastig wordt gevallen door het Israëlische leger. Wij vragen U in navolging van uw zoon Jezus die tijdens zijn gerechtstelling alsmaar vernederd werd door de Romeinse soldaten, hoe wij onze  waardigheid mogen behouden en hoe wij onze vrijheid terug mogen krijgen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op vrijdag benoemde de synode van de Melkitische Rooms Katholieke Kerk bisschop Yasser Ayyash als patriarch voor de Melkitische Katholieke Kerk in Jeruzalem. Bisschop Ayyash volgt bisschop Joseph-Jules op die de kerk in Jeruzalem sinds 2008 heeft gediend.

Eeuwige, wij bidden U voor uw kerk in het Midden-Oosten, met name de kerk in Jeruzalem. Wij danken U voor het ambt dat bisschop Joseph-Jules Zerey heeft bekleed en het in dienstbaarheid heeft uitgevoerd. Wij vragen om uw Geest om bisschop Yasser Ayyash te leiden in zijn ambt.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Israëlische Gemeente van Jeruzalem gaat beginnen gemeente belastingen te heffen waar het gaat om eigendommen die behoren aan de Verenigde Naties en vele kerken van de stad. Vorige week werden bankrekeningen geblokkeerd van de Armeense, Katholieke en Grieks-orthodoxe kerk vanwege de miljoenen skekels die zij nog schuldig zijn. Deze nieuwe maatregelen komen terwijl de ultra-Orthodoxe joodse organisaties genieten van een wereldwijde keur aan privileges en belasting ontheffingen.

Eeuwige, Israël gaat maar door de afgesproken overeenkomsten te niet te doen en gaat door de verschillende kerken zo te behandelen als een vorm van discriminatie. Dat de kerk in Jeruzalem solidariteit en steun mag ondervinden van de broeders en zusters wereldwijd. Dit alles om de rechten en eigendommen van de Palestijnse kerken  te verdedigen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen zondag waarschuwde het bureau van  de Verenigde Naties dat zich bezig houdt met het coördineren van humanitaire zaken ( OCHA) dat 45 Palestijnse scholen te horen hebben gekregen dat deze scholen met de grond gelijk gemaakt zullen worden. Dit wordt verordend door het Israëlische leger, die de bezetting steeds meer uitbreidt.

Eeuwige, de bezetter heeft ieder gevoel van menselijkheid verloren. Wij bidden voor alle kinderen die recht hebben op onderwijs en kennis. Dat de onderwijzers en docenten gezegend mogen worden met moed en wijsheid als zij zich onder moeilijke omstandigheden inzetten voor een nieuwe Palestijnse generatie. En dit alles onder de voortdurende bezetting.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bishara een 14 jarige jongen in Nazareth lijdt aan kanker. De school van Bishara de Sint Joseph seminarie en middelbare school stuurde hem een liefdevolle boodschap van steun  met de woorden: ‘Bishara, wij denken aan je!’

Eeuwige, wij bidden zowel voor Bishara als voor alle kanker patiënten. Wij bidden ook voor de doctoren en medische instituten die dag en nacht werken om een geneesmiddel te vinden voor deze duivelse ziekte.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Oostenrijk, Liechtenstein en Zwitserland.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.