Wave of Prayer 15 januari 2015

Deze gebeden stellen lokale en internationale vrienden van Sabeel in staat wekelijks te bidden voor de zorgen uit de regio. Het gebed, dat aan het netwerk van Vrienden van Sabeel wordt toegezonden, wordt gebruikt in diensten in de wereld en in de avondmaal dienst van Sabeel op donderdag. Elke gemeenschap bidt op donderdag om 12.00 uur in de eigen tijdzonde Zo overspoelt deze gebedsgolf de wereld.

Samen met de wereld rouwen we om de slachtoffers van de recente terreuraanvallen in Parijs in een supermarkt en op het kantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Heer, we bidden dat er een einde mag komen aan zulke gewelddadige aanvallen door extremisten overal in de wereld. We bidden ook dat vrijheid van pers en meningsuiting beoefend wordt met verantwoordelijkheidsgevoel in elk land en dat die vrijheid niet slechts bepaalde onderwerpen en mensen geldt terwijl het anderen uitsluit.

Heer, ontferm U.

Vorige week stierven verscheidene mensen, voornamelijk kinderen in Syrië en Gaza als gevolg van de winterse temperaturen, sneeuw en overstroming van het gebied. In Syrië waren de slachtoffers vluchtelingen en in Gaza waren de meeste slachtoffers de ontheemden en zij die leefden in deels verwoeste huizen als gevolg van Israëls militaire aanval in Gaza van afgelopen zomer. De wereld heeft gefaald om kwetsbare kinderen als deze te beschermen voor een tragedie die te voorkomen was geweest; God van genade, we bidden dat iedereen hun gehuil mag horen.

Heer ontferm U.

Op zondag verwoestten joodse kolonisten vanuit de dichtbijgelegen illegale nederzetting Tappuah meer dan 170 oude (meer dan 100 jaar oude) olijfbomen in het dorp Yasuf vlakbij Nablus, de derde aanval van dien aard op de westelijke Jordaanoever binnen drie dagen. Heer we vragen om Uw bescherming voor de ca. 80.000 families op de Westelijke Jordaanoever die voor hun bestaan afhankelijk zijn van de olijfbomen industrie en die worden bedreigd door zulke aanvallen van kolonisten met het doel hen van hun land te verdrijven.

Heer ontferm U.

God van genade , we zijn dankbaar voor de vele internationale groepen die onze Sabeel kantoren bezoeken om te leren over Palestijnse Bevrijdingstheologie en de worstelingen van alle Palestijnen onder Israëlische bezetting. We bidden om Uw zegen over deze bezoeken als we verschillende groepen verwelkomen in de komende weken. We bidden U ook voor de vrouwenbijeenkomst in Nazareth die de activiteiten voor dit jaar gaat bespreken.

Heer ontferm U.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden we voor Cyprus, Griekenland en Turkije.

Heer ontferm U.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.