Close

Wave of Prayer 15 juli

Deze week richt Kumi Now zich op het onderwerp BDS en via een Online vergadering werd moreel verantwoord investeren behandeld. Charlotte Marshall van Sabeel-Kairos uit het Verenigd Koninkrijk sprak zowel over de campagne van deze organisatie, Investeren in Vrede geheten, gericht tot kerken als tot een veel bredere BDS beweging die op 9 juli 2005 begon.Volgende week zal de Kumi Now Online vergadering het hebben over de Israëlische apartheids muur. 

Gebed  

Eeuwige, ‘’U bent een schuilplaats voor de verdrukte en een burcht in tijden van nood.’’ (Psalm 9,10)Wij bidden U dat er een einde komt aan de bezetting en dat de internationale druk in alle lagen van de wereld bevolking toeneemt, in het bijzonder als het gaat om de discriminatoire politiek van de Israëlische regering.

Eeuwige in uw genade……hoor ons gebed.  

Op donderdag 1 juli  maakte gouverneur Whitmer bekend dat Yvonna Abraham is benoemd tot de Wayne County Third Circle Court (gerechtshof). Yvonna Abraham is de eerste Palestijnse rechter benoemd in de staat Michigan.

 Gebed 

Eeuwige, wij danken U voor de benoeming van deze jonge Palestijnse Amerikaanse vrouw, op deze prestigieuze post.Wij bidden dat zij haar gemeenschap integer en met wijsheid zal dienen.

Eeuwige, in uw genade …..hoor ons gebed. 

Het laatste rapport van de Euro-Med Monitor wat betreft Gaza, ook wel ‘’One War Older’’ genoemd, werd vrijdag 2 juli uitgegeven. Het rapport maakt gewag van veel lichamelijk leed bij vrouwen en kinderen veroorzaakt door Israëlische bombardementen.De aanvallen kwamen neer in woongebieden met als gevolg 254 doden, waaronder 66 kinderen en 39 vrouwen.241 kinderen verloren daarbij een of twee ouders en 5400 kinderen verloren het huis waarin zijn woonden. Een maand na het stoppen van de bombardementen zijn negen van de tien kinderen getraumatiseerd.

 Gebed 

Eeuwige, het lijden van mensen die leven in de bezette enclave van Gaza is hartverscheurend. Wij zullen blijven bidden dat er een einde komt aan de blokkade en dat mensen verlost worden van de verschrikkelijke armoede en ellende waaronder zij, die daar wonen, onder lijden. Daarbij denken wij in het bijzonder aan de zeer kwetsbare kinderen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.  

Op dinsdag 29 juni lanceerde het Instituut voor Palestijnse Studies een online database. Hierbij gaat het om politieke gebeurtenissen die sinds de Israëlische invasie in Libanon, juni 1982, de bezetting van Palestina hebben gemarkeerd. De ‘Palestine Chronology’, zoals dit document genoemd wordt,  zal van dienst zijn voor toekomst gerichte onderzoekers en ook toegang geven tot historisch materiaal waarbij gebruikt is gemaakt van Palestijnse, Arabische, Israëlische en internationale bronnen. (https://chronology.palestine-studies.org/

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor het lanceren van deze nieuwe database die van een onschatbare waarde is voor diegenen die op zoek zijn naar de waarheid en dat ook kunnen bevestigen als het gaat om de Israëlische bezetting van Palestina over de afgelopen veertig jaar.

Eeuwige, in uw genade……hoor ons gebed. 

Het grootste Noorse pensioenfonds, de KLP company, maakte maandag 5 juli bekend dat het zijn geld terugtrekt uit 16 bedrijven. De beslissing waarom ze hiertoe waren overgegaan was de volgende: zij leverde hierdoor een bijdrage aan de schending van de rechten van de mens in oorlogssituaties en conflicten die te maken hadden met Israëlische nederzettingen. Motorola en andere bedrijven riskeren medeplichtigheid aan internationaal geweld wat betreft ‘recht’ in bezet Palestina.Het bedrijf verzorgt software dat gebruikt wordt bij het bewaken van de grenzen. 

Gebed  

Eeuwige, wij bidden dat vele bedrijven over de gehele wereld voorzichtig en op eerlijke wijze hun investeringen onderzoeken en zich afvragen of ze financieel bijgedragen hebben aan schendingen van mensenrechten in bezet Palestijns gebied.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed.  

514 journalisten publiceerde op dinsdag 13 juli een open brief waarin zij twijfels hadden over het media beleid aangaande Palestina. Zij stelden vast dat de media verhalen van de VS, de meest fundamentele aspecten van het verhaal: Israëls militaire bezetting en zijn systeem van apartheid, verhulden. 

Gebed  

Eeuwige, wij danken U voor de moed van deze Amerikaanse journalisten en voor hun toewijding om de waarheid aan het licht te brengen en diegenen die macht bezitten ter verantwoording te roepen.Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed. **Op maandag 5 juli liet de Knesset per ongeluk na om de Familie Herenigings maatregel van het burgerschap en het recht op verblijf, uit te stellen. Deze wet is in 2003 bepaald en wordt ieder jaar steeds hernieuwd. Het voorkomt dat Palestijnse burgers uit Israël hun burgerschap en residentie rechten naar hun echtgenoot/echtgenote die in de bezette West Bank, Oost Jeruzalem en Gaza wonen, kunnen verlengen. Deze wet werd door het Human Rights Watch opgesteld rapport geciteerd als een voorbeeld van discriminatoire wetten waar Palestijnen die leven onder bezetting mee te maken hebben.Eeuwige, wij vragen U dat alle Israëlische discriminatoire wetten als het om mensenrechten ten aan zien van Palestijnen gaat, worden ingetrokken. Wij bidden dat alle Israëlische wetten samenstellers gratie verlenen aan al hun onderdanen zonder vooroordelen of racistische intentie.

Eeuwige in uw genade, ….. hoor ons gebed

De Wereldraad van Kerken heeft onlangs een Oost Jeruzalem initiatief gelanceerd.  WCC-EAPPI hebben gemeenschappen in Oost Jeruzalem voor meer dan een tiental jaren bijgestaan. Zij kunnen nu onmogelijk fysiek present zijn in de gemeenschappen. Dit om allerlei redenen, maar zij willen in de toekomst deze mensen blijven steunen door pleitbezorger te zijn.Zij zijn bezig met dit initiatief om mensen te laten zien en te laten ervaren hoe die discriminatoire wetten werken bij families in Sheikh Jarrah of andere buurten in Oost Jeruzalem. 

Gebed

Eeuwige, wij hebben vertrouwen in uw Zoon Jezus uit Nazareth en durven in geloof hem na te volgen. Wij brengen dit initiatief voor uw aanschijn.Wij vragen dat de gebeden en interventies van alle mensen over de gehele wereld die van goede wil zijn, de verplaatsing van deze gemeenschappen zal stoppen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.

Gebed

Eeuwige, samen met de Wereldraad van kerken bidden wij voor de landen Eritrea en Ethiopië.

Eeuwige, in uw genade….. hoor ons gebed.