Wave of Prayer 15 juni 2017

Elke donderdag is er een viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem. Mocht u een keer in de buurt zijn, weet u welkom. U kunt de gebeden ook thuis of tijdens een bijeenkomst lezen. Zo bent u samen met vele vrienden van Sabeel wereldwijd verbonden met Palestijnse christenen in Israël en Palestina. Wordt nu ook deel van de wave of prayer!

De regering van Israël heeft onlangs groen licht gegeven voor het bouwen van illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Het gaat om 3000 woningen, waarvan de bouw onmiddellijk gestart kan worden.

 

Eeuwige, Schepper van hemel en aarde, de Israëlische regering gaat maar door om op illegale wijze, land dat aan Palestijnen toebehoort, in te nemen. Wij bidden U dat de Internationale Gemeenschap de moed zal hebben om Israël te wijzen op de naleving van de VN-resoluties. Wij bidden ook dat de ogen van de onderdrukkers geopend zullen worden opdat zij geconfronteerd worden met hun medemensen, mensen zoals zij. Dat zij om deze reden stoppen met het bouwen van deze nederzettingen die zoveel leed veroorzaken.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen woensdag waren zaken en scholen gesloten vanwege stakingen in middelgrote Palestijnse steden binnen Israël nadat een wacht in een Israëlisch politie station Muhammad Tah Taha had neergeschoten met dodelijke afloop. Dit gebeurde tijdens schermutselingen met de politie in Kafr Qasim die protesteerden  tegen de veronachtzaming  en het onmenselijke optreden van de politie. De leiders van de staking zeiden dat Taha geen enkele dreiging vormde voor de politie. Zijn dood was een koelbloedige moord.

 

Eeuwige, wij bidden U dat er een einde komt aan het geweld en het doden. Wij danken U voor mensen die zich op geweldloze wijze verzetten, door te staken om te protesteren tegen waarden en normen die indruisen tegen de menselijkheid. Wij bevelen de familie Muhammad Taha in onze gebeden bij U aan nu zij treuren om de dood van hun geliefde.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De hoeveelheid elektriciteit dat Israël levert aan de strook van Gaza wordt verminderd, ondanks het feit dat deze al zeer gereduceerd is en dat er een tekort heerst. Deze aankondiging is het resultaat van een conflict tussen de Palestijnse Autoriteit, Hamas en Israël.

 

Eeuwige, de humanitaire situatie in de Gazastrook wordt alsmaar slechter. Wij bidden U dat er een einde komt aan de verdeeldheid tussen de Palestijnse leiders hetgeen het steeds moeilijker maakt om aan de noden van de mensen te voldoen. God van overvloed, zorg voor uw mensen in Gaza en geef hen hoop voor zichzelf, hun kinderen en hun gemeenschappen. Wij bidden U ook dat er een einde komt aan de blokkade die mensen zo kwetsbaar maakt, als het gaat om wat zij dagelijks als basisvoedsel of anderszins nodig hebben.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor jonge Palestijnen is onderwijs een bron van hoop voor een betere toekomst. Deze week zijn leerlingen in Palestina en Israël bezig hun schooljaar te beëindigen en velen zijn bezig hun middelbare school met examens af te ronden, zodat zij naar de universiteit kunnen gaan.

Eeuwige, wij vragen U geef deze studenten helder inzicht tijdens hun examens en het vertrouwen dat zij hun best doen, ondanks alle onzekerheid rondom hen. Dat de zomervakantie een welkome rustperiode mag zijn voor alle kinderen. Wij bidden U in het bijzonder voor de leerlingen van de middelbare school nu zij bezig zijn met hun examens, als vorming voor hun toekomst. Dat onze mensen nooit hun hoop verliezen voor een toekomst van vrijheid en vrede.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

De minister president, Netanyahu vroeg om het ontmantelen van de United Nations Relief en Works Agency, ofwel de UNRWA, en beschuldigde deze organisatie van anti –Israël partijdigheid. UNRWA geeft hulp aan  5.000.000 Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten.

 

Eeuwige, Palestijnse vluchtelingen mogen nog steeds niet terugkeren naar hun huizen en nu roept Netanyahu ook nog eens dat het hulp programma ontmanteld moet worden. Wij bidden U dat leiders van de gehele wereld beslissingen nemen die de vluchtelingen zullen helpen in plaats van hun noden te minimaliseren.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen Botswana en Zimbabwe.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.