Wave of Prayer 15 maart 2018

De gebeden die tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem worden uitgesproken verschijnen in vertaling op onze website. Hieronder de Wave of Prayer van 15 maart 2018.

Het Israëlische parlement heeft zojuist een wet aangenomen waardoor de minister van Binnenlandse Zaken, Areyeh Deri, het recht op wonen van welke Palestijnse inwoner van Jeruzalem dan ook, kan intrekken. Dit alles op grond van schending van trouw aan Israël. Onder deze nieuwe maatregel kan Deri een een einde maken aan het verblijf van iedere Palestijn die gezien wordt als een dreiging voor de stad.
Eeuwige, help ons, zo vragen wij U loyaal en trouw te blijven aan uw gebod van liefde, recht en gelijkheid. Wij bidden voor de stad Jeruzalem en zijn inwoners, en in het bijzonder dat er een verandering plaatsvindt in de harten van die Israëlische mensen die beslissingen nemen. Dat zij toch afzien van hun terroristische manieren om de schreeuw van bevrijding het zwijgen op te leggen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische soldaten hebben Omar Kiswani, de president van de studenten raad van de Birzeit universiteit, gelegen dichtbij Ramallah, gearresteerd. Op de video kon men zien hoe een troepen eenheid bestaande uit zes special daarvoor in burger geklede mannen, Kiswani naar de grond drukten terwijl zij hem schopten en sloegen. Tegelijkertijd werden schoten gelost richting campus.
Eeuwige, wij bidden U voor onze Palestijnse scholen en universiteiten die moeten werken onder zeer moeilijke omstandigheden als het gaat om de ruwe realiteit van de bezetting. Wij denken daarbij aan alle Palestijnse studenten die onlangs opgepakt zijn en gevangen zitten in Israëlische gevangenissen. Dit alles alleen maar vanwege het feit dat zij geen andere zonde hebben begaan dan dromen te hebben voor een betere toekomst.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen week werd er in Nazareth een eendaagse workshop voor vrouwen gehouden waar het ging om de uitdagingen die vrouwen in de maatschappij en kerk te verduren krijgen. Ook op zondag bracht Sabeel Jeruzalem een eendaags bezoek  voor vrouwen uit Jeruzalem aan het noorden van de westelijke Jordaanoever om te netwerken met vrouwen uit die omgeving.
Eeuwige, wij danken U voor alle vrouwen uit de hele wereld die weigeren de hoop op te geven dat structuren te veranderen zijn. Daardoor worden ze immers verwezen naar de randen van de samenleving. Eeuwige, deze vrouwen geven een getuigenis af van uw opstanding, waar het onmogelijke mogelijk werd en waarin wij durven te geloven. Trouwe en barmhartige God, maak het toch mogelijk dat deze wereld een einde maakt aan de obstakels die als maar opdoemen voor vrouwen, zodat zij eindelijk mogen genieten van gelijke rechten voor iedereen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Khalida Jarrar een Palestijnse feministe , mensenrechten activiste en lid van de Palestijnse wetgevende macht, wordt gevangen gehouden in een Israëlische militaire gevangenis voor al meer dan 8 maanden zonder enige vorm van aanklacht of berechting.
Khalida is op dit moment bezig 10 vrouwelijke gevangenen onderwijs te geven en ze voor te bereiden op het behalen van hun onderwijs certificaat.
Eeuwige, wij danken U voor de vastberadenheid van onze Palestijnse gemeenschap nu zij hun recht op onderwijs voortzetten. Dat de Israëlische militaire macht begrijpen zal dat zij alleen maar lichamen gevangen kunnen nemen, terwijl het verstand en geestdrift van deze vrouwen al bevrijd zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
In de Gaza strook heeft Hussam Qasim een jongen van 16 jaar zijn eigen drumstel gemaakt, met als basis materialen ijzer en plastic. Qasim heeft veel uitdagingen overwonnen ondanks de moeilijke omstandigheden waar zijn familie mee te kampen heeft. Het verhaal van Qasim is een verhaal van hoop te midden van de hopeloosheid. De verslechterende humanitaire omstandigheden in de Gaza strook zijn de oorzaak van vele zelfdodingen onder jonge mensen.
Eeuwige, wij gaan door om voor Gaza en zijn inwoners te bidden. Dat uw geest de enclave van Gaza meer sprankjes van hoop mag geven. Wij bidden met name voor de tieners in Gaza die in werkelijkheid iets moeten ervaren van recht en vrede in hun bestaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
In Jeruzalem heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn vijandige politiek tegenover de inwoners van Oost-Jeruzalem  vermeerderd. Vele Palestijnen wachten al maanden om een afspraak te maken en zij verspillen kostbare tijd met daar boven op nog de ellendige bureaucratie, die zorgt voor onnodige vertraging.
Eeuwige, wij danken U voor de vastberadenheid van de Palestijnen in Oost-Jeruzalem en wij bidden dat er een einde komt aan de vijandige houding die zij voortdurend ervaren. Dat de Palestijnen doorgaan om veerkrachtig te zijn en sterk te blijven tegenover alle ellende die ze meemaken om zo de tirannie van de machtigen te boven te komen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden we voor de landen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.