Wave of Prayer 15 november 2018

De gebeden die werden uitgesproken tijdens de viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem.

Een Israëlische spionage commando doodde een Hamas leider en zes anderen inwoners uit Gaza vlakbij Khan Younis . Israël vuurde met luchtaanvallen raketten en bommen af om de terugtrekking van de commando’s te waarborgen. Een Israëlische officier werd gedood en een gewond. Dit alles veroorzaakte een escalatie van geweld in de regio.
Eeuwige, onze Herder en Rots, wij bidden tot U in deze tijd van geweld in en om Gaza. Wij vragen U sterk diegenen die in Gaza geweldloosheid betrachten en geef verlichting aan al diegenen die lijden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op donderdag 8 november vielen Israëlische soldaten in Khirbet Ibzig, gelegen in de Jordaanvallei,  een basisschool aan, haalden klassen geheel overhoop en haalden een tent neer die gebruikt werd voor onderwijsstaf en leerlingen.
Eeuwige, Grote Leraar, kinderen hebben onderwijs nodig om een vol en overvloedig leven te leiden, waarvoor U instaat. Zegen hen die streven onderwijs te geven onder extreme omstandigheden. Dat vragen wij voor deze generatie en de generaties die komen gaan.
Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.
Gedurende de maand oktober hebben Israëlische troepen 511 Palestijnen, waaronder 72 jongeren en 15 vrouwen, gevangen genomen. Dit werd vorige week uitgesproken in een gezamenlijk statement van drie Palestijnse groepen die pleiten namens de gevangenen.
Eeuwige, wij blijven bidden voor de Palestijnse gevangenen, en met name voor de kinderen. Dat uw Geest hen de moed mag geven om vasthoudend te blijven in hun pleidooien en te blijven vertrouwen op uw recht.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Benjamin Netanyahu, heeft toegestemd om een wet goed te keuren, een wet opgesteld door Avigdor Lieberman die de strenge regels mag ontduiken als het gaat om belangrijke straffen die mensen opgelegd krijgen. Zo zal de weg vrijgemaakt worden voor de doodstraf voor Palestijnen die aangeklaagd worden voor moord, die of in het Israëlisch militaire systeem als in het burgerlijk systeem plaatsvinden.
Eeuwige, God van het Recht, Uw zoon heeft de doodstraf ondergaan in zijn tijd, 33 jaar na Christus. Hij was niet haatdragend. Help ons ons te richten tot de Israëliers die beslissingen nemen, zodat zij inzien ‘dat er slechts één wetgever en één rechter is; hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te veroordelen? (Jacobus 4,12) Heilige Geest, U geeft ons kracht in onze worsteling als het gaat om recht. Wees ons nabij.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel houdt van maandag 12 tot woensdag 14 november een retraite voor voorgangers uit verschillende tradities. Deze zal plaatsvinden in het Karmelieten klooster Stella Maris op de berg Carmel in Haifa. Een aantal van hen zowel goed onderlegde voorgangers als leken zullen de verschillende onderdelen leiden.
Eeuwige, lieve God, wij vragen om uw zegen over deze retraite en voor de oecumenische geest die in de programma’s van Sabeel altijd voorop staat. Leid, zo vragen wij U, de sprekers en de deelnemers, opdat ze gevoed worden door broederschap en zusterschap en help hen de juiste houding te verspreiden in hun parochies en gemeenten zodat de ‘ander’ tot zegen is en wordt voor ieder die daar lid is.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
15 november is de Dag van de Onafhankelijkheid. Jammer genoeg moeten we constateren dat na 30 jaar sinds dat alles werd uitgeroepen, echte onafhankelijkheid nog steeds geen realiteit is.
Eeuwige, wij danken U voor alle mensen en organisaties die werken voor en aan een rechtvaardige vrede, opdat uiteindelijk de Palestijnen echte onafhankelijkheid aan den lijve zullen ondervinden. Wij bidden U om transformatie en vrijheid in dit land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De geweldloze Kumi Now actie gaat deze week weer verder. Dit keer met de MennoPIN actie en hun kenmerk: huizen met de grond gelijk maken. Het gaat deze keer om contact te zoeken met internationale aannemers die betrokken zijn bij deze verwoestingen en hen erop attent te maken dat het gebruik van hun machines een illegale daad is.
Dit is een gebed voor diegenen die standvastig blijven en vastberaden. Diegenen die zeggen: je kunt mijn huis verwoesten, maar je zult nooit mijn ‘thuis’ verwoesten. Dit is een gebed voor diegenen die staan tussen de ruïnes, als de soldaten zijn vertrokken en heel stil een gelofte afleggen: ‘Je wilt onze huizen weer opnieuw verwoesten, als je daarvoor kiest, maar wij zullen nooit vertrekken. Wij zullen het allemaal weer opbouwen, wij zullen opnieuw planten en we zullen blijven’. Zegen, zo vragen wij U de Kumi Now geweldloze actie van deze week en geef kracht aan diegenen die solidair zijn.
Heer, onze God , wij bidden U verhoor ons.
Op 1 november voerde de Palestijnse Autoriteit de allereerste veelomvattende sociale veiligheids systeem uit onder alle ZZP! werkers. Duizenden Palestijnse arbeiders/werkers die voor zichzelf werken gaan door te protesteren tegen de wet die zij zien als oneerlijk. Zij hebben hun misnoegen te kennen gegeven aan de Palestijnse autoriteit en de bedoelingen die daarachter zitten.
Eeuwige, wij bidden voor alle Palestijnen die nauwelijks toekomen aan een behoorlijk bestaan. Wij danken U voor hen die demonstreren, die staan voor de rechten van de mensen die op een geweldloze manier hun bezwaren te kennen geven en roepen op een creatieve manier om gerechtigheid. Geef de Palestijnse Autoriteit open oren om te horen waar het volk om roept en geef ze ook nederige harten om het Palestijnse volk op een eerlijke en transparante wijze te dienen
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Nieuw Zeeland en Australië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.