Wave of Prayer 15 oktober 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij weten dat uw zoon, Jezus onze Bevrijder, zich tijdens die nacht in de tuin van Getsemane,  eenzaam, bang en ontredderd voelde. Zijn leerlingen waren in slaap gevallen. Zijn Geest was verpletterd. Hij was verraden en omringd door soldaten om hem te arresteren. Petrus trok zijn zwaard om toe te slaan. God, Palestijnen in Jeruzalem en over de gehele Westelijke Jordaanoever, Gaza en in Israel voelen dezelfde eenzaamheid, angst en pijn. Vrienden zijn in slaap gevallen. Onze geest is verpletterd door buiten proportionele moordaanslagen en militaire onderdrukking. Laat toch deze beker aan ons voorbijgaan.

Heer, hoor ons gebed en laat ons roepen tot U komen.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, de leerlingen gingen naar hen toe en maakten hem wakker en zeiden: ‘Heer, red ons! Wij vergaan! ’ (Mattheüs 8,25). ‘Heer,’ zei Martha tot Jezus, ‘Als U er geweest zou zijn, zou mijn broeder Lazarus niet gestorven zijn’ (Johannes, 11,21) Heer, net zoals uw leerlingen en vrienden deden, zoeken ook wij uw tussenkomst. Alle mensen van uw land verdrinken in woede en wanhoop en hebben broodnodig uw aanwezigheid nodig. Tientallen jaren van discriminatie en maatregelen hebben hun tol over ons geëist en wij behoeven broodnodig uw hulp. Wij smeken U : laat uw stem horen en ook de warmte van uw hand door middel van de kerken over de gehele wereld. Dat uw Geest naar de kerken mag gaan om kaarsen aan te steken en dat er speciale gebedsdiensten worden gehouden in solidariteit met ons volk deze komende week.

Heer, hoor onze gebeden en laat ons roepen tot U komen.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, U, Koning van de vrede, die ieder zegent die met zijn/haar taak bezig is om vrede mogelijk te maken in deze wereld. Wij vragen uw zegen over het alsmaar doorgaande werk van Sabeel. Mogen zij naar waarheid profetisch spreken, mogen zij eerlijk in het leven staan en mogen zij hun naaste liefhebben. Deze zelfde woorden richten wij, mensen van veraf, vanuit onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan vrede, tot U. Wij bidden U voor de programma’s van Sabeel die deze week plaatsvinden.

Zoals:
*het boek dat deze week uitkomt over het gemeenschapsleven in Nazareth,
* de oecumenische jongeren dienst deze woensdag samen met de zusters van Moeder Teresa gehouden wordt.

Heer, hoor onze gebeden en laat ons roepen tot U komen.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij bidden U dat de komende ‘Witness visit van de 3de tot de 11de november goed mag zijn. Zo’n 30 mensen zullen meegaan met deze bijzondere tour. Wij bidden U dat het een vruchtbare en verrijkende bezoek mag zijn en dat de mensen die meegaan zullen zien en leren van al wat voorbijkomt, uit de eerste hand. Wij vragen U dat zij geïnspireerd terug zullen keren naar huis en bemoedigd worden om het werk van gerechtigheid en vrede voort te zetten in dit zo chaotische land.

Heer, hoor onze gebeden en laat ons roepen tot U komen.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Bangladesh, Bhutan en Nepal.

Heer, hoor onze gebeden en laat ons roepen tot U komen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.