Wave of Prayer 15 oktober 2020

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Het Kumi Now Intitiative zond op 13 oktober een toespraak uit door het Joint Action Initiative (JAI) over het belang van de olijvenoogst voor de Palestijnse gemeenschap.

Eeuwige, wij danken U voor de olijvenoogst en wij bidden dat de Palestijnse boeren hun oogst veilig binnen kunnen halen zonder aanvallen door het Israëlische leger of de kolonisten. Wij danken U voor het werk van JAI en de manier waarop zij proberen de inkomens van de Palestijnse boeren te ondersteunen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De uitslag van de coronavirus testen lieten, drie weken na de uitbraak, een vermindering zien na de invoering van de nationale lockdown. Maar in de afgelopen weken heeft het land infecties en mortaliteits gegevens bekend gemaakt die het hoogste waren indien gemeten aan bevolkingscijfers.

Eeuwige, wij bidden dat de lockdown die in Israël werd ingesteld  het hoge  aantal de COVID-19 infecties zal verminderen. Wij bidden ook voor de mensen in Gaza en de West Bank die lijden onder de vermeerdering van de infectie  gevallen. Wij bidden om wijsheid voor iedereen die het aantal infecties en het lijden onder het coronavirus kan verminderen. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Donderdag 8 oktober heeft een Israëlische rechtbank de sloop van een nieuwe Palestijnse school op de Westbank bevolen. Het hof besliste dat de Ras al- Renneen School zonder bouwvergunning was gebouwd.  Bouwvergunningen worden zelden verleend aan Palestijnen door de Israëlische autoriteiten  in de bezette gebieden.  Het Palestijnse Ministerie van Onderwijs  heeft  de school gebouwd,  er waren al vijftig leerlingen.

Eeuwige, genadige God van liefde, een burcht en toevlucht voor mensen in nood (psalm 59:16). Wij bidden dat U medelijden toont  met de jeugd die scholen en woningen moeten missen in Palestina. Wij bidden om een einde aan deze schadelijke cyclus van vergunning weigeren en sloop geautoriseerd door de Israëlische autoriteiten. Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

Als antwoord op de wettige actie van Adalah (Centrum voor de Rechten van Arabische Minderheden in Israël) hebben de Israëlische autoriteiten op 1 oktober beslist dat, ten gevolge van de pandemie, een tijdelijke stop op het slopen van Palestijnse huizen wordt doorgevoerd.  Israël heeft sinds begin 2020   112 Palestijnse gebouwen gesloopt waardoor 261 Palestijnen zonder huis kwamen te zitten.

Eeuwige, wij bidden dat het slopen van Palestijnse huizen door de Israëlische autoriteiten stopt. Wij bidden dat de Palestijnen, die in de bezette gebieden wonen, hun huizen mogen bouwen en uitbreiden zonder angst voor sloop of criminele acties.   Heer, in Uw genade, verhoor ons gebed.

Op woensdag 7 oktober begon Maher al-Akhras een hongerstaking uit solidariteit met haar echtgenoot Maher. Hij is al 70 dagen in hongerstaking nadat zijn gezondheid achteruit ging en hij naar het Kaplan Medical Centre werd overgebracht.  Hij werd op 27 juli gearresteerd en tot administratieve gevangenisstraf veroordeeld  zonder ten laste gegging en proces. De Israëlische gerechtshoven kunnen beschuldigingen, gebaseerd op onbekend bewijs, hernieuwen met tussenposen van 3 tot 6 maanden. Deze politiek schendt het internationale recht en dwingt Palestijnse gevangenen tot extreme acties zoals hongerstakingen en protest.

Eeuwige, wij bidden voor Maher, zijn vrouw en zijn  gezin van 6 kinderen. Wij bidden dat het bevel tot opsluiting  wordt opgeheven. Wij bidden dat het Israëlische hof de politiek van opleggen van administratieve hechtenis voor Palestijnen opheft waardoor zij geen eerlijke berechting krijgen. Heer, in Uw genade, verhoor ons gebed.

Een ééndaagse conferentie wordt op 27 oktober   georganiseerd door het Balfour Project. De conferentie heeft als titel: ”Jerusalem van Verdeling uit het Verleden naar een gezamenlijke Toekomst”.  Een aantal eminente historici, politici en geestelijke leiders zullen spreken.

Eeuwige, wij bidden voor de mensen van het Balfour Project bij hun voorbereiding en van de toespraak over de toekomst van de heilige stad Jerusalem. Wij bidden dat ze hun woorden goed kiezen met een blik op een rechtvaardige en vredelievende toekomst voor deze stad. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Wij voegen ons bij de Wereldraad van Kerken in hun  gebeden voor Belize, Guatamala, Honduras en Mexico.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.