Wave of Prayer 15 september 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die gistermorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De broers Mohamed en Mohamed al-Balboul en nog andere Palestijnen zijn al meer dan 2 maanden in hongerstaking als protest tegen hun door Israël genomen administratieve detentie. Het gevolg daarvan is dat Mohamed zijn gezichtsvermogen is kwijtgeraakt.
Israël’s politiek houdt namelijk in dat het leger iemand voor onbepaalde tijd gevangen kan houden zonder proces en zonder enig vorm van verhoor. Verder heeft het Israëlisch Hoger Gerechtshof toegestaan dat hongerstakers gedwongen gevoed mogen worden.

Eeuwige, Palestijnse gevangenen gaan in hongerstaking om het duivelse karakter van ongerechtigheid uit te bannen.
Wij vragen U vervul hen met ‘leven door Uw Woord’ en dat zij zich realiseren dat niet door brood alleen zij het leven bezitten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Majida Dandies, is de eerste vrouwelijke buschauffeur in Jeruzalem. Zij begon haar werkkring bij een privé Palestijnse busonderneming in Jeruzalem op 5 september 2016.

Eeuwige, wij danken U voor al die vrouwen in Palestina wiens leiderschap, veerkracht en vindingrijkheid in het opvoeden van hun kinderen, het zich verzetten tegen de wanhoop, kracht uitstralen. Ook het steeds opnieuw zoeken naar vormen van bestaansmogelijkheden en aan het werk gaan is indrukwekkend.
Deze daadkracht verandert onze maatschappij en daagt uit om ongerechtigheid en onrecht te weerstaan. U zij gezegend liefdevolle God die vrouwen heeft geschapen naar uw beeld.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Palestijnse scholen in Oost Jeruzalem worden op dit moment gevraagd het Israëlische curriculum aan te nemen als zij geld krijgen uit fondsen waar zij recht op hebben. Er is groot gebrek aan klaslokalen in de scholen in Oost Jeruzalem, terwijl sommige gebouwen gehuurd door de Israëlische gemeente om als school gebruikt te worden overvol en niet geschikt zijn.

Eeuwige, van ons Palestijnen wordt gevraagd om onszelf te ontkennen, alsof we niet bestaan en onze eigen verhalen te vergeten om zo eerlijke fondsen te verwerven! Wij bidden U om vasthoudendheid van Palestijnse scholen om financiële crises te weerstaan en trouw te blijven aan onze eigen onderwijs boodschap. Heer, het kwade verleidt ons vanwege het spelen met eigen geld. Maar wij weten dat uw wil om eerlijkheid en gerechtigheid gedaan zal worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij bidden U voor alle activiteiten van Sabeel die de komende week op het programma staan, met daarbij ook nog bijeenkomsten voor vrouwen en jongeren in Nazareth en Jeruzalem.
Wij zijn ook dankbaar voor al onze vrienden over de gehele wereld die iedere week de Wave of Prayer vertalen in verschillende talen, zoals in het Frans, Nederlands, Japans, Duits en andere talen.
Wij bidden ook voor onze vrienden die deze gebeden gebruiken en ons zegenen door hun solidariteit.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en Slovenië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.