Wave of Prayer 16 april 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vandaag tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Het is niet te beschrijven hoe de verschrikkelijke omstandigheden voortduren in het Yarmouk vluchtelingenkamp in Syrië, een kamp dat voortdurend door IS wordt aangevallen. Doordat het vechten in de straten maar doorgaat, kunnen gekwalificeerde helpers onmogelijk de duizenden mensen die daar gevangen zitten voorzien van water, waar een groot gebrek aan is, van voedsel en een behoorlijk functionerend ziekenhuis.

Eeuwige, God van erbarmen en mededogen, wij blijven tot U bidden voor de beëindiging van het geweld aldaar en wij bidden U voor alle Palestijnse vluchtelingen die alles hebben verloren, soms wel meer dan één keer, waar ook: in Gaza, op de Westelijke Jordaanoever of in de diaspora. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

We zijn nu zes maanden verder nadat de donoren miljoenen dollars hebben gestort voor het totaal verwoeste Gaza. Het meeste van het geld is geblokkeerd, komt niet vrij ter besteding van de werkzaamheden en zodoende gaat het herstel en opbouw van het gebied erg langzaam.

Eeuwige, God van erbarmen en mededogen, wij bidden U, dat de Internationale Gemeenschap de mensen in Gaza die wanhopig wachten totdat er een einde komt aan de blokkade, op weg helpt en dat de duizenden huizen, scholen en ziekenhuizen herbouwd kunnen worden, eens en voor altijd. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week werd Khalida Jarrar, een Palestijnse parlementariër, feministe en mensenrechten activiste gearresteerd. Zij werd opgepakt in haar huis in Ramallah en veroordeeld tot zes maanden van administratieve gevangenschap. Een kwestie waartegen zij zich vaak heeft uitgesproken.

Eeuwige, God van erbarmen en mededogen, wij bidden U dat Israël deze onrechtmatige vorm van administratieve gevangenschap, zonder enig proces er aan vooraf, zal beëindigen. Deze vorm van protest als een stil verzet tegen de bezetting. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij danken U voor het nieuwe uitgekomen voorjaars nummer van Cornerstone, met als thema: Op naar Jeruzalem. In dit nummer gaat het om een bijbelstudie die zich bezighoudt met de tocht van Jezus uit Nazareth op weg naar Jeruzalem en waarin zowel hoogtepunten wat betreft het lijden én Sumud te lezen zijn als het gaat om het dagelijkse leven in de stad. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Japan, Noord Korea, Zuid Korea en Taiwan. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afbeelding: Onzevader in het Arabisch.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.