Wave of Prayer 16 augustus 2018

Elke week is er op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem een gebedsdienst. De gebeden die daar worden uitgesproken gaan als een Wave of Prayer de wereld rond. Lees hieronder de Nederlandse vertaling.

Al meer dan 4 maanden protesteren de inwoners langs de grens van Gaza, met als doel terug te keren naar hun thuisland. Op 3 augustus werd een Palestijn, Ahmed Yaghi dood geschoten door het Israëlische leger. Gedurende al deze maanden van protest zijn er tenminste 220 gewonden gevallen, waaronder een tiener Muaz al Siri die afgelopen zaterdag morgen vroeg is overleden.

Eeuwige, wij bidden voor de families van Ahmed en Muaz nu zij rouwen om het verlies van hun dierbaren. Wij blijven bidden voor hen die protesteren en voor hen die geweldloos doorgaan met hun protesten om het doel dat zij nastreven te bereiken. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op 8 augustus gaf Rev. Naim Ateek, voorzitter van het bestuur van Sabeel, een statement uit aangaande de nieuwe Israëlische Wet, waarin gesproken wordt over één Israëlische staat. Deze werd op 19 juli in de Knesset behandeld.Daarin staat: voor zijn supporters betekent dit dat deze wet Israël weergeeft als een sterke staat met een joodse identiteit.Voor hen die tegen zijn wordt deze uitspraak beoordeeld alsof Israël een apartheid staat is.

Eeuwige, wij brengen onze angsten en zorgen aangaande Israël dat zich als één staat proclameert bij U. Wij vragen uw hulp en begeleiding hoe wij op geweldloze wijze moeten protesteren tegen deze vorm van onderdrukking. Laten wij samen bidden met Rev. Naim Ateek als wij bidden met woorden van de profeet Micha: ‘Er is jou, mens, gezegd, wat goed is,je weet wat de HEER van je wil:niets anders dan recht te doen, trouw te betrachtenen nederig de weg te gaan van je God.’ (Micha 6,8) Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op zaterdag 4 augustus kwamen tenminste 100.000 Israëliërs op het Rabin plein in Tel Aviv bijeen voor een demonstratie geleid door Druzen die protesteerden tegen de nieuwe Israëlische wet: Israël erkend als één joodse staat. Er zijn ook andere inspanningen verricht door Israëlisch-Arabische leiders om hun afkeer kenbaar te maken tegen deze controversiële wet. Zij hebben hun vierde petitie aangeboden aan het hoge gerechtshof tegen de wet van 7 augustus.

Eeuwige, wij bidden dat de pleidooien om gerechtigheid en rechtschapenheid gehoord worden over geheel Israël en over de gehele wereld. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De UN coördinator van het Midden-Oosten vredesproces, Nickolas Mladenov maakt zich grote zorgen over de escalatie van geweld tussen Gaza en Israël. Op woensdag 9 augustus werden de raketten heen en weer afgevuurd. Er werden 3 Palestijnen gedood en zes anderen gewond. 11 Israëliërs raakten gewond door de raketten die werden afgevuurd op Sderot, Israël. Er waren juist serieuze vredesgesprekken op gang gekomen wat betreft: staakt het vuren.

Eeuwige, onze herder en onze rots wij bidden tot U in deze periode van geweld in en rond Gaza. Wij vragen U, sterk diegenen die betrokken zijn bij de onderhandelingen om uiteindelijk een echte vrede tot stand te brengen in de regio. In het bijzonder vragen wij om bevrijding voor allen die lijden. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op vrijdag 3 augustus hield de Israëlische marine een Zweeds schip tegen die medische voorraden aan boord had voor Gaza. De 12 passagiers aan boord bijna allen afkomstig uit Zweden werden aangehouden voor ondervraging,Het schip maakt deel uit van vier andere schepen (de Flotilla) die in mei Denemarken verlieten met als doel de blokkade die Israël beoogt te doorbreken. De vissers mogen met hun boten slechts tot zes zee mijlen uit de kust van Gaza vissen.

Eeuwige, wat daar allemaal in Gaza gebeurt is verschrikkelijk.Velen hebben geen werk meer, er is weinig voedsel voorhanden, weinig gas en elektra en het ontbreekt aan medische voorzieningen. De mensen zijn desperaat. Wij zijn dankbaar voor diegenen die aan hen denken en naar wegen zoeken hen te helpen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Dareen Tatour, de Palestijnse dichter werd dinsdag, de 26e juli schuldig verklaard voor het plaatsen van een gedicht op social media. Tatour een Israëlische inwoonster werd veroordeeld door het gerechtshof in Nazareth nadat zij bijna drie jaar huisarrest had gehad.Ze mocht geen werk meer publiceren en had geen toegang tot internet. Haar advocaat betreurde het ten zeerste dat een land dat in democratie gelooft een gevangenisstraf geeft aan een dichter en dat de bedoeling hiervan is de Palestijnen in Israël te intimideren en stil te houden.

Eeuwige, U hebt ons creatieve gaven gegeven en wij zijn daar dankbaar voor. Wij bidden voor diegenen die hun creatieve gaven gebruiken om aandacht te schenken aan ongerechtigheid. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Rashida Tlaib won de Primary in Michigan op dinsdag 7 augustus. Deze overwinning brengt haar dichterbij haar doel om als eerste Palestijns-Amerikaanse vrouw te werken voor binnenlandse zaken. Zij is een dochter van Palestijnse immigranten en de oudste van veertien kinderen.Zij was aangemoedigd door haar vorige baas, Steve Tobocman, die joods is, om een politieke loopbaan te beginnen.

Eeuwige, wij zij dankbaar voor diegenen die recht op staan en verantwoordelijkheid nemen om in onze landen te besturen. En wij noemen met name diegenen die gedwongen werden hun geboorte land te verlaten om zich elders te settelen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden we voor de landen Burkino Faso, Chaad, Mali, Mauritanië en Niger.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.