Wave of Prayer 16 februari 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden vanmorgen tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De Israëlische president Benjamin Netanyahu arriveert vandaag in Washington en hoopt in President Trump een broederlijke geestverwant en een bondgenoot te vinden.

 

Eeuwige, uw zoon Jezus uit Nazareth werd zowel door Pontius Pilatus als door Herodus van onrecht beschuldigd. Zij beraamden samen een plan tegen hem. Geheel alleen heeft hij dit onrecht hem aangedaan doorgemaakt terwijl zijn vrienden hem in de steek lieten. Uw zoon heeft echter de dood overwonnen en had uiteindelijk het laatste woord. Wij vragen U help de Palestijnen en hun vrienden die zich profetisch uitspreken en gedragen om standvastig te blijven en het gevaar dat hen kan overkomen te weerstaan.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Meer dan 250 Europese organisaties ( geloofsgroepen, politieke partijen en vakbonden) hebben vorige week een verklaring uitgebracht. Zij vroegen om gerechtigheid en verantwoordelijkheid van de zijde van de EU en de Europese landen als het gaat om de rechten van de Palestijnen die onder bezetting leven. De meer dan 250 ondertekenaars drongen aan om hun acties te intensiveren en druk uit oefenen op de EU en de Europese landen om een einde te maken aan hun medeplichtigheid ten aanzien van het Israëlische geweld tegen Palestijnse rechten.

 

Eeuwige, wij danken U voor mensen die wereldwijd gewetensvol proberen te handelen. Wij vragen U zegen al die geweldloze initiatieven waar de waarheid omtrent ‘macht’ wordt uitgesproken. Dat dit jaar een jaar mag zijn waar uw wil als het gaat om -gerechtigheid, vrede en verzoening-,  gedaan mag worden in ons land waar zoveel onrust heerst.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Israëlische autoriteiten zijn afgelopen vrijdag het buurtschap van al-Bustan van Silwan in bezet Jeruzalem binnen gedrongen en leverde aan 16 families het bevel af dat hun huizen met de grond gelijk zouden worden gemaakt. Een dag daarvoor bezetten Israëlische kolonisten een kamer en een aangrenzend huis van de 76 jarige Palestijn in het zelfde buurtschap. De Israëlische gemeenteraad is al sinds 2005 bezig om met deze orders de huizen te ontruimen. Daarbij hebben zij een plan voor ogen om op die plaats een nieuw toeristisch attractie te vestigen, namelijk een koning David tuin.

Eeuwige, de gemeenschap in het buurtschap Silwan leeft constant in angst. Wij denken hierbij aan alle families die daar wonen en met name de kinderen. Wij bidden U om hun veiligheid. Dat uw Geest de harten van onze mensen die onder militaire bezetting leven mag troosten.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het Israëlische parlement heeft vorige week ingestemd met de bouw van 3000 huis eenheden die gebouwd zullen worden op land dat eigendom is van de Palestijnen op de westelijke Jordaanoever. Deze zogenaamde ‘Regularization’ Wet haalde het met 60 tegen 52 stemmen.

Eeuwige, de duisternis blijft maar neerdalen over ons land, maar wij weigeren te huilen of ons over te geven aan angst. Zegen God, zo vragen wij U de handen van de Palestijnse boeren als zij doorgaan met het planten van bomen op het land van hun dorpen. Zegen de handen van de werkers als zij doorgaan met het bouwen van Palestijnse huizen in hun dorpen en steden. Zegen de vrouwen, de kinderen, de jongeren en mannen die doorgaan met te protesteren tegen de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen op ons land. Nogmaals vragen wij U om ons geweldloos verzet te zegenen en het ook te blijven voeden met uw genade.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Oostenrijk, Liechtenstein en Zwitserland.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.