Wave of Prayer 16 juli 2020

In de 39 week van het Kumi Now initiatief ( dinsdag 14 juli) legden vertegenwoordigers van Zochrot en andere organisaties het verband tussen het recht van terugkeer en het Joods Nationaal Fonds. Bij dit langdurige onderzoek kwamen resten, brokstukken van enerzijds Palestijnse dorpen die verdwenen zijn aan het licht en anderzijds worden overblijfselen van Palestijnse dorpen weer gevonden. In week 40 zullen Elias Chacour, aartsbisschop die nu met pensioen is en ook schrijver van het boek Blood Brothers en andere gasten spreken over de barrieres die opgeworpen worden als het om onderwijs gaat en die ook door Palestijnse kinderen als zodanig zo ook wordt gevoeld.
Eeuwige, wij danken U voor de techniek die mensen over de gehele wereld helpt om te laten zien en begrijpen hoe de ongelijkheid aan het licht komt onder Israëlische bezetting. Wij bidden voor al diegenen die zich door internet laten informeren en daardoor mogen schijnen als licht voor de ander( Matteüs 5,16). Dat zij laten zien en blijven uitspreken de vele ongerechtigheden die ze steeds ontdekken. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Palestijnse Autoriteit heeft op vrijdag 3 julli weer een lockdown afgekondigd en deze is vervolgens met 14 dagen met vele restricties verlengd. Er werden op 6 juli 472 nieuwe gevallen van corona besmettingen geconstateerd en er zijn 17 mensen gestorven in Palestijns bezet gebied. De Palestijns Autoriteit heeft besloten grenzen te sluiten en voor een algeheel verbod bij samenkomsten waar veel mensen aanwezig zijn. Ook bruiloften en begrafenissen zijn verboden. In Israël zijn 330 mensen aan het virus gestorven.
Eeuwige, de Covid- 19 virus begint ernstige vormen van ongerustheid en lijden in Israël/Palestina te vertonen hetgeen ook gebeurt in vele anderen landen. Wij bidden om wijsheid voor allen die verantwoordelijkheid dragen en maatregelen moeten nemen om het virus in te dammen en tegelijkertijd weten dat mensen brood moeten verdienen voor hun families. Wij bidden voor al die familes die iemand hebben verloren door het corona virus. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Plaatselijke voorgangers uit Bethlehem hebben ontheffing aan gevraagd van de op 7 juli aangekondigde joint statement , die gaat over de geplande annexatie van de bezette Westelijke Jordaanoever. De voorgangers zijn vertegenwoordigers van  de Rooms Katholieke kerk, van de Katholieke Melkitische kerk, de Grieks Orthodoxe kerk en de Lutherse kerk. Ze waren zeer duidelijk in hun statement waarbij zij aan de Israëlisch autoriteiten te verstaan gaven dat een dergelijke stap de laatste strohelm zou zijn om enige, levende Christelijke presentie in het Heilige Land te laten zien.. daarbij zouden ook meer palestijnen gedwongen worden te emigreren.
Eeuwige, de stad Bethlehem waar uw zoon Jezus uit Nazareth werd geboren is nu aan alle kanten ingesloten door de MUUR en de illegale nederzettingen. de stad is overvol en er geen mogelijkheid om deze bijzonder plaats uit te breiden. Wij bidden voor onze broeders en zusters in palestina die proberen hun families en kinderen bijeen te houden. wij bidden ook voor de pastorale leiders die ondanks de bezetting hun kerkelijke gemeenschappen te ondersteunen. God, er zijn zoveel Palestijnen, hier en elders die onder voortdurende druk en bedreiging leven. Wees hen nabij in deze tijden van verwarring en leven onder de dreiging van gedwongen vertrek uit het Heilige Land. Wij vragen U met klem, dat het illegale plan van annexatie niet geïmplementeerd zal worden. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op maandag 6 juli stierf Sadi Gharabli uit Shajayeh in het noorden van Gaza in de gevangenis aan kanker. De Israëlische Gevangenis Autoriteit (IPS)weigerde hem voor een behandeling over te brengen naar de Ramla Gevangenis Kliniek. sadi heeft 26 lang zich verzet tegen de bezetting, waarvan 12 in eenzame opsluiting. De Palestijnse Detainees Commission heeft verklaard dat zijn dood het gevolg was van medische naltigheid en dat hij een van de 68 palestijnen was die sinds 1967 gestorven is in de Israëlische gevangenis.
Eeuwige, wij bidden tot U voor de familie van Sadi en rouwen met hen vanwege het grote verlies. Wij bidden dat de IPS hun observatie plicht vervullen om zo zorg te dragen voor het welzijn van hun gevangenen en met name voor hen die lang in de gevangenis moeten verblijven. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.