Wave of Prayer 16 juni 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Ons gebed wordt gevraagd voor de volgende intenties:
**Studenten in Palestina en Israël hebben hard gewerkt en hun uiterste best gedaan om het schooljaar goed af te ronden. Velen doen eindexamen, een belangrijk keerpunt in hun leven, gericht op hun toekomst.

Eeuwige, wij vragen U geef deze studenten klaarheid en inzicht in hun leven met een doel voor ogen, ondanks alle moeilijkheden die zij ondervinden. Geef hun toekomst glans, vervuld van hoop en leid hen op de weg die voor hen het beste is.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**Afgelopen week zijn onze moslim broeders en zusters begonnen aan de heilige maand van de Ramadam.
In Bethlehem, in het gasthuis van de heilige maagd Maria is er een groep mensen,- allen vrijwilligers,- christenen en moslims die samen werken aan een project om voedsel in te zamelen door Palestijnen geschonken. Zij bereiden hiervan 3000 maaltijden per dag voor de behoeftigen en zij die iets extra’s nodig hebben.

Eeuwige, liefdevolle en barmhartige God, wij vragen U dat uw erbarmen en liefde tussen alle mensen van dit land mogen zijn, opdat zij kunnen leven in vrede en harmonie, en hun zorgen en vreugden met elkaar kunnen delen. Dat zij zo andere wegen bewandelen en niet die wegen die slechts leiden naar geweld en conflicten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**Vorige week zondag was de uitvaart van Mohammed Ali. Hij was een groot boxer, maar ook een zorgzaam mens. Rabbi Michel Lerner sprak op de uitvaart en verhief zijn stem luid en duidelijk. Dit deed hij in naam van de gerechtigheid en vanwege de onderdrukkende manier van bezetting van de Palestijnen.

Eeuwige, machtige God. Wij vragen U dat de kracht van waarheid aan het licht mag komen in alles wat geschiedt in dit land. Laat ook de moed mensen sterken om niet bang te zijn in het openbaar te spreken tegenover de macht, die heerst.
Laat zo uw gerechtigheid regeren en uw Koninkrijk kome op deze aarde.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

** Afgelopen zaterdag was er in het Verenigd Koninkrijk een conferentie van de Vrienden van Sabeel.
Omar Haramy, Robert Cohen en Sami Awad vertegenwoordigden Sabeel Jeruzalem.
Zij spraken allen over vrede, geloof, gerechtigheid, geweldloosheid en verzoening in Israël/Palestina.
Er waren 90 mensen aanwezig.

Eeuwige, lieve God, sterk de harten van deze sprekers en geef hen de kracht om met moed en waarheidsgetrouw te spreken, opdat zij die hen gehoord hebben vervuld worden van uw Geest.
Zo kunnen zij weer bodes worden voor gerechtigheid en vrede in dit zo verstoorde land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Angola en Mozambique.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.