Wave of Prayer 16 maart 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden vanmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Deze keer twee gebeden als dankzegging na de grote conferentie van Sabeel die maandag werd afgesloten.

Eeuwige wij bidden voor allen die geraakt zijn door de 10de Internationale Conferentie van Sabeel, die afgelopen maandag werd afgesloten. Wij vragen U ook om een veilige terugkeer voor alle deelnemers die op weg naar huis zijn. Wij vragen U ook om kracht en aanmoediging voor ieder die deelnam aan de conferentie na alles wat zij gehoord en ervaren hebben en om de uitdaging aan te gaan om alle vormen van onrecht op welke plek dan ook, aan te kaarten, zo nodig aan te klagen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken, bidden wij voor de landen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.