Wave of Prayer 16 mei 2019

Kairos-Sabeel Nederland heeft grote bewondering voor de mensen van Sabeel die keer op keer en al jaren lang de Wave of Prayer verzorgen als wereldwijd gebed omwille van de vrede, omwille van een eerlijke toekomst voor de Palestijnen. Hierbij de Nederlandse vertaling van de gebeden die vandaag worden uitgesproken.

De protesten zoals De grote Mars tot Terugkeer en Het Doorbreken van het Beleg gingen deze week gewoon door. De organisatoren benadrukten het belang van het op geweldloze wijze te doen en een eind van de grens tussen Gaza en Israël vandaan. Abdullah Abed al-Al werd gedood door Israëlisch vuur terwijl 30 anderen waaronder vier kinderen en een gehandicapte werden gewond.
Eeuwige, wij gaan door te bidden voor de veiligheid van Palestijnse protesteerders en dat aan hun rechtmatige eisen wordt voldaan.
Wij bidden voor diegenen die gewond zijn geraakt en dat zij spoedig mogen herstellen en dat de familie van Abdullah troost moge vinden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week wordt door de Palestijnen herdacht dat het 71 jaar geleden is dat de Nakba plaatsvond.
Ons Kumi Now project focust op het werk van het BADIL, onderzoekscentrum voor het Palestijns recht om te wonen én voor de rechten van vluchtelingen. BADIL is een onafhankelijke non profit organisatie die zich bezig houdt met mensenrechten en hierbij zich toespitst op het beschermen en promoten van de rechten van Palestijnse vluchtelingen en ontheemden.
Eeuwige, wij bidden voor het werk van BADIL en voor het werk dat zij verzetten voor vluchtelingen en de ontheemden. Laat de gave van openheid  en welwillendheid in ons opborrelen en gastvrijheid tonen aan de vreemdeling, met name aan diegenen die lijden onder opgedane trauma’s.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het bureau van de Verenigde Naties dat zich bezig houdt met de coördinatie van mensenrechten, meldde dat in de afgelopen twee weken de Israëlische bezettingslegers in Oost-Jeruzalem al 41 huizen/gebouwen behorend aan Palestijnen en aan hen die in het gebied C van de Westelijke Jordaanoever wonen, met de grond gelijk gemaakt hebben. Hierbij werden 38 Palestijnen naar elders verplaatst en 121 anderen werden door dit alles ernstig benadeeld.
Eeuwige, wij blijven bidden voor Palestijnen die leven onder Israëlische bezetting. Daarbij denken wij in het bijzonder aan de families die hun huizen kwijt zijn en wij bidden in het bijzonder voor de kinderen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De afgelopen 14 jaar heeft een Israëlische groep Combattants voor Peace  een alternatieve Israëlisch-Palestijns Herdenkings Dienst georganiseerd die beoogt om ‘de pijn’ ,veroorzaakt bij diegenen die aan ‘de andere kant’ wonen te erkennen. Deze organisatie brengt Israëlische en Palestijnse families bij elkaar, die te lijden hebben onder dit conflict en verstoken zijn van zoveel goede dingen. Israëls Hoge Gerechtshof heeft aan de minister president Benjamin Netanyahu te kennen gegeven om aan 100 Palestijnen die op de Westelijke Jordaan oever wonen deze bijzondere dag in Tel Aviv te mogen mee maken. Een gegeven dat tegen zijn wettelijke principes ingaat.
Eeuwige, wij bidden voor alle gewetensvolle mensen in zowel Palestina als Israël die werken aan gerechtigheid. Wij danken U voor alle initiatieven die tot doel hebben licht te laten schijnen op het lijden van onschuldige slachtoffers tijdens deze Israëlisch militaire bezetting.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Palestijnen gedenken op 15 mei de Nakba. Deze datum herinnert hen aan de catastrofe die 71 jaar geleden in 1948 begon. Er werden 530 dorpen en steden verwoest en meer dan 750.000 Palestijnen moesten vluchten voor hun leven. Een hele generatie Palestijnen zijn gedwongen hun bestaan als vluchteling te leven.
Eeuwige, God van liefde en recht, nu wij voor de 71e keer de Palestijnse Nakba gedenken, raken wij tot diep in ons hart zeer verdrietig vanwege alle vormen van ongerechtigheid en lijden die de Palestijnen hebben doorgemaakt.  Maak ons krachtig en sterk opdat wij recht op blijven staan en de moed en veerkracht blijven behouden. Vernieuw de wil en de hoop bij de Palestijnen om strategische en vredige weerstand te bieden aan alles wat zich aan mishandeling en onrecht voordoet. Dat eens, liefdevolle God, zo roepen wij, deze voortdurende Nakba tot een einde komt. Wij bidden voor alle Palestijnen thuis en in het buitenland en met name voor de vluchtelingen die in 1948 uit hun huizen zijn verdreven. Zij koesteren een diep verlangen naar hun thuisland terug te keren. Eeuwige, Ene, hoe lang zal dit nog duren?
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Twee Palestijnse gevangenen Odeh Hroub, 32 jaar oud, en Hassan Awawi, 35 jaar oud die zich in administratieve gevangenschap bevinden zonder enig vorm van proces, hebben hun hongerstaking op 12 mei beëindigd. Zij hielden het 41 dagen vol als protest tegen deze oneerlijke vorm van mensen gevangen houden, zoals al gezegd, zonder een behoorlijk proces.
Eeuwige, wij bidden U dat de geestkracht van deze gevangenen behouden blijft, nu hun gezondheid daar zeer onder lijdt. Wij denken aan de moeders van Palestijnse gevangenen en de pijn die zij te dragen hebben.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Bangladesh, Bhutan, en Nepal.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.