Wave of Prayer 16 november 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De 26 jarige Mohammed Mousa verliet zijn huis dat gelegen is in een klein dorpje Deir Ballut, op de bezette Westelijke Jordaanoever. Hij ging op weg om zijn rijbewijs te laten vernieuwen. Hij werd in de rug geschoten door Israëlische soldaten, toen hij onverwacht arriveerde bij een ‘flying’ checkpoint (een checkpoint dat voortdurend van plek verandert). Hij stierf in het Beilnison ziekenhuis te Israël. Zijn zus die met hem mee reed werd getroffen door een kogel in de schouder. Zij is nog onder behandeling.

Eeuwige, wij leggen onze gebeden voor de familie van Mohammed Mousa bij U neer en ook al diegenen die zo’n verschrikkelijke ervaring hebben opgedaan doordat iemand zo dichtbij een plotselinge, gewelddadige en nodeloze dood is gestorven.
Wij bidden dat de gewelddadige Israëlische bezetting tot een einde komt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Mensenrechtengroepen hebben Israëls beslissing om de lichamen van vijf leden van de Islamitische Jihad die vorige week werden gedood tijdens een Israëlische aanval op een tunnel die was gegraven op de grens van Gaza/Israël niet over te dragen aan de familie, sterk veroordeeld.
Israël is van plan de lichamen te houden totdat de vermiste Israëlische soldaten terecht zijn die hoogstwaarschijnlijk door Hamas worden vastgehouden of zijn gedood. Dit alles is gebeurd in 2014.

Eeuwige, liefhebbende God, houdt de stappen van hen die de oorlog willen gaan voeren, tegen en belemmer diegenen die de vinger aan de trekker houden. Wees een gids voor al diegenen die zich in machtsposities bevinden, -of die macht nu politiek, fysiek of maatschappelijk van aard is-. Geef hen de wijsheid om hun macht/kracht te gebruiken voor recht en vrede. Dat alle doden teruggegeven worden aan hun families voor een behoorlijke begrafenis.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Israëlische regering is van plan het getal van Israëlische kolonisten in de Jordaan vallei te verdubbelen. Dat zullen er dan 12000 zijn. Het leger heeft al bevel gegeven tot het uitzetten van Palestijnen in diverse gebieden in deze vallei, door het uitvaardigen van 60 militaire uitzettingsorders.
Israëlische nederzettingen in bezet gebied zijn illegaal volgens Internationale wetgeving.

Eeuwige, Israël gaat maar door stukje bij beetje land van ons te stelen, onze mensen er uit te zetten en Palestijnen als verschoppelingen te behandelen. Wij bidden U dat de Internationale Gemeenschap, met name mensenrechten waarnemers, aan Israëliërs die beslissingen nemen te kennen geven dat zij verantwoordelijk zijn voor hun wandaden.

Volgens de groep Addameer, die zich bezig houdt met gevangenen, worden 6198 Palestijnen vanaf oktober door Israël gevangen gehouden. De groep heeft berekend dat 40% van de Palestijnse mannen op enig moment van hun leven door Israël gevangen zijn gehouden.

Eeuwige, barmhartige God, wees barmhartig voor het Palestijnse volk dat voortdurend gekweld en gearresteerd wordt door het Israëlische leger. Wij bidden U dat ooit een dag zal komen dat Israël begrijpt dat echte veiligheid de vrucht van vrede is en niet van militair machtsvertoon.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Van de 2de tot de 9de november zal een Witness Visit worden gehouden, met als thema christen-zionisme.

Eeuwige, vele deelnemers uit verschillende landen die deelnemen aan deze reis, zullen elkaar ontmoeten. Wij danken U daarvoor, maar ook voor de trouw die zij naar ons en ons land tonen. Een land met veel lijden en leed, maar ook met zegeningen. Wij bidden U dat zij door deze ervaring de waarheid ontdekken wat er werkelijk in ons land geschiedt. Wij vragen U dat uw heilige Geest hen wil leiden langs de paden van gerechtigheid, vrede en liefde.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

15 november is de dag van Palestijnse onafhankelijkheid. Helaas is er sinds de staat in 1988 werd uitgeroepen, in al die 29 jaren dit nog steeds niet gerealiseerd.

Eeuwige, wij danken U voor mensen en organisaties die werken aan rechtvaardige vrede, die de Palestijnen de kans geeft echte onafhankelijkheid te ervaren. Wij bidden voor verandering en transformatie en vrijheid voor dit land.
Heer, onze God, wij bidden u verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Aotearoa/Nieuw Zeeland en Australië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.