Wave of prayer 16 september 2021

De online bijeenkomst  van Kumi Now op 14 september was gericht op de situatie in Bethlehem. 

 

Tijdens de online bijeenkomst van 21 september van KUMI NOW ONLINE komt de Internationale Dag van de Vrede aan de orde, door samen op te komen met de Palestijnen die in Gaza wonen onder de Israëlische blokkade van Gaza.  Deze blokkade werd in 2006 voor het eerst toegepast  en was bedoeld om Hamas te straffen voor hun overwinning bij de verkiezingen. De realiteit is echter dat kinderen, gezinnen en gewone burgers het hardst getroffen worden door de blokkades.  

 

Gebed:                                                                                                                                                                             

Eeuwige, wij bidden voor een einde aan de blokkade van Gaza die nu al 15 jaar duurt. Wij bidden dat de mensen in Gaza worden verlost van de cyclus van ontberingen, geweld en wanhoop, wij bidden dat ze toestemming krijgen om  zich weer  vrij te bewegen buiten de enclave.                              

Eeuwige, in Uw genade . . . . . hoor ons gebed.   

 

De Israëlische gevangenis autoriteiten zijn begonnen met overbrengen van gevangenen die bij de Islamitische Jihad beweging horen en die  in gevangenissen in het zuiden van Israël zitten . Er was bekend geworden dat zes gevangenen, die via een tunnel uit de gevangenis van Gilboa waren ontsnapt, tot de Jihad behoorden. Een groep  Palestijnse gevangenen protesteerden tegen deze verplaatsing en de grove  aanpak door de autoriteiten. Zij staken enkele gevangenis cellen in brand.                                                                                                                                                                                                  

Gebed:                                                                                                                                                                     

Eeuwige,  wij bidden voor een dringend internationaal onderzoek naar het grote aantal Palestijnen in Israëlische militaire gevangenissen en de harde omstandigheden die zij moeten doorstaan.             

Eeuwige, in Uw genade  . . . . . hoor ons gebed.

 

Honderden Palestijnen woonden op woensdag 1 september in  het dorpje Beit Ur-Tahta (bij Ramallah) de begrafenis bij van Raed Jadallah, een Palestijnse boer. Zijn vriend en zijn 15-jarige zoon ontdekten bloedsporen en daarna zijn dode lichaam in een sloot.  Het bleek dat  Israëlische soldaten hem in het donker  hadden beschoten toen hij een sigaret aanstak, zittend op een heuvel. De militairen waren er niet in geslaagd om te zien of hij geraakt was en of hij medische hulp nodig had.   

                                              

Gebed:                                                                                                                                                                        

Eeuwige, wij bidden voor de weduwe van Raed en zijn vier kinderen als zij treuren om dit verlies.  Wij bidden dat dit incident volledig zal worden onderzocht door de Israëlisch militaire macht en dat de schuldigen van  deze onrechtmatige moord zullen  worden vervolgd.                                                                                           Eeuwige, in Uw genade. . . . . . hoor ons gebed.

 

 

Anhar Al-Deek gaf het leven aan een gezond jongentje,  Alaa genaamd. Dit gebeurde vlak na dat de Israëlische autoriteiten onder druk waren gezet om haar nabetaling van  een borgsom vrij te laten uit de gevangenis.  Ze is nu herstellende van de keizersnee.            

 

Gebed:                                                                                                                                                                          

Eeuwige, wij danken U dat Anhar te midden van  haar  familie en vrienden mocht bevallen en niet in de handen van de bezetter.  Wij bidden dat andere  Palestijnse vrouwen spoedig worden gered uit de vreselijke omstandigheden van de Israëlische militaire gevangenissen.                                                

Eeuwige, in Uw genade . . . . . .hoor ons gebed.

Dit delen: