Wave of Prayer 17 augustus 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De onmenselijke situatie in Gaza wordt erger en erger. Deze week heeft een vertegenwoordiger van het bureau van het hoge commissariaat van de Verenigde Naties zijn diepe bezorgdheid uitgesproken over de steeds erger wordende humanitaire crisis.

Eeuwige, onze gebeden zijn bij de inwoners van Gaza, die proberen het hoofd boven water te houden. Het is waar dat de mens niet leeft van brood alleen, maar zonder brood en schoon water zullen ze omkomen. God wij vragen U, open de ogen van hen die beslissingen nemen in deze wereld en laat hun harten zacht worden en barmhartigheid tonen, opdat aan Gaza recht wordt gedaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vier senatoren en ook Bernie Sanders hebben er bij Rex Tillerson op aangedrongen het geval van Issa Amro te monitoren. Hij is een prominente activist uit Hebron. Issa wordt door het Israëlische leger beschuldigd van een reeks van agressieve optredens waarvan de meesten zich drie jaren geleden afspeelden.

Eeuwige, wij zijn dankbaar voor de vastberadenheid van Palestijnse activisten die doorgaan om op geweldloze wijze weerstand te bieden tegen de duivelse bezetting. Wij zijn dankbaar voor de mensen die weigeren hun mond te houden en die steeds vragen blijven stellen aan hen die macht over hen uitoefenen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het jaarlijkse tournee van het Palestijnse jeugdorkest, een fantastisch project van het Edward Said Nationale Muziek Conservatorium, begon vorige week met hun optreden in Amman, Jordanië. Ondanks alle moeilijkheden en obstakels om jonge Palestijnse musici uit alle delen van de wereld bij elkaar te brengen, is gebleken dat de concerten op de Birzeit universiteit en de Najah universiteit buitengewoon mooi en inspirerend waren. Alles ging zeer voorspoedig.

Eeuwige, wij danken U voor het talent, het enthousiasme en de energie die er van die jonge muzikanten uitging en die de harten van de mensen daar aanwezig deed oplichten. Er ging een vleug van optimisme en trots van de aanwezigen door de zaal.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen woensdag heeft een plaatselijk plan en bouw bureau te Jeruzalem het onjuiste ingediende voorstel voor de bouw van 200 nieuwe huizen voor Israëliërs die gebouwd zouden worden op de ruïnes van het dorp Lifta, afgekeurd. Lifta is een van de meer dan 530 Palestijnse dorpen die ontvolkt werden in 1948 om zo een weg te banen voor het stichten van de staat Israël.

Eeuwige, wij bidden U voor alle Palestijnse vluchtelingen. Dat zij het recht behouden om terug te keren naar hun huizen. God, geef hen de kracht die nodig is om door te gaan met het wijzen op de onrechtmatige acties die de staat Israël uitoefent. Dat Israël de resoluties van de Verenigde Naties en het uitvoeren daarvan respecteert.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Lokale en internationale kritiek tegen de Palestijnse Autoriteit (PA) begint toe te nemen als het gaat om beperkingen ten aanzien vrijheid van meningsuiting in de bezette Westelijke Jordaanoever. Zeven Palestijnse journalisten zijn in hongerstaking gegaan nadat zij door de PA gevangen zijn genomen. Het ging hier om de controversiële wet aangaande Cyber Misdaden die vorige maand door president Abbas was goed gekeurd. De journalisten zijn weer vrijgelaten, maar de wet is nog steeds van kracht.

Eeuwige, help ons Palestijnen om met uw woorden trouw te blijven aan ons leiderschap: “Als wij stil blijven zullen de stenen het uitschreeuwen.’’ Wij bidden U dat de machtigen mogen begrijpen dat vrijheid niet verhandelbaar is noch op compromissen berust. Het is een door God gegeven recht. Wij danken U dat de journalisten weer vrij zijn en bidden om vrijheid van meningsuiting in Palestina, maar ook in alle delen van de wereld.
Heer, onze god, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Mauritanië en Niger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.