Wave of Prayer 17 december 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die morgenochtend tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Eeuwige, liefdevolle God, in deze dagen vol geweld bidden wij dat U het verdriet hoort van de ouders die met de frustraties en de wanhoop moeten leven waarmee de kinderen worden overspoeld gedurende de Israëlische bezetting.

Wij bidden U voor de ouders die bang zijn hun kinderen de straat op te laten gaan uit vrees dat zij zullen worden gearresteerd, geslagen of zelfs gedood. Wij bidden U in het bijzonder voor Anas Shawamreh die op weg naar huis werd doodgeschoten. Wij denken ook aan zijn familie die zoveel heeft geleden vanwege het steeds opnieuw neerhalen van hun huis.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, God van recht en erbarmen, vorige maand werd het bedoeïnedorp Al Hadidya verwoest. 14 families bestaande uit 97 mensen, inclusief kinderen en 6 baby’s werden dakloos. Zelfs de tenten die hen geschonken waren om in te verblijven zijn door de Israëlische autoriteiten geconfisqueerd.

Heer, hoe is het mogelijk dat wereld wegkijkt van al deze inhumane daden. Wij bidden U dat U de ogen en de harten opent van hen die de touwtjes in handen hebben zodat allen die lijden onder dit geweld rechtvaardig en met waardigheid hier in dit land zullen worden behandeld, maar ook allen over de gehele wereld die hetzelfde lot ondergaan.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, hemelse Vader van Jezus uit Nazareth, het is bijna Kerstmis. Dan lezen uit het evangelie van Lucas die mooie boodschap aan de herders gericht: ’Vrees niet, ik breng u de blijde boodschap voor alle mensen.’

Maar als we rondom ons kijken dan zien we alleen maar grote vrees. De vreugde is overal verdwenen. Zelfs in Bethlehem, de stad waar voor het eerst de blijde boodschap werd gebracht en waar de lichten en de versieringen uw komst aankondigen, zelfs daar is de vreugde nauwelijks te vinden. Wij vragen U dat het vooruitlopen op en de verwachting die wij koesteren hetgeen dit feest oproept ons laat proeven van een vreugde die gelooft in het tot stand komen van uw belofte van vrede.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij bidden tot U voor Sabeel Nazareth en Sabeel Jeruzalem en voor de festiviteiten die zij organiseren. Op donderdag 17 december wordt er een origineel muzikaal drama opgevoerd en op zaterdag 19 december zal Sabeel Jeruzalem gastheer/gastvrouw zijn tijdens een oecumenisch kerstdiner. Dat deze evenementen ons mogen sterken en de gemeenschappen verenigen. Dat hun harten vervuld zullen zijn van vreugde.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Benin, de Ivoor kust, en Togo.

Sabeel wenst al onze vrienden over de gehele wereld een kerstfeest toe waarin de voltooiing van Gods belofte, een belofte van vreugde en vrede bewaarheid mag worden. Moge in het komende jaar deze belofte plaatsvinden in Palestina, Israël en over de gehele wereld.

De volgende wave of Prayer verschijnt 14 januari 2016.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.