Wave of Prayer 17 december 2020

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Deze week van Kumi Now staat het werk van Al-Marsad centraal. Dit centrum dat zich bezig houdt met Arabische mensenrechten is gestart in 2003 om de Syrische bevolking die op de bezette Golan Hoogte woont, te beschermen. Vanaf de Arabisch-Israëlische oorlog 1967 wordt de Syrische bevolking die hier woont gemarginaliseerd. De Israëlische regering heeft hun land weggegeven aan kolonisten. Dit alles om een nieuw ‘Noord Israël’ tot stand te brengen.
Eeuwige, wij danken U voor het werk van diegenen die proberen de rechten van de Syriërs die op de Golan Hoogte wonen te beschermen. Wij vragen U dat er een einde komt aan de illegale  annexatie van dit gebied door de Israëlische autoriteiten en kolonisten. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Sabeel-Kairos in het Verenigd Koninkrijk houdt op zaterdag 19 december een Adventsdienst om 16.00 uur (GMT). Ds. Naim Ateek, de oprichter van Sabeel Jeruzalem, zal voorgaan in deze dienst en Garth Hewitt, de grondlegger van de Amos Trust, zal zingen.
Eeuwige, uw zoon Jezus uit Nazareth is als het opkomen van de zon die ons nabij is gekomen. Er staat in Lucas 1, 78 en 79:
‘Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’
Help ons om ons naar het licht te keren dat van U komt in deze Adventstijd en uw Naam met vreugde te eren. Eeuwige in uw genade, hoor ons gebed.
Op maandag 7 december heeft de UNESCO unaniem twee resoluties aangenomen als het gaat om Palestina. Er zijn stappen gezet om schendingen ten aanzien van de educatieve en culturele erfenis van Palestina te monitoren, maar evenzeer ten aanzien van Israëlisch geweld op de heilige plaatsen van Al-Heram Al-Sharif in Jeruzalem en de Ibrahimi Moskee in Hebron.
Eeuwige, wij zijn dankbaar voor het commitment dat de Verenigde Naties hebben gemaakt om Internationaal Recht te handhaven en te werken aan een vredige oplossing van het conflict Israël/Palestina.
Wij blijven bidden dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting en dat er einde komt aan de escalatie van Israëlische aanvallen op de culturele erfenis van de Palestijnen. Eeuwige in uw genade, hoor ons gebed.
De partij genoemd de ‘Blauwe en Witte’ heeft op woensdag 9 december de voorbereiding op de wet van gelijkheid in de Knesset gehaald. Ondanks de oppositie van Likud, de coalitie partij, hebben ze nog drie stemmen nodig om de wet te laten passeren. Deze wet houdt in: het recht van gelijkheid en het verbod op discriminatie.
Eeuwige, wij bidden voor een stabiele, eerlijke een rechtvaardige regering in Israël/Palestina. Wij vragen U dat mensen van verschillende bevolkingsgroepen worden gerespecteerd en zij allen gelijk zijn aan elkaar en bevrijd worden van discriminatie. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
‘Liederen die gaan over de liefde voor Palestina’ is een documentaire over de liederen die populair zijn bij Palestijnen die in de diaspora wonen. De liederen gaan over de culturele erfenis van de Palestijnen en hen herinneren aan hun verlangen terug te keren naar hun vaderland.
Eeuwige, wij danken U voor de gave van muziek en de vreugde om met anderen de diepste verlangens van onze harten tot uitdrukking te brengen door middel van liederen te zingen. Eeuwige in uw genade, hoor ons gebed.                                       ‘
In het Bath Al-Hawa district van Oost Jeruzalem worden 86 families geconfronteerd met geweld van de Israëlische regering om uit hun hun huizen te worden gezet. Drie families hebben rechtszaken verloren en zijn gedwongen hun bezittingen over te dragen aan een groep kolonisten, Ateret Cohanim genaamd. Deze groep  is land aan het innemen, waarbij zij zeggen dat zij het recht hebben dit land op te eisen, omdat het in 1881 tot de Jemenitische Joden behoorde.
Eeuwige, wij vragen U dat de Israëlische regering een einde maakt aan deze onrechtmatige, illegale, en inhumane politiek van huizen verwoesting en confiscatie door kolonisten. Wij bidden voor de Palestijnse families die het vooruitzicht hebben hun huizen te moeten verlaten en dan ook nog met name in de pandemietijd. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen China, Hongkong en Macau.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.