Wave of Prayer 17 januari 2019

Lees hieronder de vertaling van de gebeden die vandaag zijn uitgesproken tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel. Ze gaan in op de penibele situatie van Palestijnse christenen en ze verwoorden hun hoop op een betere toekomst.

De Grote Mars tot terugkeer aan de grens Gaza-Israël is op vrijdag voor de 42 ste keer gehouden. Daarbij zijn een Palestijnse vrouw Amal Mustafa Taramsi en een 14 jarige jongen Abed Alraouf Salhah omgekomen. Bovendien zijn er tenminste 25 andere mensen door Israëlisch vuur gewond geraak. Egyptische vertegenwoordigers hebben de dag voordat dit alles gebeurde besprekingen gehouden met een Palestijnse delegatie om verdere escalatie van het geweld langs de grens met Israël te voorkomen.

Eeuwige, wij bidden voor de familie van Amal en Abed die tijdens hun protest bij de grens zijn omgekomen. Zij rouwen nu om dit immense verlies. Wij vragen U dat er toch een doorbraak mag komen in de vredesbesprekingen en dat er een einde komt aan de blokkade van Gaza. En wij denken hierbij vooral aan het lijden dat gepaard gaat met mensen die onder bezetting leven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze week heeft een Palestijnse solidariteitscampagne, de PSC, een wet van het Verenigd Koninkrijk tegengehouden. Het gaat in wezen om het gegeven dat de regering van het Verenigd Koninkrijk zich niet mag bemoeien met het ongedaan maken van investeringen op ethische gronden. Het hoge gerechtshof zal hier uiteindelijk over beslissen.

Eeuwige, help ons naarstig naar U te zoeken en te wandelen op de weg van rechtvaardigheid én de paden van het recht te volgen. (Spreuken 8, 17-20) Wij danken U voor al diegenen die luisteren naar de schreeuw van de Palestijnen ten behoeve van gerechtigheid en die zoeken naar wegen om vredig te protesteren tegen het Israëlische geweld, dat gekeerd is tegen mensenrechten in Palestina.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op dinsdag 15 januari is een algemene staking aangekondigd. Op deze datum vraagt de Palestijnse Autoriteit aan zaken mensen en werknemers in de privé sector zich op te stellen achter het Palestijnse Sociale Veiligheids Instituut. Dit instituut is opgericht om pensioenen en verzekerings voordelen veilig te stellen. Vele protesteerders zijn echter wantrouwig om wat de Palestijnse Autoriteit voorstelt en wat zijn intenties inhouden.
Eeuwige, wij bidden dat de algemene staking vredig zal verlopen en dat de grieven van hen die protesteren neergelegd worden bij die instanties waar ze thuis horen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Duizenden Palestijnse en Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten lijden onder het zeer koude winterweer. Storm Norma die zaterdag de 12 de januari begon, woedde over Libanon en Syrië en ging gepaard met hevige regens, sneeuw en ijskoude temperaturen. Vele vluchtelingen moesten gered worden vanwege overstromingen in de kampen.
Eeuwige, U weet wat het is te leven als een vluchteling nadat U geboren was in Bethlehem. Help ons te denken aan vluchtelingen families die proberen te overleven onder extreme koude en gehuisvest zijn in tenten of  tijdelijke onderkomens. Wij danken U voor alle charitatieve hulp en voor de Ngo’s die helpen tijdens deze noodsituatie met het verstrekken van tijdelijk onderdak, brandstof en voedsel voorraden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
In de omgeving van Sheikh Jarrah van bezet Oost-Jeruzalem hebben vijf Palestijnse families door de Israëlische autoriteiten het bevel gekregen om een gebouw te ontruimen. Volgens de Civiele Coalitie van Palestijnse Rechten in Jeruzalem zal het gebouw gegeven worden aan Israëlische kolonisten die zich eigenaar van het gebouw hebben geclaimd.
Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de Israëlische militaire bezetting, een bezetting die maar doorgaat en aan mensen hun eigendommen onrechtmatig ontneemt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust de Kumi Now actie zich op Machsom Watch. Sinds 2001 observeren Israëlische vrouwen bij bijvoorbeeld checkpoints en rapporteren misstanden terug als het gaat om de Israëlische militaire bezetting in Palestina. Zij zijn tegen de bezetting omdat het respect ondermijnt van mensenrechten en van de democratie in Israël.  De Kumi actie stelt voor even halt te houden als je een straat oversteekt of een gebouw verlaat en na te denken wat het eigenlijk betekent voor Palestijnen die door en langs zoveel obstakels moeten gaan om werk, school en een behandeling in het ziekenhuis te bereiken.
Eeuwige, wij danken voor mensen die zorgdragen voor het leven als het om mensenrechten gaat en wij denken met name aan de vrouwen van Machom Watch, die bereid zijn te monitoren en onrechtmatigheden te rapporteren die zij opmerken in wat er zoal in de maatschappij gebeurt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Bahrein, Koeweit, Katar, Saoedi Arabië, de Verenigde Staten van de Arabische Emiraten en Jemen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.