Wave of prayer 17 juni

Deze week was alle aandacht van KUMI NOW Online gericht op het ethische toerisme en de pelgrimages naar het Heilige Land.  Wij hopen dat, wanneer  de pandemie onder controle is, de toeristen naar het Heilige Land  zullen terug keren om met eigen ogen te zien hoe de Palestijnen gedwongen worden onder Israëlische bezetting te leven. Volgende week wordt aandacht besteed aan Vluchtelingen Dag.  Het Kumi Now –onderwerp van dinsdag 22 juni is Palestijnse vluchtelingen.  

Gebed:                                                                                                                                                                              

Wij bidden dat mensen uit de hele wereld zullen komen om zelf de effecten te zien van de Israëlische bezetting.  Wij bidden dat zij anderen vertellen over het lijden van de Palestijnen en dat dit zal resulteren in grotere, internationale druk op het Israëlische bewind en veranderingen in hun politiek  Eeuwige, in Uw genade. . . . . . . . . . . hoor ons gebed.  

Dinsdag, 15 juni, hield Sabeel samen met het catechetisch bureau van het Latijns Patriarchaat een  gebedsdienst in de Dominicaner Kerk van Jeruzalem. Deze oecumenische dienst werd door 150 studenten  van 7 verschillende christelijke scholen bijgewoond. De gebedsdienst markeerde het eind van het schooljaar.                                                                                                                                                  

Gebed:                                                                                                                                                                        

Eeuwige, U heeft  tegen Uw discipelen gezegd: “Laat de kinderen tot mij komen en hinder ze niet”. Kinderen hadden zo’n speciale plaats in Uw hart toen U onder ons leefde. Wij danken U voor de studenten in Jeruzalem dat ze het eind van het academisch jaar vierden met een gebedsdienst.  Wij bidden om Uw beschermende hand en leiding als de studenten in het heilige land met zomervakantie gaan. Eeuwige in Uw genade,. . . . . .hoor ons gebed. 

Op zondag 13 juni organiseerde Sabeel een studiereis voor een groep van 48 vrouwen uit Jeruzalem naar de bezette Golan Hoogte. De trip is voor vrouwen om daar ter plaatse  de realiteit te  ontdekken voor de mensen die op de bezette Golan Hoogte wonen en om vriendschap met elkaar te sluiten.                                                                                                                                                             

Gebed:                                                                                                                                                                          

Eeuwige, wij danken U  voor deze mogelijkheid dat een groep vrouwen uit Jeruzalem  samen  gaat reizen om te ontdekken wat het betekent voor de mensen te leven op de bezette Golan Hoogte. Wij bidden om een zegen van deze gedeelde ervaring. Eeuwige, in Uw genade. . . . . hoor ons gebed. 

De uitgestelde Mars Met De Vlag van Jeruzalem zal nu plaats vinden op dinsdag 15 juni, precies twee dagen na dat de nieuwe coalitie aantreedt om het bewind over te nemen. Tijdens deze mars, marcherend door Palestijnse wijken op weg naar de westelijke muur, gedenken de Israëliërs de overname van Oost Jeruzalem in 1967. Voor deze mars is een grote politiemacht op de been omdat rechts-gezinde  Israëliërs eerder geprobeerd hebben de mensen die in deze wijken wonen te provoceren toen zij er langs gingen.                                                                                                                                   

Gebed:                                                                                                                                                                                    

Eeuwige, wij bidden om vrede in Jeruzalem. . . .moge vrede binnen Uw muren heersen. Moge allen die de stad liefhebben daar veilig zijn, (Psalm 122).  Eeuwige, in Uw genade. . . . .hoor ons gebed.                    

*Bij de familie Nassar , die op een boerderij  in de buurt van Bethlehem woont en die die de Tent of Nations heet, zijn eind mei meer dan 1500 wijnstokken, olijf- en amandelbomen in brand gestoken Hun land werd nog verder beschadigd door militaire bulldozers die over hun land en het land van hun buren reden om de bomen om ver te halen. Dit gebeurde het afgelopen weekend.                                

Gebed:                                                                                                                                                                      

Eeuwige, versterk en ondersteun de familie Nassar als  ze op  een vredelievende manier een antwoord te  geven op het onrecht waaronder  ze lijden. Help hen standvastig te blijven tegenover de provocaties en help hen om vastberaden door te gaan met het boerenbedrijf  op hun eigen land.  Eeuwige, in Uw genade. . .  . . .hoor ons gebed.

Wij bidden samen met de Wereld Raad van Kerken voor de landen Botswana en Zimbabwe.             Eeuwige, In Uw genade . . . .hoor ons gebed.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.