Wave of Prayer 17 maart 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Ons gebed wordt gevraagd voor de volgende intenties:

**In Gaza zijn twee kinderen gestorven als gevolg van een militaire luchtaanval. De jongen Yassin Abu Khoussa was 10 jaar oud en werd in zijn slaap getroffen door een scherf van een granaat. Hij was op slag dood. De familie woonde in een simpel onderkomen. Ook zijn zusje , 6 jaar oud werd getroffen en ernstig gewond. Zij overleed later in het ziekenhuis. Een derde kindje werd ook gewond. Alles als gevolg van deze luchtaanval. Het was weer een antwoord op de raketten die afgevuurd werden vanaf Gaza afgelopen vrijdag. Zij belandden  allen in het open veld.

Gebed

Eeuwige, God van groot en klein, uw Zoon vroeg de kinderen om bij hem te komen, om aan te tonen dat zij die klein en onaanzienlijk zijn kostbaar zijn in uw ogen. Onze harten lijden enorme pijn bij het verlies van twee zulke onschuldige kinderen, gedood als een resultaat van een gevecht, waarvan zij zelf nauwelijks nog enig idee hadden. Wees met de families, zo vragen wij U opdat zij de mogelijkheid krijgen om te herstellen van dit verschrikkelijke verlies. Wees met hun gemeenschap die moeten proberen door te gaan met het leven, door de diepten van hun wanhoop heen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat de helft van de Israëlische joden achter de verplaatsing staan van de Arabieren die in Israel wonen naar een ander land. In de uitslag stond dat 48% van die genen die meededen aan de enquête óf zich uitdrukkelijk positief uitlieten óf bijna een ja zeiden tegen de uitspraak: dat Arabieren uitgezet moesten worden uit Israël of verplaatst naar elders. Daar tegenover verzette 46 % van de Israëliërs zich sterk óf in een wat minder mate tegen dit standpunt. Hierdoor wordt de gemeenschap in tweeën gesplitst.

Gebed

Eeuwige, God van ons allen, als mens worstelen wij met de gedachte om open te zijn naar de ander toe, wie hij of zij ook is. Wij vragen U wees werkzaam in de harten van het volk van Israël en help hen in te zien dat Palestijnen zowel een buurman of buurvrouw, als een vriend kunnen zijn. Leer ons allen inzien dat het vijandschap denken jegens de ander niet mag spelen. Help de leiders van de regering aan beide kanten om een andere weg te kiezen, die leidt naar vrede en eenheid.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

** De Palestijnse docente, Hanan al-Hroub won de Wereld Leraren Prijs met daarbij een geldbedrag van 1 miljoen dollar voor haar werk met kinderen die zijn opgegroeid met geweld. Hanan is geboren in een vluchtelingenkamp te Bethlehem en werd geïnspireerd om lerares te worden toen haar eigen kinderen op weg naar huis getuige waren van een schietpartij. Zij werden door dit gebeuren ernstig getraumatiseerd. Hanan is van plan het geldbedrag te besteden aan het helpen van andere studenten en docenten over de gehele wereld om door te gaan met hun educatie werk en hun loopbaan.

Gebed

Eeuwige, wij vieren in dankbaarheid hetgeen Hana al-Hroub tot nu toe heeft bereikt en verheugen ons dat de wereld haar heeft uitgekozen omwille van haar vasthouden aan het principe van geweldloosheid, maar ook vanwege het feit dat zij kinderen heeft geholpen die leden onder wat zij hebben meegemaakt. Dat haar succes mag bijdragen om haar werk voort te zetten. Dat haar verhaal ook anderen mag inspireren die door gaan met lesgeven ondanks onder soms zeer moeilijke omstandigheden.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**Sabeel organiseert de jaarlijkse Kruisweg die langs ‘hedendaagse’ staties gaat als voorbereiding op het Paasfeest. Deze kruisweg brengt het lijden van Jezus en het lijden van de Palestijnen samen in het hier en nu, op plekken waar het onrecht in Israël en Palestina aan het licht komen.

Gebed

Eeuwige, wij vragen U om met diegenen te zijn die meelopen en meedoen aan deze Kruisweg. Zend uw heilige Geest om hen te begeleiden tijdens het lijden dat Jezus Christus heeft doorstaan op weg naar zijn kruisiging. Laat er zo ook een verbinding zijn met hun eigen lijden. Laat hen ook zich in herinnering brengen dat de vreugde van Paaszondag volgt op het lijden en de pijn van Goede Vrijdag. Laat hen ervaren dat er aan het huidige onrecht in de wereld ooit een einde komt en dat uw overwinning zal zegevieren.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen Myanmar en Thailand

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.