Wave of Prayer 17 mei 2018

Wie op de hoogte wil blijven van het wel en wee van Palestijnse christenen heeft veel aan de Wave of Prayer van Sabeel. De Wave of Prayer bevat de gebeden die tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem worden uitgesproken.

Vrijdag 11 mei was de zevende week op een rij dat ‘de Grote Mars van Terugkeer’ als protest tegen zoveel onrecht plaatsvond in Gaza. Duizenden Palestijnen protesteerden op de grens tussen Israël en Gaza om terugkeer van vluchtelingen naar hun thuisland.
Er zijn tenminste 80 doden gevallen door toedoen van het  Israëlische leger sinds de protesten begonnen op 30 maart.
Eeuwige, wij bidden om veiligheid voor diegenen die deelnemen aan het protest en wij zien verlangend uit dat hun schreeuw gehoord wordt. Wij bidden ook dat de internationale gemeenschap zich uitspreekt voor het recht van Palestijnen terug te keren naar het land dat zij onder dwang moesten verlaten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week begint voor onze moslim broeders en zusters over de gehele wereld de heilige maand van de Ramadan.
Eeuwige, wij denken aan onze broeders en zusters die deze week aan de Ramadan beginnen. Wij bidden dat deze maand van vasten hen dichter bij U zal brengen, tot elkaar en tot al uw kinderen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Sabeel Wave of prayer maakt het mogelijk om met plaatselijke en internationale vrienden van Sabeel te bidden voor wekelijkse regionale zaken, die zich in Palestina afspelen. Deze wave of prayer wordt gezonden naar een netwerk van medestanders en wordt gebruikt in vieringen over de gehele wereld. Deze gebeden worden ook gebruikt in de viering die iedere week, op donderdagmorgen 12.00 uur, gehouden wordt op het kantoor van Sabeel in Jeruzalem. Deze wave of prayer is te krijgen in zeven verschillende talen: Arabisch, Engels, Frans, Duits, Japans Koreaans en Zweeds.
Eeuwige, wij danken U voor allen die deze gebeden maken, op papier zetten, vertalen en verzenden naar alle Vrienden van Sabeel wereldwijd. Eeuwige, Barmhartige, verhoor onze gebeden en de schreeuw om gerechtigheid en vrede in het zo verstoorde en chaotische land Palestina.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel Nazareth heeft een eendaagse workshop gehouden die ging over de Nakba, de catastrofe  die gebeurde aan duizenden Palestijnen in 1948.  Hierdoor werden 750.000 Palestijnen gedwongen hun huizen te verlaten.  530 Palestijnse dorpen en steden werden verwoest.
Eeuwige, wij blijven bidden voor het doorzettingsvermogen van de bevolking van Palestina nu zij al zo lang worstelen met hoe hun leven te leven.
Wij zeggen U dank voor al diegenen die rechtop willen blijven staan en om gerechtigheid blijven roepen, ondanks de dreiging van tegen maatregelen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Er zijn vele groepen wereldwijd die de schreeuw van de Palestijnen horen en hun schreeuw om vrijheid ondersteunen, op welk gebied dan ook.  De bestaande groepen zijn in Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en
Verenigde Staten.  Nieuwe vrienden van Sabeel groepen zijn opgestart in Ghana, Japan en de Filipijnen.
Eeuwige, wij danken U voor allen die meedoen en zich verplichten om op te komen voor gerechtigheid en vrede.
Wij bidden dat de last die ligt en drukt op de mensen in de verdrukking mede gedragen mag worden door uw kinderen over de gehele wereld.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De regeringen van Hongarije, Roemenië, en de Tsjechische Republiek blokkeerden het vrijgeven van een uitspraak van de Europese Unie die tegen de vestiging was van de officiële opening van de Amerikaanse Ambassade in Jeruzalem, afgelopen maandag 14 mei.
Eeuwige, de Palestijnen lijden alsmaar onder de druk van de machtigen die internationale wetgeving en gerechtigheid aan hun laars lappen. Wij bidden om kracht voor diegenen die de uitdaging aangaan om die macht te breken en ook bij diegenen die aan de ontkenning van mensenrechten blijven vasthouden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen donderdag werd de 11e  Palestijnse Internationale Boekenbeurs geopend met als titel: ‘Palestina, het thuisland, Jeruzalem, de hoofdstad’, met participatie van meer dan 500 boekwinkels/uitgevers. De tentoonstelling werd gehouden op het terrein van de Nationale Bibliotheek, een terrein van 5000 vierkante meters.
Eeuwige,wij danken U voor allen die dit evenement organiseerden. Dat ‘lezen’ de verwondering, de verbeelding, de inspiratie en educatie mag bijdragen tot het terugkrijgen van de vrijheid van de Palestijnse bevolking.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Bangladesh, Bhutan en Nepal.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.