Wave of Prayer 17 november 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De 15e  november is de dag van de Palestijnse onafhankelijkheid. Helaas moeten we constateren dat ondanks het feit dat sinds de staat 28 jaren geleden werd uitgeroepen, echte onafhankelijkheid een droom blijft.

 

Eeuwige, wij brengen U dank voor al die mensen en alle organisaties die bezig zijn een eerlijke vrede te bewerkstelligen en actuele en daadwerkelijke onafhankelijkheid in praktijk te brengen. Wij bidden U om verandering en vrijheid in en voor dit land.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Mohammed Ja’abis werd gedwongen zijn huis af te breken onder het voorwendsel dat het gebouwd was zonder vergunning. ’Ik heb het afgebroken met mijn eigen handen om het bedrag van $35.000 dat ik zou moeten betalen om het door Israëlische bulldozers te laten afbreken, niet zou te hoeven betalen’, zei hij. Israël geeft nooit vergunningen aan Palestijnen om in Oost Jeruzalem te wonen, waar door zij gedwongen worden op illegale wijze te bouwen.

 

Eeuwige, wij bidden U voor deze familie die uit 12 personen bestaat en moeten leven zonder dak boven hun hoofd. Wij denken vooral aan hun zes kinderen wiens leven totaal in het ongewisse is geraakt. God wij vragen U dat de gemeenschap van Jeruzalem, het land van Palestina en de rest van de wereld niet terug valt in een gevoel van hopeloosheid en apathie.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Drie Palestijnse broers zijn al 14 dagen in hongerstaking als protest tegen eenzame opsluiting in een Israëlische gevangenis.

Eeuwige, wij houden niet op om te bidden voor de Palestijnse politieke gevangenen in Israëlische gevangenissen. Wij vragen om uw Geest die ons geleidt om de inspanningen van vredestichters tot een goed einde te brengen zodat de gevangenen vrij komen. Dat er toch een einde komt aan de bezetting.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Israëlische organisatie Zochrot is samen met Erik Ader, een vorige ambassadeur in Nederland een evenement aan het organiseren voor het verwoeste en ontvolkte dorp Bayt Nattif. Het evenement wordt georganiseerd om vergiffenis te vragen voor het feit dat het Joodse Nationale Fonds 1100 bomen heeft geplant op het land van Bayt Nattif , om zijn vader te eren, de Eerwaarde Bastiaan Jan Ader, die gedurende de Tweede Wereld Oorlog joden heeft gered. Op 20 november zullen in het dorp Faráta dichtbij Qalqilia de Olijf bomen Campagne en de Nederlandse organisatie Plant een Olijfboom1100 olijfbomen planten door Erik Ader geschonken op de sterfdag van zijn vader, 20 november 1944.

 

Eeuwige, wij bidden om uw zegen tijdens dit bijzondere evenement zodat het een troost mag zijn voor de families van Bayt Nattif en voor iedereen die lijdt tot op de dag van vandaag en gebukt gaat onder de gevolgen van de Nakba. Dat deze gebeurtenis mag leiden tot een beter verstaan van het onrecht dat aan het Palestijnse volk is gedaan. Wij bidden U om meer van zulke mooie evenementen om de ogen van de wereld te openen opdat zij zien dat het Palestijnse volk recht heeft op een rechtvaardige en eerlijke zaak als het gaat om de verdeling van het land.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen, de Republiek Congo, Gabon, Sao Tome en Principe.

Heer, onze God. wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.