Wave of Prayer 17 oktober 2019

De Wave of Prayer van donderdag 17 oktober 2019.

71 Palestijnse burgers en 28 kinderen zijn gewond geraakt tijdens de 78e Mars tot Terugkeer op vrijdag 11 oktober 2019. Dit alles vanwege excessief geweld door Israëlische soldaten. Het Palestijnse Centrum voor Mensenrechten (PCHR) maakte bekend dat 33 verwondingen waren veroorzaakt door echte kogels. Dit gebeurde aan 3 burgers en 2 kinderen die ernstig gewond werden. De andere verwondingen gebeurden door rubber kogels en traan gas.

Eeuwige, wij komen tot U met al onze angsten en vrees voor wat gebeurt en vragen U om onze harten met uw vrede te bewaren, een vrede die alle begrip te boven gaat. Wij bidden voor hen die vredig protesteren in Gaza en dat anderen geholpen worden om hun grieven op geweldloze wijze te uiten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust Kumi Now op het werk van Zayton (het Arabische woord voor olijven) en de ondersteuning die deze non profit organisatie. die ondersteuning geeft aan Palestijnse boeren om hun olijf olie op de internationale markt te krijgen. Sinds 2004 heeft Zayton samen gewerkt met de Canaan Fair Trade organisatie die als pionier gewerkt heeft voor de allereerste Fair Trade gecertificeerde eerlijke olijfolie. Ze hebben nog een tweede project lopen en dat is dat hele jonge olijfbomen worden verstrekt aan boeren waar op hun land olijfbomen uit de grond zijn gerukt of vernietigd door Israëlische kolonisten.
Eeuwige, wij danken U voor uw standvastige liefde en wij denken aan de woorden van de Psalmist die zich ziet als
Maar ik ben als een groene olijfboom.
In het huis van God,
ik vertrouw op[de liefde van God
voor eeuwig en altijd. (Psalm 8, 10)
Dank U God voor het werk dat Zayton doet en voor de steun die zij verlenen aan Palestijnse boeren in hun strijd om hun olijfgaarden te onderhouden en dat alles nu zij onder bezetting leven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De aanwezigheid van de oudste christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten wordt bedreigd vanwege de voortgaande vervolging. In Palestina zijn sommige christenen ten einde raad en geheel uitgeput en vele verhuizen naar elders. De Palestijnse christenen maken 1-2,5% uit van de bevolking en dat geldt voor de westelijke Jordaanoever en minder dan 1% is christenen in Gaza. Dit zijn cijfers uit 2015. In mei 2019 heeft de aartsbisschop van Arbil, de hoofdstad van Iraaks Koerdistan gesproken in de UK en gezegd dat de christelijke gemeenschapen in Irak bijna verdwenen zijn. Er zijn er nu nog 250.000 christenen.
Eeuwige, wij roepen tot U nu wij horen dat er nog zo weinig christenen zijn in het Midden-Oosten vanwege zoveel jaren van vervolging. Zelfs in Bethlehem, de geboorteplaats van uw zoon Jezus uit Nazareth, daalt het aantal gelovigen.
Wij bidden dat U diegenen die willen blijven in het Midden-Oosten wilt sterken en aanmoedigen om getuige te blijven van uw boodschap en anderen te stimuleren door te gaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De inval van Turkije in Noord Syrië op 9 oktober heeft heel veel onrust gezaaid onder duizenden burgers, met als gevolg dat zij op de vlucht sloegen. Plannen om vele miljoenen Syrische Arabische vluchtelingen weer ergens te settelen onder Koerdische controle zal het gebied destabiliseren en is een schending van Internationaal Recht.
Eeuwige, U waakt over hen die tijdelijk ergens verblijven, U houdt zich bezig met weduwen en zij die geen vader hebben. En dit zijn juist de mensen die het meest te lijden hebben als de oorlog uitbreekt. Wij bidden voor de jonge mensen, de ouderen en de zwakken nu zij uit hun huizen moeten vluchten vooral nu de winter op handen is.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op donderdag 10 oktober reed een konvooi van honderden auto’s van de Arabisch Israëlisch gemeenschap richting Jeruzalem. als protest tegen het geen antwoord geven van de regering en de politie op de vraag over het groeiende geweld tegen de Arabisch Israëlische gemeenschap. Zij kwamen van het noorden en het zuiden. Er vond een ontmoeting plaats tussen diegenen die het protest leidden en de openbare Minister van Veiligheid, Gilad Erdan en de Israëlische politie om een einde te maken aan deze toenemende vormen van geweld en het snelle gebruikmaking gewapend geweld.
Eeuwige,  wij bidden dat de Israëlische regering zich richt op om zorg te besteden aan alle inwoners van Israël en Palestina en zich niet alleen richt op de Joodse gemeenschap. De noden van anderen gaat kennelijk aan hen voorbij.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Belize, Guatemala, Honduras en Mexico.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.