Wave of Prayer 17 september 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die morgenochtend om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Er zijn 47 door de kerk geleidde Palestijnse scholen in Israël waar ongeveer 33.000 kinderen naar toe gaan. Christenen, moslims en Druzen. Deze scholen zijn begonnen met een staking om aan te geven dat het ministerie van onderwijs bekort heeft in de begroting voor deze scholen.

Eeuwige, U hebt ons een verstand gegeven om na te denken en het verlangen in ons gewekt om te leren. Wij bidden U dat de discriminatie politiek van de kant van Israël ten opzichte van deze scholen zal ophouden, zodat kinderen plezier beleven in het recht om naar school te gaan op basis van gelijkwaardigheid in het onderwijs.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Lieve God, Wij weten dat uw zoon Jezus uit Nazareth zich bevond onder de armen, de thuislozen en vaak geen plek had om zijn hoofd ergens op neer te leggen. Wij zien de stromen van honderden, soms duizenden vluchtelingen, verdreven van huis en haard, door oorlog, conflicten en de strategie van meedogenloze politieke regimes, op zoek zijn naar veilige plekken. Geef ons de moed en de wil om deze aarde die U ons in beheer heeft gegeven te delen met elkaar. Wij bidden U dat Israël gehoor geeft aan de regering van Palestina om een aantal Palestijnse en Syrische vluchtelingen op te nemen in het gebied van bezet Palestina.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze komende week is de Week voor de Wereldwijde Vrede in Israel en Palestina, ingesteld door de Wereldraad van Kerken.

Eeuwige, uw zoon Jezus christus bad tijdens het laatste Avondmaal dat wij allen één zouden zijn. Wij vragen U, hoor de gebeden van al die christelijke Palestijnse groepen die samen bidden voor die eenheid en verzoening. Wij vragen uw speciale aandacht voor de kerkelijke leiders die protesteren tegen nog meer muren die gebouwd worden met name in de Cremisan Vallei. Wij bidden U dat muren tussen mensen geslecht worden en dat wij in alle eenvoud en dienstbaarheid ons naar elkaar toe leven en dat zo onze gebeden voor vrede zullen opstijgen naar U.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij vragen uw zegen over het werk van Sabeel in de zo zorgelijke toestand in Palestina en Israël.

-Wees, zo vragen wij U met de vrouwen die aanstaande vrijdag naar Birzeit gaan om meer te weten te komen van deze stad en om mee te doen aan het jaarlijkse folklore festival.
-Wees met Omar die door Zweden reist met christelijke jongeren waar zij andere jongeren weer ontmoeten om samen het geloof te delen en zo van elkaar te leren vanuit ieders gezichtspunt.
-Wees met Violette, nu zij terugkeert naar Nazareth.
-Wees met de jongeren, en ook tijdens de programma’s voor vrouwen gehouden.
-Wees met de leiding van Sabeel in Galilea.
Dit alles vragen wij U en roepen:

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen Bulgarije, Hongarije en Roemenië.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.