Wave of Prayer 17 September 2020

Ook deze week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden. Zij geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

9 september heeft het gerechtshof, district Jeruzalem, de Palestijnse familie Nassar Rajabi verordend hun eigendom, bestaande uit drie appartementen, gelegen in Batan Al-Hawa in het buurtschap Silwan in Oost Jeruzalem te verlaten. Er wonen 30 mensen in deze appartementen die binnenkort zonder onderkomen zullen zijn. Er zijn nog 80 mensen die in die buurt wonen en die in dezelfde omstandigheden verkeren. In januari beval het Jeruzalem Magistrates court de familie hun woning te verlaten. Dit bevel was het gevolg van de Ateret Cohanim kolonisten organisatie die deze case hadden aangebracht. Alle eigendommen die tot de Benvenisti Trust behoren worden teruggevorderd door de kolonisten. Deze Trust stamt uit de 19de eeuw om joden die gevlucht waren uit Yemen te huisvesten.

Eeuwige, wij bidden voor de vele Palestijnse families die door kolonisten worden gedreigd (en ook weer worden gesteund door het Israëlische rechtssysteem) Oost-Jeruzalem te verlaten. Wij vragen U dat het legale rechtssysteem op houdt zaden van onrecht te zaaien door de rechten van Palestijnen te ontkennen, terwijl de joodse kolonisten het recht opeisen op historische gronden. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Joods Hoger Gerechtshof is in dispuut met de Israëlische regering over de verwoesting van Khan Al-Ahma een Bedoeïenen dorp dicht bij Jeruzalem op de bezette Westbank. De regering voerde de dreiging van de pandemie aan en de diplomatieke onderhandelingen om een zes maanden uitstel aan te vragen. Het gerechtshof heeft een twee maanden opschorting goed gevonden om de zaak gerechtelijk uit te zoeken. De bedoeïenen van Al-Jahhalin leven in dit gebied in 26 gemeenschappen. Het Khan Al-Ahmar dorp blokkeert de uitbreiding van de nabije Israëlische nederzetting, Ma’ale Adumim, waar meer dan 37.000 kolonisten wonen!
Lieve God wij bidden tot U voor de Bedoeïenen gemeenschappen die gedwongen worden hun land te verlaten. Wij vragen dat het dorp Knan Al-Ahmar niet door bulldozers met de grond gelijk gemaakt zal worden en wij bidden U dat er een einde komt aan de destructieve activiteiten van de kolonisten nu zij steeds meer het land van het Palestijnse volk in bezit nemen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Wereldraad van Kerken en de gezamenlijke kerken uit het Midden Oosten roepen op om de derde week in september tot een week van gebed voor vrede in Palestina te bestempelen. Terwijl beide Raden weet hebben van de extreme broosheid van de situatie in het Heilige Land, vragen zij mensen hun ‘creatieve solidariteit’ te tonen als een teken van hoop en te bouwen aan vrede en recht in dit uiterst kwetsbare land.
Eeuwige, wij citeren een paar woorden uit de wereldwijde week voor vrede in Palestina en Israël, waar staat: ‘’Heer, God, open onze ogen om de pijn van anderen te zien die zich met moeite een weg banen door het leven om te overleven, gebruik onze handen om de levens die verscheurd zijn door conflicten en oorlog weer te helen, gebruik onze stemmen om het onrecht aan te klagen die aan machtelozen wordt aangedaan door hen die macht bezitten en het ook gebruiken.’’ Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel houdt iedere woensdag bijbel studies met behulp van Zoom om mensen te helpen bij hun kennis van de bijbel.
Eeuwige, we zijn dankbaar voor deze virtuele bijeenkomsten tijdens deze pandemie en met name voor diegenen die bijbel studie volgen geleid door Sabeel. Wij bidden dat het samen delen van de woorden ten leven dat diegenen die de studie volgen ‘zullen schitteren als sterren aan de hemel’(Filippenzen, 2,15), zelfs in deze donkere en moeilijke tijden. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Palestijnse gevangenen organisatie rapporteerde op woensdag 9 september dat 2 Palestijnse gevangenen die in administratieve detentie verkeren lijden aan verslechtering van hun fysieke conditie. Beide gevangenen gingen in hongerstaking als protest tegen hun opsluiting. Maher al-Akhras uit Jenin werd kort geleden overgebracht naar een Israëlisch ziekenhuis na een hongerstaking van 45 dagen. De gezondheid van Abdul-Rahman shuaibat uit Bethlehem is sterk achteruit gegaan nadat hij overgebracht is naar de gevangenis in Eshel .Hij weigert vloeibaar voedsel in te nemen.
Eeuwige, wij bidden voor de levens van Maher en Abdul-Rahman die aan een zijden draadje hangen. Wij bidden dat zij na hun eventuele vrijlating uit de gevangenis, zij de mogelijkheid krijgen hun broze gezondheid te herstellen. Wij vragen U dat de Israëlische autoriteiten ophouden Palestijnse gevangenen eindeloos vast houden onder administratieve detentie. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Verenigde Staten en het Koninkrijk van Bahrein hebben in een deal aangekondigd de diplomatieke relaties tussen Bahrein en Israël te normaliseren. Bahrain voegt zich bij de UAE op de 15 e september om het vredesakkoord met Israël in het Witte Huis te ondertekenen. Ongelukkig is echter dat deze normalisatie tussen de twee landen niet echt de kern raakt van het conflict in het Midden-Oosten. Dat is het lijden van het Palestijnse volk en hun schreeuw voor eerlijke vrede.
Eeuwige, Allerhoogste, wij richten ons tot U om bescherming vanwege deze wereldlijke tegenvaller. Wij zeggen de psalmist na in psalm 91
‘Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER: Mijn toevlucht, mijn vesting
Mijn God, op u vertrouw ik.’
Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger
en redt je van de dodelijke pest,
hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.
De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,
noch de plaag die rondwaart in het donker.
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van kerken bidden wij voor de landen Argentinië, Paraguay en Uruguay.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.