Wave of Prayer 18 april 2019

Het wel en wee van de Palestijnse christelijke gemeenschap, en van het volk waar zij onlosmakelijk mee zijn verbondenen, komt voorbij in de gebeden die Sabeel wekelijks verspreidt. Zo ook in de Wave of Prayer van deze week.

Honderden Palestijnen deden afgelopen vrijdag 12 april mee aan de Grote mars tot Terugkeer langs de grens tussen Gaza en Israël. Een tiener, de 15 jaar oude Maisara Shallof, werd gedood door Israëlisch vuur. 93 burgers, waaronder 17 kinderen, vier vrouwen, drie gehandicapten en een journalist, zijn hierbij gewond geraakt.
Eeuwige, wij bidden voor de familie van Maisaranu nu zij rouwen om het verlies van hun kind. Wij vragen U dat er toch een einde komt aan het week na week doden van mensen en de verwondingen die plaatsvinden veroorzaakt door al dat geweld daar aan die grens. Wij bidden dat er een einde komt aan de blokkade en dat vluchtelingen het recht krijgen terug te keren naar hun thuisland.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focus het Kumi Now initiatief op het werk van Addameer en de Mensenrechten organisatie die gevangenen proberen te helpen. Addameer is een Palestijns instituut dat steun en hulp verleent aan politieke gevangenen die in Israëlische en Palestijnse gevangenissen zitten. Dit instituut heeft ook een campagne gelanceerd om aan wereldwijde administratieve detentie een halt toe te roepen.
Deze procedure staat de Israëlische militaire instanties toe gevangenen voor onbepaalde tijd vast te houden op grond van geheime informatie, zonder enige vorm van berechting.
Eeuwige, wij danken U voor het werk van Addameer die probeert gevangenen te ondersteunen, met name als ze geen recht hebben voor hun zaak te pleiten. Tijdens deze voorbereidingstijd voor Pasen gedenken wij hoe Jezus uit Nazareth werd gearresteerd en bespotting en slagen onderging terwijl hij gevangen zat en ver verwijderd was van zijn beste vrienden. Help ons, zo vragen wij U, aan diegenen te denken die lijden in de gevangenis.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Meer dan 100 Palestijnse gevangenen zijn op vrijdag 12 april voor de vijfde dag bezig met een hongerstaking, vanwege het mislukken van gesprekken met de Israël Prison Service over de slechter wordende omstandigheden in Israëlische gevangenissen.
Eeuwige, wij bidden U dat de autoriteiten de mensenrechten van Palestijnse gevangenen zullen respecteren en zich zullen buigen en beramen over deze strenge richtlijnen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Benjamin Netanyahu zorgde ervoor dat hij de rechtervleugel bij elkaar hield zodat hij voldoende stemmen had om een nieuwe coalitie te vormen. De laatste dagen voor de verkiezingen zegde hij toe dat welke samenstelling van de regering onder zijn leiding er zou komen, de nederzettingen aan elkaar zouden worden gevoegd. Deze nederzettingen zijn volgens het Internationale Recht illegaal!
Eeuwige, wij bidden voor Israël dat langzamerhand tot een apartheidsstaat wordt omgevormd, terwijl we daarbij enerzijds zien gebeuren dat de Israëlische burgers genieten van alle rechten die zij hebben en anderzijds het aan de Palestijnen iedere vorm van politieke recht en recht om fatsoenlijk te bestaan, ontbreekt. Wij bidden dat zij die Internationaal Recht bedrijven in actie komen als het gaat om de annexatie van Israëlische nederzettingen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op dinsdag 9 april werden door de Israëlische Burger Administratie aan Palestijnse burgers van de Tubas regio briefjes verspreid waarop geschreven stond dat er 95 acres van Palestijns land onteigend zou worden. De reden hiervoor was dat zij wegen gingen bouwen, tussen de nederzettingen in (alleen bestemd voor Israëliërs).
Eeuwige, wij bidden voor hen van wie het land wordt afgenomen en die op geen enkele manier zich hiertegen kunnen verzetten. Dat deze manier van land innemen zal stoppen
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel organiseerde op vrijdag 12 april in Jericho een retraite voor zes vrouwen groepen. Hierbij ging het om 100 vrouwen!
Eeuwige, wij danken U voor deze kostbare gelegenheid voor vrouwen om elkaar in uw Naam te ontmoeten en te bidden om zo zich voor te bereiden op de paasplechtigheden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Komend Paasweekend zullen duizenden christenen vanuit de hele wereld naar de stad Jeruzalem komen om de plechtigheden van Palmzondag, Goede Vrijdag mee te maken en om zo de opstanding, in vele kerken gevierd, de Grafkerk daarbij ingesloten, van dichtbij mee te maken.
Eeuwige, wij loven U en zeggen U dank en hopen dat uw licht over ons zal schijnen. Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. (Psalm 118, 26)
Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Belarus, Moldavië, Rusland en Oekraïne.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.