Wave of Prayer 18 februari 2021

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Tijdens de online bijeenkomst van 16 februari om 6 p.m. (Jeruzalemmer) komen verschillende discriminerende praktijken door de  Israëlische autoriteiten aan de orde Deze activiteiten zijn gericht tegen de Palestijnen binnen Israël, de West Bank, Oost Jerusalem en de Gaza-strip.

Eeuwige, wij vragen U een einde te maken aan de discriminerende maatregelen  die Israël uitvoert tegen de Palestijnen die als burger  onder de bezetting in Israël wonen.  Wij blijven hopen dat recht en vrijheid voor alle  mensen zal worden hersteld in het Heilige Land. Eeuwige, in Uw genade , hoor ons gebed.

Op dinsdag 2 februari werd door een Israëliër brand gesticht in de Roemeens Orthodoxe Kerk in Jeruzalem. 

Eeuwige, wij bidden dat de Israëlische autoriteiten krachtig zullen optreden om de toename van extremistische aanvallen op kerken en moskeeën in Israël en op de West Bank te stoppen. Wij blijven bidden om recht en vrede in de stad Jeruzalem, een stad die heilig is voor zowel christenen, moslims als joden. Eeuwige, in Uw genade , hoor ons gebed.

Beschermd door Israëlische soldaten  forceerde een groep Israëlische kolonisten de toegang tot het dorp Al-Lubban ash –Sharqiya ten zuiden van Nablus op maandag  8 februari.  De Palestijnse dorpsbewoners probeerden de aanval af te slaan. Tijdens de confrontatie werd  Mahammed, een dorpsbewoner,  van een muur geduwd. De muur is 4 meter hoog.  De man  werd snel naar het ziekenhuis gebracht voor urgente behandeling.

Eeuwige, wij bidden voor Mohammeds  genezing na de aanval door de kolonisten. Wij bidden om een einde aan het toenemend geweld van de kolonisten tegen de Palestijnen en hun bezittingen. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op maandag 8 februari moesten de Bedoeïnen families van Khirbet Humsa  ten oosten van Tubas toezien hoe hun tenten en optrekjes voor de derde keer dit jaar  werden vernield door Israëlische troepen. Aan de families werd gezegd dat zij het gebied moeten verlaten omdat het gebied tot militaire zone was verklaard.  Twee dagen later bezocht een internationale delegatie het vernielde terrein. De delegatie drukte  zijn zorgen uit over overtreding door Israël van internationale wetten die de vernieling van woonruimtes in bezette gebieden verbied.

Wij bidden voor de gezinnen in Khirbet Humsa waarvan ongeveer vijftig kinderen. Zij worden in de winter met dakloosheid bedreigd   in een tijd van de pandemie. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op woensdag 10 februari werd Azzam Amer, een Palestijnse arbeider, vermoord dor een Israëlische kolonist die met zijn auto op hem in reed op de rotonde bij het dorp Kefi-Hares ten noorden van Salfit. Dit dorp op de West Bank ligt naast de Israëlische, illegale  kolonie Ariel waar 20.000 kolonisten wonen.

Eeuwige, wij bidden voor de familie van Azzam in hun verdriet over het verlies. Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten dit incident gaan onderzoeken en degene die de aanslag uitvoerde er voor verantwoordelijk zal houden. Eeuwige : in Uw genade, hoor ons gebed.

De Britse Minister van Buitenlandse Zaken heeft een brief ontvangen van 80 leden van het parlement uit alle politieke partijen.  Zij vragen de Engelse regering  stappen te nemen om de Israëlische regering te dwingen de uitzetting van Palestijnse gezinnen die in het bezette Oost Jeruzalem wonen te stoppen. Ongeveer 200 gezinnen in de gebieden  Sheikh Jarrah en Silwan  van Jeruzalem lopen  gevaar onteigend te worden als gevolg van een gerechtelijke strijd tegen hen door de Israëlische kolonisten associaties.

Eeuwige wij bidden dat de druk van zowel de Britse regering als andere regeringen uit de hele wereld de Israëlische regering er toe brengen de gedwongen vertrek uit hun behuizing  door  Palestijnse gezinnen in Oost Jeruzalem. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Het Internationale Hof van Justitie (ICC) in Den Haag heeft gesteld dat zij de jurisdictie over de bezette Palestijnse Gebieden heeft. Deze uitspraak werd gedaan op 9 februari en is een belangrijke stap tot beëindiging van de straffeloosheid tijdens de 53-jaar oude bezetting van zowel de West Bank als Oost Jeruzalem en Gaza. Het is nu de taak van de huidige ICC aanklager of haar opvolger om het onderzoek te beginnen.

Eeuwige, zend  Uw licht en waarheid en laat die ons leiden (Ps. 43:3). Wij bidden dat de internationale gemeenschap het ICC proces gaat ondersteunen om recht te doen en zo Israëls onrechtmatig gedrag in de bezette gebieden van Palestina te stoppen. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Wij voegen ons bij de Wereldraad van Kerken in hun gebeden voor de landen Oostenrijk, Liechtenstein en Zwitserland.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.