Wave of Prayer 18 januari 2018

Op maandag de 15 januari hielden Sabeel Jeruzalem en Nazareth in Bethlehem een eendaagse retraite om zuster- en broederschap onder de staf en de vrijwilligers te verstevigen.
Eeuwige, wij bidden U voor de staf en de vrijwilligers van Sabeel Jeruzalem en Sabeel Nazareth. Wij bidden voor de directie van Sabeel, het uitvoerend comité en de generale staf.
Wij danken U voor alle Vrienden van Sabeel over de gehele wereld. Geef uw zegen aan ieder van hen en zegen hun werk.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Eerwaarde Ibrahim Azar, pastor van de Evangelische Lutherse kerk, kerk van de Verlosser genoemd, is gewijd als bisschop van de Lutherse kerk. De Evangelisch Lutherse kerk in Jordanië en van het Heilige Land maken ook deel uit van de Lutherse Federatie en telt ongeveer 3000 leden.
Eeuwige, wij danken U voor het werk van bisschop Dr. Munib A. Younan en voor zijn lange staat van dienst met name in de Evangelische kerk. Gelijkertijd bidden wij voor het gehele Palestijnse volk. Wij bidden ook voor onze nieuwe bisschop toegetreden tot zijn nieuwe ambt, in uw dienst. Dat uw Geest, Heer, hem de kracht mag geven om nederig, liefdevol en een eerlijke goede herder te blijven, zoals we hem ook kennen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Een Israëlische kolonist stierf vorige week dinsdag nadat hij in een schiet incident vlakbij de stad Nablus was bezweken aan zijn verwondingen. Op donderdag werden twee Palestijnse tieners dood geschoten door Israëlische soldaten. Het geweld in de bezette gebieden gaat als maar door.
Eeuwige, wij bidden voor al die families die een van hun geliefden hebben verloren.
Wij bidden U dat gerechtigheid geschiedt en dat er een einde komt aan de onderdrukking. Geef ons, zo vragen wij U, uw gift van vrede, dat wij het mogen zien. Dat er ook ooit een einde komt aan al het geweld dat gebeurt in ons land. Dat wij dat mogen ervaren als een gift van U.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Palestijnse Centrum van Ontwikkeling en Media vrijheid (MADA) heeft uitgezocht dat er in de maand december 84 geweldplegingen hebben plaatsgevonden gericht op journalisten. Deze hebben allemaal plaatsgevonden tijdens de Israëlische bezetting. Ook zijn vijf Palestijnse journalisten gewond geraakt tijdens het gooien met stenen door Palestijnse demonstranten bij botsingen tussen hen en het Israëlische leger.
Eeuwige, wij bidden U voor de veiligheid van alle journalisten, met name diegenen die werken in conflict gebieden. Wij danken U voor al die mensen die hun levens toevertrouwen aan de camera en de pen om de wereld te informeren over het verhaal dat niet verteld wordt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel organiseert een internationale reis van de 38 ste februari tot de 8 ste maart 2018 met als thema: De vergeten gelovigen  – een kijkje in het leven van palestijnse christenen en de getuigenis van christenen in het land van de ENE. De reizen van Sabeel geven deelnemers de unieke kans om te ervaren hoe het is te leven onder Israëlische bezetting.
Eeuwige, wij vragen U dat de deelnemers een verrijkende en vruchtbare reis zullen hebben. Dat zij de kans krijgen om te zien en uit de eerste hand mee te maken hoe de situatie ter plekke is. Wij bidden U dat zij geïnspireerd en bemoedigd  terug zullen gaan om zo door te gaan met hun werk van recht en vrede voor dit land dat in totale verwarring is.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Bahrein, Koeweit, Oman, Katar, Saoedi Arabië, de Verenigde Emiraten en Jemen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.